Zdieľať

Chráňte sa! Sezóna kliešťov je opäť tu

Jarné oteplenie odštartovalo nebezpečnú kliešťovú sezónu. Výskyt nebezpečného zápalu mozgu, ktorý kliešte spôsobujú, stúpol minulý rok až o 80 %. Chrániť sa pritom môžete viacerými spôsobmi: vhodným oblečením, ošetrením šatstva po návrate z prírody, ale tiež očkovaním. Union zdravotná poisťovňa prepláca svojim poistencom polovicu každej z troch dávok tohto očkovania. Prečítajte si niekoľko praktických rád, ako čeliť kliešťom.

 

Jar nám zaklopala na dvere a s ňou aj sezóna kliešťov! Tieto parazity sú veľmi nepríjemné a nesú so sebou riziko prenosu vírusov, ktoré spôsobujú vážne ochorenia. Tým najčastejším je kliešťová encefalitída – akútne ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva sa vírusom tejto choroby minulý rok nakazilo o 80 percent viac ľudí ako je dlhodobý priemer. Proti nej už ale našťastie existuje očkovanie, čiastočne hradené aj Union zdravotnou poisťovňou (preplácame polovicu každej z troch dávok). Pri zrýchlenej aplikácii všetkých 3 očkovacích dávok sa tak stíhate ochrániť ešte pred letom!

 

Ak sa na vás predsa len kliešť nalepí, tu je pár rád, ako ho zneškodniť:

 • Tenkou pinzetou chyťte kliešťa čo najbližšie k jeho hlavičke.
 • Nevyťahujte kliešťa okolo jeho brucha. Ak ho chytíte za brucho a potiahnete smerom von z pokožky, stlačením jeho brucha sa dostane infikovaná tekutina z parazita do vášho tela.
 • Napriek častým mýtom, nie je pravda, že kliešťa treba vytáčať: Mohlo by sa totiž stať, že sa zlomí a jeho hlavička vám ostane v pokožke. Radšej ho ťahajte miernym kývaním zo strany na stranu a vyťahujte rovno.
 • Dôležité je urobiť celú vec rýchlo, ale nie zbrklo!
 • Ak vám vo vnútri ostane hlavička, vyhľadajte lekára.
 • Po vytiahnutí miesto dezinfikujte, prípadne použite aj antibiotickú masť.
 • Ak kliešť po vytiahnutí ešte žije (čo je pri správnom postupe dosť pravdepodobné), nepučte ho medzi prstami. Ak sa vám to (nechtiac) stane, vydezinfikujte si ruky. V prípade, že je kliešť infikovaný, sú jeho telesné tekutiny hrozbou aj po jeho smrti.

Pozrite si tiež ďalšie výhody pre našich poistencov.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia