Zdieľať

Ktorá poisťovňa vráti deťom doplatky za lieky v neobmedzenej výške?

O našich poistencov sa staráme už od útleho detstva. Vieme, že lieky si častokrát vyžadujú veľké výdavky a preto sme pripravili nový benefit pre deti poistené u nás. Viac o tom, ako chceme pomáhať deťom a ich rodičom s doplatkami na lieky sa dočítate v článku.

Ako sa vysporiadať s doplatkami za lieky?

Doplatky za lieky môžu narobiť mnohým z nás poriadny prievan v peňaženke a to obzvlášť rodinám s deťmi. Mnohokrát stačí obyčajné prechladnutie, či chrípka a rodičia nechajú v lekárni na doplatkoch za lieky aj desiatky eur. Ešte viac sa téma doplatkov a finančných výdavkov na lieky týka detí, ktoré ich potrebujú pravidelne užívať lieky z dôvodu chorôb, akými sú napríklad astma, alergia, alebo dnes už veľmi rozšírená celiakia. Preto sa Union zdravotná poisťovňa rozhodla
od 1. januára 2019 vracať doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti do 18 rokov a to dokonca v neobmedzenej výške. Viac o novom benefite sa dočítate na TU

Union zdravotná poisťovňa má už teraz najširšiu ponuku benefitov na trhu. Sme radi, že našim poistencom prinášame ďalší nový benefit, ktorý odbremení rodičov od finančnej záťaže súvisiacej so zdravím ich detí,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková. Ako doplnila, doplatky za lieky sa v lekárňach pohybujú často aj v desiatkach eur a práve preto Union zdravotná poisťovňa pravidelne prináša pre svojich poistencov mnoho benefitov, ktoré im vykompenzujú finančné výdavky vynaložené za zdravotnú starostlivosť.

Union, ako aj ostatné zdravotné poisťovne už dnes každý štvrťrok vracia automaticky doplatky za lieky rodičom detí do 6 rokov, alebo zdravotne ťažko postihnutým. Poisťovňa sa však rozhodla pomáhať s doplatkami za lieky viac, ako určuje legislatíva a od budúceho roka budú môcť rodičia všetkých detí do 18 rokov požiadať o vrátenie doplatkov za lieky, ktoré predpísal ich deťom lekár.

Vrátenie doplatkov sa vzťahuje na lieky a dietetické potraviny, ktoré predpíše zmluvný lekár Union zdravotnej poisťovne, zároveň sú uvedené v aktuálnom kategorizačnom zozname liekov a dietetických potravín a pacient za ne musí doplácať.

Rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa bude môcť požiadať o preplatenie doplatkov za lieky a dietetické potraviny jednoducho prostredníctvom online pobočky.

Vrátenie doplatkov za lieky od Unionu nie je jedinou výhodou, ktorú môžu detský poistenci získať. Okrem veľkého počtu zmluvných pediatrov po celom Slovensku sa poisťovňa stará o deti už od tehotenstva. Iba mamičky v Unione majú možnosť využiť pomoc kvalifikovaných pôrodných asistentiek, ktoré mamičkám pomáhajú pripraviť sa na pôrod a aj po ňom. Pre novonarodené deti má Union krásnu knižku Naše dieťatko, do ktorej si mamičky môžu ukladať tie najkrajšie spomienky. Poisťovňa prispieva aj na kurz plávania a čerstvé mamičky získavajú 30 € zľavu na kúpu novorodeneckých potrieb v e-shope mimulo.sk.

Väčším deťom poisťovňa zabezpečuje hlavne všetky potrebné očkovania, ktoré chránia deti pred vážnymi chorobami, ako sú osýpky, alebo čierny kašeľ. Len nedávno poisťovňa tiež priniesla ako prvá na trh príspevok na ošetrenia u zubára až do výšky 100 € ročne. Union zdravotná poisťovňa sa tak snaží pomáhať svojim poistencom s doplatkami za zdravotnú starostlivosť, ktoré v mnohých prípadoch vôbec nie sú nízke.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia