Zdieľať

Bolesť ucha: Čo sa za ňou skrýva? Kedy ísť k lekárovi?

Bolest-ucha-a
Bolesti uší zvyknú trápiť hlavne malé deti. Vtedy ide najskôr o infekciu, ktorá súvisia so zápalom dutín alebo dýchacích ciest. Aj v dospelosti nás bolievajú uši, no väčšinou to nie je kvôli infekcií. Povedzme si úprimne – v dospelosti škodíme ušiam najviac my sami. Pri boľavom uchu sa potom pýtame – je to len prievan, hnisavý zápal, či dôsledok sobotnej diskotéky? V každom prípade, nikto z nás nechce trvalo stratiť sluch.
Bolest-ucha-a

Z čoho sa skladá ucho? Ako to urobí, že počujeme?

Ak chceme porozumieť bolestiam a ochoreniam uší, musíme vedieť, z čoho sa ucho skladá. Ucho tvoria 3 hlavné časti – vonkajšia, stredná a vnútorná. Všetky časti spolu zabezpečujú, že počujeme. A ako to celé funguje? 

Vonkajšie ucho zachytí zvukové vlny. Tie prejdú do stredného ucha a rozvibrujú ušný bubienok. Z bubienka sa vlny prenášajú cez 3 drobné kostičky (kladivko, nákovka a strmienok) do vnútorného ucha, tzv. slimáka

Vnútorné ucho potom vytvorí nervové impulzy, ktorý sa prenesú až do mozgu. Ten ich dešifruje ako zvuk. Takto rozpoznáme spev vtáka, volanie dieťaťa alebo zvonenie telefónu.

Ucho zabezpečuje aj udržanie rovnováhy

Vnímanie rôznych zvukov nie je jedinou funkciou ucha. Vnútorné ucho riadi aj našu rovnováhu. Bez správneho fungovanie vnútorného ucha by sme nedokázali stáť ani chodiť.

To je jasný dôvod, prečo musíme pri dlhšie trvajúcich alebo opakovaných problémoch vyhľadať lekára. Navyše, v niektorých situáciách nám hrozí trvalé poškodenie sluchu, dokonca hluchota. 

Rôzne poruchy sluchu a rovnováhy

 • Tinnitus – neprestajné šumenie, zvonenie, pískanie či hučanie v ušiach. Tieto vnemy nepochádzajú z vonkajšieho prostredia. Stáva sa to po koncerte, diskotéke, resp. kvôli hlučnému pracovnému prostrediu, výnimočne aj po niektorých liekoch.
 • Menierova choroba – prejavuje sa tinnitom, závratmi, poruchou rovnováhy, zhoršením sluchu (najprv iba na jednom uchu). Hlavnou príčinou býva problematická tekutina vo vnútornom uchu. 
 • Barotrauma ucha – mechanické poranenie vnútorného a stredného ucha. Vzniká kvôli náhlym zmenám tlaku vzduchu alebo vody. Barotrauma postihuje hlavne letcov a potápačov, ale i neopatrných laikov.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia