Zdieľať

Dovolenka v nemocnici? Poradíme vám, ako to zvládnete

Chystáte sa na dovolenku? Prečítajte si, v akých situáciách vám pomôže komerčné cestovné poistenie, a kedy využijete európsky preukaz zdravotného poistenia.

Zlomenina stehennej kosti mladého muža v Španielsku či mozgová príhoda 62 ročnej cestovateľky v USA – aj takéto vážne zdravotné problémy riešili dovolenkujúci klienti poisťovne Union. Ostať v nemocnici v zahraničí je o to nepríjemnejšie, že sa boríme s jazykovou bariérou, cudzím prostredím a neistotou, či vôbec odletíme s našou rodinou po skončení zájazdu domov. Pozreli sme sa na to, ako zvládnuť pobyt v zahraničnej nemocnici s komerčným poistením a s kartičkou európskeho poistenia.

Na dovolenke v rezorte dostaneme prudké kŕče v žalúdku. Ako by sme mali postupovať?

V prípade, že máte len kartičku európskeho poistenia a nechcete platiť za ošetrenie na súkromnej klinike,  potrebujete sa dostať do najbližšieho štátneho zdravotníckeho zariadenia. V inom členskom štáte EÚ máte nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu, aký sa poskytuje domácim a za podmienok ktoré sú platné v danom štáte. Ak by ste potrebovali záchranku, môžete v nej skúsiť povedať, aby vás odviezli do štátnej nemocnice – rozhodnutie však urobia záchranári po posúdení vášho zdravotného stavu a vzdialenosti takejto nemocnice.

V prípade, že máte uzatvorené cestovné poistenie, treba zavolať na asistenčnú službu. Číslo nájdete na svojej poistnej kartičke a k dispozícii je 24 hodín, 7 dní v týždni. Odporučia vám najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie, ale nemusíte riešiť, či pôjde o súkromné alebo štátne.

Už sme v nemocnici, máme nárok na tlmočníka, ak nám tam nikto nerozumie? Kto nám ho preplatí?

Nakoľko služby tlmočníka nie je možné hradiť z verejného zdravotného poistenia, tu vám pomôže len komerčné poistenie. Zabezpečí vám ho asistenčná služba, ktorú by ste v tomto prípade mali kontaktovať so žiadosťou o pomoc.

Čo ak treba v nemocnici ostať? Ako sa dostaneme domov?

V tomto prípade treba opäť siahnuť po komerčnom poistení. Asistenčná spoločnosť zabezpečí pre klienta prepravu domov, ak nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok. Zároveň dodáva, že sa postarajú aj o rodinu. Ak skončí v nemocnici vaše dieťa mladšie ako 6 rokov, budete tam môcť zostať s ním – náklady preplatí poisťovňa. To isté platí, ak by ste v nemocnici ostali aj vy, avšak dlhšie ako 10 dní. S celoročným cestovným poistením máte aj ďalšie „šťastie v nešťastí“.  Poisťovňa preplatí náklady na vašu cestu a ubytovanie za dieťaťom v nemocnici, ktoré je mladšie ako 15 rokov.

Aké budú naše kroky po návrate z nemocnice? Máme nejaké povinnosti voči poisťovniam?

Je vhodné si vopred zistiť, aká je vaša spoluúčasť za ošetrenie – tá je iná v každom členskom štáte. Ak spoluúčasť neplatíte a ošetrili vás v štátnom zariadení, po návrate domov už nemusíte nikam chodiť, ani nikam písať.

V prípade, že ste použili svoje komerčné poistenie a zdravotné ošetrenie ste riešili s asistenčnou službou, rovnako nemusíte urobiť nič navyše. Ak ste však dostali účet dodatočne alebo niečo platili v hotovosti, potrebujete tieto doklady doručiť poisťovni spolu s Oznámením o škodovej udalosti.

Pobyt v nemocnici mi zničil dovolenku. Preplatí mi to niekto?

V rámci komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov od Union poisťovne, máte kryté aj riziko pod názvom „Poistenie nevydarenej dovolenky“. Je to odškodné za každý začatý deň  hospitalizácie, ktorá nastala v čase trvania zájazdu a ktorá trvá najmenej 3 dni.

Chcem si uzatvoriť cestovné poistenie

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.