Zdieľať

Nové informácie o úpadku CK PARTNER ALIVIA, s.r.o.

Oznámenie o úpadku CK PARTNER ALIVIA, s. r. o., so sídlom Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, Česká republika.

 

Union poisťovňa, a. s., si vás dovoľuje informovať, že práve uplynul jeden mesiac odo dňa, keď CK PARTNER ALIVIA, s. r. o., so sídlom Praha 1 – Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00 (ďalej len CK), oznámila na svojej webstránke, že od 2.5.2013 ukončuje svoju činnosť a vstupuje do likvidácie.

V zmysle platnej poistnej zmluvy, sa Union poisťovňa, a. s., snažila overiť si pravdivosť tejto informácie priamo u posledného konateľa CK p. Jilemnického, resp. likvidátora p. Houdka a  auditom zistiť skutkový stav účtovnej evidencie CK. Zástupcovia CK však opakovane odmietli a odmietajú predložiť požadované dokumenty. Situácia, ktorá v CK nastala, je z nášho pohľadu nepochopiteľná, vzhľadom na to, že ekonomická situácia v CK bola veľmi dobrá, čo deklaroval aj zástupca CK na rokovaní začiatkom februára 2013. Do dňa 02.05.2013, keď CK pre nás z nepochopiteľných dôvodov vstúpila do likvidácie, CK predala zájazdy v takom objeme, ktorý odrážal nadštandardne dobrý vývoj  predaja.

Na to, aby Union poisťovňa, a. s., mohla začať s odškodnením klientov CK, ktorí si v predmetnej CK zakúpili zájazd, je potrebné, aby sa úpadok CK preukázal. V situácii, keď zástupcovia CK odmietajú komunikovať a sprístupniť relevantné dokumenty, nie je možné zo strany Union poisťovne úpadok overiť a je teda nutné počkať na rozhodnutie súdu o úpadku CK.

Z uvedených dôvodov odporúčame sledovať situáciu na www.justice.cz

V prípade nových informácií vás budeme informovať.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.