Zdieľať

Čo robiť v prípade úrazu na svahu?

Lyžovanie, snowboardovanie a zimné športy sú pre mnohých najlepším aktívnym oddychom. Zima na svahu má svoje čaro a ťažko si v tomto období predstaviť vhodnejšiu aktivitu, pri ktorej vyvetráte myseľ a zároveň rozhýbete telo.

 

Akokoľvek zdatní a skúsení sa však v tejto oblasti cítime, treba mať vždy na pamäti, že nebezpečenstvo úrazu nás môže zastihnúť prakticky kdekoľvek. Základ v takom prípade je, samozrejme, dobré poistenie. Ale čo robiť, kým sa o zraneného začnú starať profesionáli? Záleží od situácie, ale urobiť sa dá veľa – aj pred samotným zranením, aj počas neho.

 

Do akej miery je možné úrazu predchádzať?

Všetci vieme, že niekedy stačí zlomok sekundy a my jednoducho nemáme čas situáciu zvrátiť a pohotovo zareagovať. Je však dobré vedieť, že určitým druhom úrazov vieme zamedziť aj my sami, tzv. predprípravou.

Pri dnešnom spôsobe života trpí podstatná časť populácie zúfalým nedostatkom fyzickej aktivity. Ak po celoročnom sladkom ničnerobení vystavíte telo niekoľkodňovej záťaži na svahu, spôsobíte mu nemalý šok. Významnú úlohu pri prevencii úrazov na svahu preto predstavuje posilnenie svalstva dolných končatín. V období minimálne dvoch až troch mesiacov pred plánovanou lyžovačkou sa preto odporúča bicyklovanie, beh alebo chôdza po schodoch, ktoré nám okrem iného do určitej miery pomôžu aj s chýbajúcou kondíciou.

Nemalý význam má aj strečing a rozohriatie svalstva priamo na svahu. Šľachy a väzivá sú tak pružnejšie, tým pádom aj o čosi odolnejšie voči úrazom.

Často, žiaľ, ani to nestačí a je dobré mať informácie, ako sa zachovať v prípade vážnejšej situácie.

 

Ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci?

Ako prvé je potrebné okamžite kontaktovať záchrannú službu na číslach 112 alebo 18 300, kde už vás prepoja na vami požadovanú oblasť. Ak nechcete nechať nič na náhodu, konkrétne číslo záchrannej služby vami navštívenej oblasti. Mali by ste ho nájsť na webovej stránke daného lyžiarskeho strediska.

Poskytnutie prvej pomoci väčšinou spočíva v znehybnení poranenej časti tela. Na znehybnenie končatín môžeme použiť improvizované pomôcky, ako napríklad lyže alebo lyžiarske palice. Veľmi dôležité je udržiavať postihnutého v teple. V prípade, že leží na svahu, treba ho, najlepšie kusom látky alebo odevu, izolovať od chladného podkladu. Podávanie alkoholu so zámerom „zahriatia“ nie je dobrý nápad, keďže tento pocit je viac ako iluzórny a zranenému môžete vážne skomplikovať situáciu.

Ak máte u postihnutého podozrenie na poranenie chrbtice, pokúste sa s dotyčným manipulovať čo najmenej. Takisto je neprípustné podávať zranenému jedlo alebo alkohol, jediná možná alternatíva je malé množstvo čaju. Najdôležitejšie v danom momente je zabezpečiť urýchlený transport do nemocnice horskou alebo záchrannou službou.

 

Ako postupovať, ak upadne zranený pri poranení hlavy do bezvedomia?

Najpodstatnejšie je presvedčiť sa, či pacient dýcha a či nemá zapadnutý jazyk. Následne zraneného uložíme do stabilizovanej polohy, čiže polohy na boku, aby mu nezapadal jazyk, prípadne sa neudusil zvratkami.

V prípade, že zranený nedýcha, je našou úlohou okamžitá snaha o uvoľnenie dýchacích ciest. Pokúsime sa vytiahnuť zapadnutý jazyk, prípadne vyčistíme ústnu dutinu od možných zvratkov a začneme s resuscitáciou – oživovaním. Tú vykonáme dýchaním z úst do úst, ak badáme absenciu srdcovej činnosti, tak aj vonkajšou masážou srdca.

 

Najväčší dopad na výsledok máte vy, nie zranený

Niet pochýb, že byť svedkom akéhokoľvek úrazu je pre každého mimoriadne stresujúcim zážitkom. Treba mať však na pamäti, že i vďaka našej duchaprítomnosti môžeme niekomu zachrániť život alebo prinajmenšom pomôcť prekonať chvíle čakania na príchod záchrannej služby.

A čo robiť v prípade, že ste tým zraneným vy sám?  Najlepšie si pomôžete ešte pred samotnou lyžovačkou, a to uzavretím poistenia vhodného pre vašu cestu. Takým je napríklad poistenie do hôr, v ktorom sú okrem iného zahrnuté aj náklady na zásah Horskej záchrannej služby až do 20 000 eur. Prajeme príjemnú lyžovačku, na ktorej nebudete musieť riešiť podobné situácie. Určite sa vám bude lyžovať lepšie s pokojným vedomím, že ste urobili maximum pre vlastnú bezpečnosť.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia