Zdieľať

Dovolenka v nemocnici? Poradíme vám, ako to zvládnete

Chystáte sa na dovolenku? Prečítajte si, v akých situáciách vám pomôže komerčné cestovné poistenie, a kedy využijete európsky preukaz zdravotného poistenia.

Zlomenina stehennej kosti mladého muža v Španielsku či mozgová príhoda 62 ročnej cestovateľky v USA – aj takéto vážne zdravotné problémy riešili dovolenkujúci klienti poisťovne Union. Ostať v nemocnici v zahraničí je o to nepríjemnejšie, že sa boríme s jazykovou bariérou, cudzím prostredím a neistotou, či vôbec odletíme s našou rodinou po skončení zájazdu domov. Pozreli sme sa na to, ako zvládnuť pobyt v zahraničnej nemocnici s komerčným poistením a s kartičkou európskeho poistenia.

Na dovolenke v rezorte dostaneme prudké kŕče v žalúdku. Ako by sme mali postupovať?

V prípade, že máte len kartičku európskeho poistenia a nechcete platiť za ošetrenie na súkromnej klinike,  potrebujete sa dostať do najbližšieho štátneho zdravotníckeho zariadenia. V inom členskom štáte EÚ máte nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu, aký sa poskytuje domácim a za podmienok ktoré sú platné v danom štáte. Ak by ste potrebovali záchranku, môžete v nej skúsiť povedať, aby vás odviezli do štátnej nemocnice – rozhodnutie však urobia záchranári po posúdení vášho zdravotného stavu a vzdialenosti takejto nemocnice.

V prípade, že máte uzatvorené cestovné poistenie, treba zavolať na asistenčnú službu. Číslo nájdete na svojej poistnej kartičke a k dispozícii je 24 hodín, 7 dní v týždni. Odporučia vám najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie, ale nemusíte riešiť, či pôjde o súkromné alebo štátne.

Už sme v nemocnici, máme nárok na tlmočníka, ak nám tam nikto nerozumie? Kto nám ho preplatí?

Nakoľko služby tlmočníka nie je možné hradiť z verejného zdravotného poistenia, tu vám pomôže len komerčné poistenie. Zabezpečí vám ho asistenčná služba, ktorú by ste v tomto prípade mali kontaktovať so žiadosťou o pomoc.

Čo ak treba v nemocnici ostať? Ako sa dostaneme domov?

V tomto prípade treba opäť siahnuť po komerčnom poistení. Asistenčná spoločnosť zabezpečí pre klienta prepravu domov, ak nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok. Zároveň dodáva, že sa postarajú aj o rodinu. Ak skončí v nemocnici vaše dieťa mladšie ako 6 rokov, budete tam môcť zostať s ním – náklady preplatí poisťovňa. To isté platí, ak by ste v nemocnici ostali aj vy, avšak dlhšie ako 10 dní. S celoročným cestovným poistením máte aj ďalšie „šťastie v nešťastí“.  Poisťovňa preplatí náklady na vašu cestu a ubytovanie za dieťaťom v nemocnici, ktoré je mladšie ako 15 rokov.

Aké budú naše kroky po návrate z nemocnice? Máme nejaké povinnosti voči poisťovniam?

Je vhodné si vopred zistiť, aká je vaša spoluúčasť za ošetrenie – tá je iná v každom členskom štáte. Ak spoluúčasť neplatíte a ošetrili vás v štátnom zariadení, po návrate domov už nemusíte nikam chodiť, ani nikam písať.

V prípade, že ste použili svoje komerčné poistenie a zdravotné ošetrenie ste riešili s asistenčnou službou, rovnako nemusíte urobiť nič navyše. Ak ste však dostali účet dodatočne alebo niečo platili v hotovosti, potrebujete tieto doklady doručiť poisťovni spolu s Oznámením o škodovej udalosti.

Pobyt v nemocnici mi zničil dovolenku. Preplatí mi to niekto?

V rámci komplexného cestovného poistenia pre účastníkov zájazdov od Union poisťovne, máte kryté aj riziko pod názvom „Poistenie nevydarenej dovolenky“. Je to odškodné za každý začatý deň  hospitalizácie, ktorá nastala v čase trvania zájazdu a ktorá trvá najmenej 3 dni.

Chcem si uzatvoriť cestovné poistenie

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia