Zdieľať

Čo robiť, ak ste nedostali preukaz poistenca

Informácie pre nových poistencov v prípade nedoručenia preukazu poistenca na zdravotné verejné poistenie (preukaz poistenca).

Informácie pre nových poistencov v prípade nedoručenia preukazu poistenca na zdravotné verejné poistenie (preukaz poistenca)

Union zdravotná poisťovňa, a. s., (Union ZP) zaslala dňom 14.12.2012 preukazy poistencov a Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) novým poistencom, ktorí si podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, a ktorým v Union ZP vznikol poistný vzťah od 1.1.2013.

V prípade, že Vám preukaz poistenca a EPZP nebol doručený, je potrebné kontaktovať Zákaznícke centrum Union ZP na zvýhodnenom telefónnom čísle 0850 033 333, alebo osobne navštíviť ktorékoľvek kontaktné miesto.

Preukazy poistencov, ktoré sa do Union ZP vrátili ako nedoručené, budú poistencom na ich vyžiadanie preposlané na adresu uvedenú na prihláške, alebo na adresu, ktorú si zadajú. Preukazy poistencov môžu byť preposlané aj na kontaktné miesta zdravotnej poisťovne, kde si ich poistenci môžu vyzdvihnúť.

Union zdravotná poisťovňa, a. s., do doby doručenia preukazu poistenca vydá na vyžiadanie  poistenca „dočasný“ preukaz poistenca s platnosťou 14 dní od vydania „dočasného“ preukazu.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia