Zdieľať

Na aké poistné plnenie máte nárok, ak ochoriete na COVID-19?

Zaujíma vás, či by ste si mohli uplatniť poistné plnenie, ak by ste ochoreli na koronavírus (COVID-19)?

Zaujíma vás, či by ste si mohli uplatniť poistné plnenie, ak by ste ochoreli na koronavírus (COVID-19)?

Ak máte uzatvorené životné poistenie a ochoreli by ste na COVID-19, z poistnej zmluvy by ste mali nárok na takéto poistné plnenie:

(Samozrejme, za predpokladu, že je dojednané uvedené poistné riziko a že boli splnené príslušné ustanovenia poistných podmienok).

Poistenie

Poistné krytie

Poistenie smrti

V prípade smrti kryjeme aj úmrtie v dôsledku ochorenia Covid-19.

Práceneschopnosť v dôsledku úrazu a choroby

 

V prípade pracovnej neschopnosti v súvislosti s ochorením CoviD-19 po  uplynutí čakacej doby (90 dní) vám vyplatíme dohodnutú dennú dávku  počas  pracovnej  neschopnosti.

Nekryjeme však PN z dôvodu preventívnej karantény (nakoľko nenastalo  ochorenie)

Snažíme sa pomáhať, preto sme pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 skrátili čakaciu dobu pri ochorení Covid-19 len na 21 dní.

Hospitalizácia v dôsledku úrazu alebo choroby

V prípade hospitalizácie v dôsledku choroby Covid-19 po uplynutí čakacej  doby (90 dní)  vám vyplatíme dohodnutú dennú dávka  počas  hospitalizácie.

Snažíme sa pomáhať, preto sme pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 skrátili čakaciu dobu pri ochorení Covid-19 len na 21 dní.

Pripoistenia týkajúce sa invalidity

V prípade vzniku invalidity z dôvodu choroby Covid-19, poskytneme poistné plnenie. Čakacia doba je 2 roky od začiatku poistenia.

Kritické choroby

Nekryjeme samotné ochorenie Covid-19, nie je na zozname kritických chorôb.

Ak však táto choroba bude mat také následky, že poistený splní definíciu niektorej z definovaných kritických chorôb (napr. ochorenie konečné štádium ochorenia pľúc), poskytneme poistné plnenie.

Kompenzácia za chirurgický zákrok

V prípade absolvovania  chirurgického zákroku v súvislosti s chorobou Covid-19 poskytneme poistné plnenie.

Naviac, pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 poskytneme extra  plnenie vo výške 5% poistnej sumy, ak v súvislosti s ochorením Covid-19 poistený absolvuje umelú pľúcnu ventiláciu.

Podrobnejšie informácie nájdete vo Verejnom prísľube.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.