Zdieľať

Diaľničné známky v zahraničí v roku 2018

Ak sa chystáte ísť na dovolenku autom, rozhodne budete potrebovať takú „maličkosť“, akou je diaľničná známka. Keďže ich ceny sa líšia a nie všetky krajiny prešli na elektronický systém, pripravili sme si pre vás stručný prehľad vašich obľúbených destinácií a ich diaľničných známok.

Česká republika

Ak máte v pláne brázdiť diaľnice našich susedov, budete potrebovať diaľničnú známku v podobe nálepky, ktorú je potrebné umiestniť na čelné sklo vášho automobilu.

K dispozícii máte tri varianty:

 • 10-dňová známka v hodnote 310,00 CZK (12,00 €)

 • Mesačná známka v hodnote 440,00 CZK (17,00 €)

 • Ročná známka v hodnote 1500,00 CZK (57,00 €)

Dôležitým faktom je, že ceny českých známok sa zvyknú líšiť v závislosti od toho, či ich kupujete na Slovensku alebo v Čechách. Keďže česká diaľničná známka na Slovensku nepatrí medzi ceniny, slovenskí obchodníci ich predávajú za ceny, ktoré si sami určia. Naopak českí obchodníci ich musia predávať za ceny, ktoré sú oficiálne určené.

Miesta, kde je možné si českú diaľničnú známku zakúpiť:

 • čerpacie stanice,

 • pobočky Českej pošty,

 • pobočky Cash Point,

 • ÚAMK – Žlutý Anděl,

 • na nálepkami označených miestach,

 • v niektorých prevádzkach ABA,

 • na pobočkách Česmad na Slovensku.

V prípade neplatnej diaľničnej známky sa môže pokuta v Čechách vyšplhať od 5000 CZK až do 100 000 CZK.

Hallstatt Rakúsko

Rakúsko

Diaľničnú známku v podobe nálepky budete potrebovať aj v susednom Rakúsku.

Takisto si môžete vybrať z troch možností podľa potreby:

 • 10-dňová známka v hodnote 9,00 €,
 • dvojmesačná známka v hodnote 26,20 €,

 • ročná známka v hodnote 87,30 €.

Rakúsku diaľničnú známku si môžete zakúpiť na hraničných priechodoch alebo čerpacích staniciach. Od tohto roku sa dá rakúska diaľničná známka kúpiť aj cez internet, treba však na to myslieť dopredu, lebo použiť sa môže najskôr 18 dní po nákupe. Je takisto dostupná na vybraných čerpacích staniciach v Bratislave. Je takisto dostupná na vybraných čerpacích staniciach v Bratislave. Treba mať na pamäti, že niektoré úseky rakúskych diaľníc, horských priechodov alebo tunelov sú spoplatnené mýtnym poplatkom. Riskovať pokutu sa neoplatí ani na rakúskom území. Pokuty sa tu pohybujú od 120 € do 3000 €.

Budapešť Maďarsko

Maďarsko

Naši južní susedia prešli na elektronický systém diaľničných známok. Pri nákupe známky tohto typu treba dbať na dôkladné uschovanie potvrdenia alebo certifikátu o zaplatení, ktoré slúžia ako doklad.

V Maďarsku sa stretávame so štyrmi variantmi známok:

 • 10-dňová známka v hodnote 2975 HUF (9 €),

 • mesačná známka v hodnote 4780 HUF (15 €),

 • ročná (župná) známka v hodnote 5000 HUF (15 €),

 • ročná (celoštátna) známka v hodnote 42 980 HUF (131 €).

Elektronické známky v Maďarsku fungujú na rovnakom princípe ako na Slovensku. Môžete si ich zakúpiť cez internet, SMS správou, na hraničných priechodoch alebo čerpacích staniciach. Dokladom o zaplatení je v tomto prípade lístok z registračnej pokladnice, certifikát, ktorý po zaplatení príde na vašu e-mailovú adresu, alebo potvrdzujúca SMS-ka. Ak sa chcete vyhnúť problémom, dôkaz o zaplatení si uschovajte aj po návrate z Maďarska. 

Bulharsko

Bulharsko

V Bulharsku sa stretnete s diaľničnými známkami v podobe nálepiek, v blízkej budúcnosti však Bulhari plánujú zavedenie elektronických diaľničných známok.

V ponuke sú tieto tri možnosti:

 • Týždňová známka v hodnote 15,00 BGN (8 €), ktorá platí týždeň od zakúpenia známky.

 • Mesačná známka v hodnote 30,00 BGN (15 €), ktorá platí mesiac od zakúpenia známky.

 • Ročná známka v hodnote 97,00 BGN (50 €), ktorej platnosť je od 1.1.2018 do 31.1.2019.

Jazda bez diaľničnej známky vás v Bulharsku vyjde rovných 300 BGN, čo je približne 153 €. 

Nemecko

V Nemecku sa hovorí o spoplatnení diaľnic pre vozidlá do 3,5 t už dlhšie, no táto zmena sa napokon ani tento rok neuskutočnila. Zatiaľ tak môžete pokojne brázdiť nemecké diaľnice bez poplatkov. 🙂  

Piran Slovinsko

Slovinsko

Aj v Slovinsku je potrebné nalepiť si diaľničnú známku na predné sklo.

Tu sú možnosti:

 • Týždňová známka v hodnote 15 € vám platí týždeň od zakúpenia.

 • Mesačná známka v hodnote 30 € platí mesiac od zakúpenia.

 • Ročná známka v hodnote 110 € platí od 1.12.2017 do 31.1.2019

V prípade neplatnej diaľničnej známky alebo jazdy bez nej, vám v Slovinsku hrozí pokuta od 300 € do 800 €.

V mnohých iných krajinách Európy sa vyberajú poplatky na rýchlostných cestách alebo diaľniciach v podobe mýtneho systému. Platí to napríklad v Chorvátsku, Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Portugalsku, Grécku, vo Veľkej Británii, v Írsku, Nórsku, Macedónsku a niektorých úsekoch v Poľsku. 

Veríme, že naše tipy na svojich cestách zužitkujete a želáme vám mnoho šťastných kilometrov. 🙂 Na vašich cestách za slnkom okrem diaľničných známok nezabúdajte aj na cestovné poistenie. V Unione si na cestu k moru môžete pripoistiť aj asistenciu k vášmu autu na dovolenku.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia