Zdieľať

Čo všetko si ochránite poistením nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti znamená pre väčšinu vlastníkov ochranu celoživotných úspor, ktoré na stavbu domu alebo kúpu bytu použijú. Ochrana vlastných úspor je zároveň odpoveďou na častú otázku vlastníkov nehnuteľností:“Prečo by som si mal dom či byt poistiť?”

 

Poistenie nehnuteľnosti znamená pre väčšinu vlastníkov ochranu celoživotných úspor, ktoré na stavbu domu alebo kúpu bytu použijú. Ochrana vlastných úspor je zároveň odpoveďou na častú otázku vlastníkov nehnuteľností:“Prečo by som si mal dom či byt poistiť?”

Nikto nechce prísť o nadobudnuté financie, ktoré zhmotnil kúpou nehnuteľnosti, nečakanými prírodnými katastrofami či vandalizmom.

Zabezpečiť si vlastné bývanie je pre mnohých ľudí nemožné bez hypotekárneho úveru. Či už ním financujete stavbu rodinného domu alebo kúpu bytu, banka, ktorá úver poskytuje, bude od vás požadovať uzatvorenie poistenia nehnuteľnosti, ktorou ručíte. Pri financovaní nehnuteľnosti hypotékou je teda poistenie domu alebo bytu povinné.

Čo znamená poistenie nehnuteľnosti?

Veľa ľudí žije v mylnej predstave, že poistením nehnuteľnosti si poistia dom alebo byt ako celok. Teda so všetkým, čo do nehnuteľnosti patrí, vrátane vybavenia. V skutočnosti sa poistenie nehnuteľného majetku delí do dvoch kategórií:

Poistenie nehnuteľnosti ako obytného priestoru / budovy. Poistenie nehnuteľnosti si môžeme predstaviť ako poistenie stavby ako takej – rodinného domu bez vnútorného zariadenia alebo holobytu. Do tejto kategórie patria:

 • bytové domy

 • byty vo vlastníctve

 • obývané rodinné domy

 • rekreačné zariadenia

 • hospodárske budovy

 • garáže, záhradné chatky, ale aj vonkajšie príslušenstvo stavieb ako sú ploty, studne, bazény, altánky a podobne.

Poistenie domácnosti, ktoré zahŕňa vybavenie domu alebo bytu. Ide o všetok hnuteľným majetok ako je nábytok, spotrebiče, ale aj umelecké diela a šperky.

Aké nepríjemné je asi prekvapenie, ak vám túto skutočnosť oznámi pracovník poisťovne až pri nahlasovaní škodovej udalosti? Pred podpisom akejkoľvek poistnej zmluvy sa dopredu dobre informujte, čo konkrétne máte poistené a aké sú podmienky plnenia.

Poistenie nehnuteľnosti nie je len pre novostavby

Je prirodzené, že nad uzatvorením poistenia uvažujeme najmä pri kúpe alebo stavbe novej nehnuteľnosti. Nad novou poistkou by však mali uvažovať aj vlastníci starších bytov a domov. Ceny bytov a domov rokmi rastú a môže sa stať, že vaša nehnuteľnosť bude podpoistená.

To znamená, že bude poistená na nižšiu sumu než aká je jej skutočná hodnota. Pri poistnom plnení by ste teda dostali sumu, ktorá by kryla hodnotu vášho majetku pred tridsiatimi rokmi, ale nie dnes.

Poistiť si môžete novú a časovú hodnotu stavby. Ak si poistíte nehnuteľnosť na novú hodnotu, pri plnení vám bude vyplatená suma na kúpu alebo opravu novej veci. Pozor však na nehnuteľnosti staršie ako 40 rokov. Viaceré poisťovne krátia starším nehnuteľnostiam poistné plnenie o amortizáciu, čo môže predstavovať aj 1,5% ročne.

Poistenie bytu alebo domu na časovú hodnotu ráta s opotrebením majetku a tak časom klesá potencionálne poistné plnenie v prípade škodovej udalosti. Poistné podmienky si stanovuje každá poisťovňa individuálne.

Poistenie nehnuteľnosti teda znamená poistenie stavby alebo budovy ako obytného priestoru a nezahŕňa vybavenie domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti je povinné pri hypotekárnom úvere, ale zaoberať by sa ním mali aj vlastníci starších nehnuteľností, aby sa vyhli podpoisteniu majetku. Pred uzatvorením zmluvy si nechajte podmienky podrobne vysvetliť obchodným zástupcom poisťovne a pozorne si prečítajte podmienky plnenia.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia