Zdieľať

Ďalší krok k dostupnejším vyšetreniam

Naďalej zvyšujeme kvalitu a dostupnosť ošetrení pre všetkých našich poistencov. Od 1. jula sme urobili ďalší krok k dostupnejším vyšetreniam u špecialistov a nebudeme uplatňovať žiadne finančné limity. Viac sa dočítate v článku

Naďalej zvyšujeme kvalitu a prístup k ošetreniu už aj u vášho špecialistu

Union zdravotná poisťovňa neustále zlepšuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov a zároveň každý rok navyšuje finančné zdroje určené pre ambulantný sektor. Aj preto Union zdravotná poisťovňa nikdy nelimitovala poskytovanie zdravotnej starostlivosti a od 1. júla neuplatňuje ani žiadne finančné objemy u ambulantých špecialistov.

Zdravie je pre Union zdravotnú poisťovňu najdôležitejším ukazovateľom kvality života, a preto pre svojich poistencov pravidelne prináša zlepšovanie starostlivosti o zdravie. Union preto naďalej pripravuje pre pacientov pozitívne zmeny v zdravotnej starostlivosti, rovnako ako aj pre lekárov.

Našim poistencom dlhodobo prinášame kvalitnú a čo najdostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. Svedčí o tom aj zazmluvnenosť všetkých slovenských nemocníc, či špeciálna spolupráca so sieťou AGEL SK plná výhod. Presvedčte sa sami na www.union.sk/lekari

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na prepoistenie do Union zdravotnej poisťovne vám zostáva

  • 00 dní
Prejdite do zdravotnej poisťovne s dlhodobo najspokojnejšími poistencami.