Zdieľať

Na aké poistné plnenie máte nárok, ak ochoriete na COVID-19?

Zaujíma vás, či by ste si mohli uplatniť poistné plnenie, ak by ste ochoreli na koronavírus (COVID-19)?

Zaujíma vás, či by ste si mohli uplatniť poistné plnenie, ak by ste ochoreli na koronavírus (COVID-19)?

Ak máte uzatvorené životné poistenie a ochoreli by ste na COVID-19, z poistnej zmluvy by ste mali nárok na takéto poistné plnenie:

(Samozrejme, za predpokladu, že je dojednané uvedené poistné riziko a že boli splnené príslušné ustanovenia poistných podmienok).

Poistenie

Poistné krytie

Poistenie smrti

V prípade smrti kryjeme aj úmrtie v dôsledku ochorenia Covid-19.

Práceneschopnosť v dôsledku úrazu a choroby

 

V prípade pracovnej neschopnosti v súvislosti s ochorením CoviD-19 po  uplynutí čakacej doby (90 dní) vám vyplatíme dohodnutú dennú dávku  počas  pracovnej  neschopnosti.

Nekryjeme však PN z dôvodu preventívnej karantény (nakoľko nenastalo  ochorenie)

Snažíme sa pomáhať, preto sme pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 skrátili čakaciu dobu pri ochorení Covid-19 len na 21 dní.

Hospitalizácia v dôsledku úrazu alebo choroby

V prípade hospitalizácie v dôsledku choroby Covid-19 po uplynutí čakacej  doby (90 dní)  vám vyplatíme dohodnutú dennú dávka  počas  hospitalizácie.

Snažíme sa pomáhať, preto sme pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 skrátili čakaciu dobu pri ochorení Covid-19 len na 21 dní.

Pripoistenia týkajúce sa invalidity

V prípade vzniku invalidity z dôvodu choroby Covid-19, poskytneme poistné plnenie. Čakacia doba je 2 roky od začiatku poistenia.

Kritické choroby

Nekryjeme samotné ochorenie Covid-19, nie je na zozname kritických chorôb.

Ak však táto choroba bude mat také následky, že poistený splní definíciu niektorej z definovaných kritických chorôb (napr. ochorenie konečné štádium ochorenia pľúc), poskytneme poistné plnenie.

Kompenzácia za chirurgický zákrok

V prípade absolvovania  chirurgického zákroku v súvislosti s chorobou Covid-19 poskytneme poistné plnenie.

Naviac, pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 poskytneme extra  plnenie vo výške 5% poistnej sumy, ak v súvislosti s ochorením Covid-19 poistený absolvuje umelú pľúcnu ventiláciu.

Podrobnejšie informácie nájdete vo Verejnom prísľube.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.