Zdieľať

Čo robiť pri poistnej udalosti v zahraničí

Uzatvoriť si cestovné poistenie je jednoduché. Viete však, čo by ste mali urobiť, ak v zahraničí náhle ochoriete alebo utrpíte úraz? Dnes vám prinášame užitočné rady, ako postupovať pri poistnej udalosti v zahraničí.

Informujte sa pred vycestovaním

Na každú cestu do zahraničia sa dobre pripravte. Ak cestujete k moru, nezabudnite na potrebné lieky a opaľovacie krémy. Ak sú vašou voľbou hory, nepodceňte kvalitnú obuv a výstroj zodpovedajúcu terénu, v ktorom sa budete pohybovať. Sledujte tiež aktuálne informácie o počasí a bezpečnostnej situácii v cieľovej krajine. A, samozrejme, nezabudnite na cestovné poistenie. Klienti Union poisťovne si okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí uzatvárajú najčastejšie poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny.

V zahraničí môžete využiť asistenčnú službu

Telefonické asistenčné služby sú bezplatnou súčasťou poistenia liečebných nákladov od Union poisťovne. Telefonický kontakt na asistenčnú spoločnosť je uvedený v poistke aj na praktickej poistnej kartičke. Pri úraze, alebo ochorení operátori asistenčnej spoločnosti pomôžu poistenému s výberom vhodného zdravotníckeho zariadenia, zabezpečia prevoz do nemocnice a ošetrenie lekárom, dohodnú so zdravotníckym zariadením spôsob úhrady nákladov za poskytnutú liečbu a v prípade potreby zabezpečia prevoz poistenej osoby do vlasti. Pracovníci asistenčnej spoločnosti budú od vás požadovať:

 • číslo poistnej zmluvy alebo poistnej karty
 • vaše meno, priezvisko a dátum narodenia
 • dátum a miesto vzniku poistnej udalosti
 • popis ako k poistnej udalosti došlo a tiež adresu a telefónne číslo miesta, na ktorom sa nachádza kontaktná osoba – lekár, aj s uvedením jeho mena.

Ak potrebujete okamžitú pomoc, vyhľadajte najskôr zdravotnícke zariadenie a preukážte sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartičkou. Nezabudnite si od lekára vypýtať originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke, ak ste za ošetrenie zaplatili v hotovosti. Ak sa vám stal úraz, ktorý zavinila konkrétna osoba (napr. pri dopravnej nehode), bude potrebné Union poisťovni predložiť aj policajnú správu.

Po návrate domov kontaktujte poisťovňu

V prípade, ak ste účty hradili v hotovosti, po návrate zo zahraničia je potrebné nahlásiť poistnú udalosť Union poisťovni. Môžete tak urobiť osobne na kontaktnom mieste, telefonicky alebo aj vyplnením online formulára na webstránke www.union.sk. Pracovníci Union poisťovne vás budú následne kontaktovať a dohodnú si s vami ďalší postup.

Kliknite na www.union.sk a získajte viac informácií o cestovnom poistení, ale aj užitočné informácie o odporúčaných a neodporúčaných lekároch v Bulharsku, Egypte, Grécku a Turecku.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.