Zdieľať

Citová manipulácia – poznáte jej znaky? Na toto si dajte pozor!

prejavy citovej manipulácie
Manipulovať niečím znamená pretvárať, formovať alebo umiestňovať čosi podľa vášho zámeru. O psychickej manipulácii hovoríme vtedy, keď niekto iný chce ovládať váš vlastný svet, postoje, názory či správanie. Ak na to používa vaše emócie, dochádza k citovej manipulácii.
prejavy citovej manipulácie
V článku si prečítate:

Každý z nás má vlastné myšlienkové pochody, vlastný súbor túžob, potrieb a záujmov, preto vo všeobecnosti nie je ľahké ľudí ovládať. Emocionálna manipulácia je formou psychickej manipulácie, pri ktorej sa istá osoba snaží ovládať emócie inej osoby. Najčastejšie na to využíva presviedčanie, nátlak, ale aj citové vydieranie.
Zaujímavé je, že citová manipulácia nie je vždy vedomá alebo cielená. Môže byť dôsledkom traumy alebo negatívnych skúseností počas detstva.

Najčastejšie taktiky citovej manipulácie

Citová manipulácia má mnoho podôb – hnev, vyjadrené sklamanie, výsmech či obviňovanie.
Azda najčastejšie formy citovej manipulácie sú gaslighting a love bombing.

Gaslighting znamená, že sa vás niekto pokúša prinútiť, aby ste pochybovali sami o sebe, o vlastných predstavách či dokonca spomienkach.
Love bombing sa dá preložiť ako bombardovanie láskou. Ide o princíp, keď vás niekto zvyčajne na začiatku vzťahu zasype náklonnosťou a chválou, aby vás pritiahol. Získate pocit, že táto osoba je pre vás dokonalým partnerom či partnerkou. Avšak hneď ako si vás získa, náklonnosť pominie a nastupuje vydieranie a vy sa budete od nej cítiť závislí.

Na liečbu psychických ochorení máte nárok z verejného zdravotného poistenia

Máme zazmluvnené stovky psychiatrických a psychologických ambulancií po celom Slovensku. Pomôžeme vám vyhľadať odbornú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc.

Ďalšie bežné taktiky emocionálnej manipulácie:

Vyvolanie pocitu viny: „Keby si ma miloval/milovala, neurobil/neurobila by si to.“
Neopodstatnená kritika: „Nikdy neurobíš nič dobre.“
Poníženie: „Vezmem ťa na večeru, keď schudneš.“
Vyhrážanie sa: „Ak to ešte niekedy urobíš, budeš ľutovať.“
Obviňovanie: „Pozri, čo si ma prinútil/prinútila urobiť.“
Priame obvinenie: „Viem, že si neverný/neverná.“

Citová manipulácia je formou citového zneužívania, ktoré vedome či nevedome používame na kontrolu alebo udržanie moci vo vzťahu.

Ako ovplyvňuje emocionálna manipulácia vzťahy?

Emocionálna manipulácia vo vzťahu môže poškodiť dôveru, ale najmä ovplyvniť vaše duševné zdravie a pohodu. Výsledkom je stres, odpor a strach z manipulácie. V mnohých prípadoch vedie k chronickým stavom, ktoré súvisia so zneužívaním, ako napríklad:

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Pridajte sa do facebookej skupiny Union pre zdravú dušu, ktorá obsahuje množstvo zaujímavého a užitočného obsahu týkajúceho sa duševného zdravia. 

Ako sa nestať obeťou?

Ak máte pocit, že niekto manipuluje s vašimi emóciami, odstúpte od tejto situácie a vráťte sa k vlastným myšlienkam. Ak k tomu dôjde počas debaty s partnerom či partnerkou, jednoducho povedzte, že potrebujete na dvadsať minút pauzu, a zmeňte prostredie, aby ste si utriedili myšlienky. Keď sa vrátite, skúste znova prediskutovať daný problém.

Naučte sa jasne a bez ospravedlnenia vyjadrovať svoje potreby, túžby a hranice. Priama komunikácia je výbornou stratégiou proti citovému vydieraniu.

Žijete v citovo manipulatívnom vzťahu? Čím skôr z neho odídete, tým lepšie. Najskôr môžete požiadať o pomoc dôveryhodného priateľa či dôveryhodnú priateľku, člena rodiny alebo osobu vzdelanú v oblasti terapie. Ak sa situácia nezmení, určite nemá význam v takomto vzťahu zotrvávať.

Uvedomte si, že nikto nie je zodpovedný za pocity niekoho iného. Ani vy nie ste zodpovedný alebo zodpovedná za šťastie alebo blaho partnera či partnerky, len za svoje vlastné. Neuverte obviňovaniu, neukazujte vlastnú zraniteľnosť, obavy, neistotu. Žiaľ, manipulátori a manipulátorky si najčastejšie vyberajú obete, ktoré sú veľmi citlivé, prežili nejakú traumu alebo majú nízke sebavedomie.

S citovým vydieračom či citovou vydieračkou nikdy nevyhráte hádku, pretože vždy len prekrúti vaše slová a použije ich proti vám.

Čo ak sa vyhráža, že si ublíži?

Niektorí manipulátori sa vyhrážajú, že ublížia sebe alebo iným, len preto, aby vás prinútili reagovať. V podobných situáciách je najlepšie nepokračovať v rozhovore, opustiť miesto a potom zavolať zdravotnícku pomoc, pri agresivite i políciu.

Zdroj: Adobe stock

Nebojte sa vyhľadať pomoc

Aj tu platí: čím skôr, tým lepšie. Hneď ako získate pocit, že citová manipulácia negatívne ovplyvňuje váš každodenný život, vyhľadajte odbornú pomoc a podporu.
Ak neviete s partnerom alebo partnerkou dobre komunikovať alebo prežívate nevedomú manipuláciu, môže pomôcť párová terapia.

Uvedomte si, že citová manipulácia, ktorá vás posúva za hranice osobného pohodlia, vyvoláva vo vás pocit ohrozenia alebo negatívne ovplyvňuje vaše duševné zdravie, je formou zneužívania. V týchto prípadoch nepomôže ani párová terapia, len jediné – ihneď ukončiť vzťah a nenechať sa vtiahnuť do ďalšej komunikácie.

Citová manipulácia ohrozuje duševné zdravie

Citová manipulácia je zneužitie vašich vlastných pocitov na to, aby vás manipulátorská osoba prinútila k správaniu alebo myšlienkam, s ktorými by ste sa inak nestotožnili. Príkladmi citového vydierania sú gaslighting, love bombing, vyhrážanie sa, obviňovanie alebo ponižovanie a môžu mať vážne psychické následky. Preto je namieste čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc – psychologickú alebo terapeutickú.

Union zdravotná poisťovňa vám pravidelne prináša aj témy týkajúce sa duševného zdravia.

Autorka: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila Mgr. Alexandra Kaiser, klinická psychologička (znalkyňa v odbore psychológia, odvetvia – klinická psychológia detí, klinická psychológia dospelých, psychológia sexuality).

Zdroje:
psychcentral.com, webmd.com, healthline.com

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.