Zdieľať

Nedostali ste ešte preukaz poistenca?

Stali ste sa od 1.1.2015 poistencom Union zdravotnej poisťovne, a.s., a nedostali ste preukaz poistenca?

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s., poslala všetkým poistencom, ktorým vzniká poistný vzťah od 1.1.2015 preukaz poistenca v mesiaci december 2014 prostredníctvom Slovenskej pošty – doporučene do vlastných rúk.

V prípade, ak vám nebol doručený preukaz poistenca, prípadne ste si ho nestihli vyzdvihnúť, je potrebné nás o tom informovať:

 • telefonicky: zavolajte na naše zákaznícke centrum – 0850 00 33 33
 • e-mailom: pošlite prostredníctvom vášho e-mailu údaje ako je meno, priezvisko a Váš dátum narodenia prípadne rodné číslo, adresu pre doručenie preukazu, na e-mail – union@union.sk. 

 

Dôležité je uviesť, ako si chcete prevziať preukaz poistenca, takže nezabudnite uviesť spôsob prevzatia, poštou na vami určenú adresu, príp. osobne na najbližšom kontaktnom mieste, prípadne navštívte naše kontaktné miesta.


Ak údaje na preukaze poistenca nie sú správne, čo je potrebné urobiť?

V prípade ak vám bol doručený preukaz, v ktorom sú nesprávne uvedené vaše identifikačné údaje (napr. nesprávne uvedené meno alebo priezvisko, meno alebo priezvisko uvedené bez diakritiky a pod.), dovoľujeme si vás požiadať, aby ste tento preukaz spolu s vyplneným tlačivom Univerzálne oznámenie poistenca spolu s kópiou dokladu osvedčujúcim správnosť identifikačných údajov (napr. rodný list, občiansky preukaz a pod.) zaslali na adresu:

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava 

alebo osobne odovzdali na ktoromkoľvek kontaktom mieste Union zdravotnej poisťovne, a.s.


Po doručení vám opravíme Vaše údaje a bude Vám zaslaný nový preukaz poistenca.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.