Zdieľať

Čo robiť, ak ste nedostali preukaz poistenca

Informácie pre nových poistencov v prípade nedoručenia preukazu poistenca na zdravotné verejné poistenie (preukaz poistenca).

Informácie pre nových poistencov v prípade nedoručenia preukazu poistenca na zdravotné verejné poistenie (preukaz poistenca)

Union zdravotná poisťovňa, a. s., (Union ZP) zaslala dňom 14.12.2012 preukazy poistencov a Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) novým poistencom, ktorí si podali prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne, a ktorým v Union ZP vznikol poistný vzťah od 1.1.2013.

V prípade, že Vám preukaz poistenca a EPZP nebol doručený, je potrebné kontaktovať Zákaznícke centrum Union ZP na zvýhodnenom telefónnom čísle 0850 033 333, alebo osobne navštíviť ktorékoľvek kontaktné miesto.

Preukazy poistencov, ktoré sa do Union ZP vrátili ako nedoručené, budú poistencom na ich vyžiadanie preposlané na adresu uvedenú na prihláške, alebo na adresu, ktorú si zadajú. Preukazy poistencov môžu byť preposlané aj na kontaktné miesta zdravotnej poisťovne, kde si ich poistenci môžu vyzdvihnúť.

Union zdravotná poisťovňa, a. s., do doby doručenia preukazu poistenca vydá na vyžiadanie  poistenca „dočasný“ preukaz poistenca s platnosťou 14 dní od vydania „dočasného“ preukazu.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.