Zdieľať

Aký je rozdiel medzi pripoistením kritických chorôb a poistením onkologických chorôb?

rozdiel medzi pripoistenim kritickych chorob a onkologickych chorob

Viete, aký je rozdiel medzi poistením kritických chorôb a poistením onkologických chorôb? Prečítajte si nášho sprievodcu poistením onkologických chorôb a zistite viac.

rozdiel medzi pripoistenim kritickych chorob a onkologickych chorob

Union predstavil prvé samostatné poistenie onkologických chorôb na Slovensku. Pre mnohých klientov však prinieslo viac otázok ako odpovedí. Je náhradou poistenia kritických chorôb ponúkaného najčastejšie v rámci životnej poistky? Aké sú základné rozdiely, a čo majú tieto poistenia spoločné? V tomto článku vám objasníme odpovede na vaše otázky, predstavíme podrobne nové poistenie, a poradíme vám, ako spraviť to najlepšie rozhodnutie.

 

Čo majú poistenia spoločné

Poistenie onkologických chorôb, rovnako ako pripoistenie kritických chorôb, znižuje negatívny vplyv ochorenia na váš rodinný rozpočet. To znamená, že pri diagnóze ochorenia vám poisťovňa vyplatí peniaze podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Tu sa všetky podobnosti končia.

 

Základné rozdiely

Poistenie kritických chorôb pokrýva široké spektrum ochorení. Zabezpečí Vám finančnú pomoc v prípade srdcového infarktu, sklerózy multiplex, zlyhaní obličiek a ďalších ťažkých chorôb vrátane rakoviny. Spravidla sa uzatvára formou pripoistenia k životnému poisteniu – je teda určené na dlhodobé krytie počas života.

Poistenie onkologických chorôb je zamerané len na ochorenia spojené so zhubnými a nezhubnými nádormi. Zmluva sa uzatvára na ohraničené obdobie piatich rokov s možnosťou predĺženia platnosti. Keďže ide o samostatné poistenie špecializované len na onkologické ochorenia, oproti poisteniu kritických chorôb predstavuje cenovo prístupnejšiu alternatívu na zabezpečenie sa pre významnú časť závažných ochorení. Poistenci Union zdravotnej poisťovne automaticky získavajú na poistenie zľavu 20 %.

 

Poistné krytie pre poistenie onkologických chorôb

V rámci tohto poistenia si môžete vybrať z troch balíkov:

 1. Basic – kryje najčastejšie zhubné nádory.

 2. Plus – kryje všetky zhubné nádory.

 3. Extra – kryje všetky zhubné i vybrané nezhubné nádory.

Každý balík poistenia môžete uzatvoriť na poistnú sumu do výšky 100 000 EUR. Navyše, v rámci všetkých balíkov si klienti môžu zadarmo overiť stanovenú diagnózu a liečbu u nezávislého zahraničného experta.

 

Výhody poistenia onkologických chorôb

 • Poistné plnenie až do výšky 150 % dohodnutej poistnej sumy,

 • poistenie detí do 18 rokov zadarmo v rámci poistnej zmluvy rodiča,

 • možnosť uzatvoriť poistenie aj bez zdravotnej dokumentácie,

 • možnosť platiť poistné aj v mesačných splátkach,

 • zľava 20 % pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.

 

Poistné plnenie v prípade ochorenia

Financie pri poistení onkologických chorôb sú vyplácané postupne od momentu stanovenia diagnózy až po jednotlivé fázy liečby. Pozrite sa, aké poistné plnenie by získal poistenec pri dohodnutej sume 50 000 EUR.

 

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
Fotka od ......

Záver – odporúčania

Ak sa chcete zabezpečiť pre prípad väčšiny závažných ochorení, zvoľte si pripoistenie kritických chorôb v rámci životného poistenia. Takáto kombinácia znamená kompletné krytie vrátane úmrtia v dôsledku úrazu aj choroby. Aj keď si za tieto riziká priplatíte, budete mať vyššiu šancu, že v prípade rôznych ochorení alebo úrazov získate od poisťovne finančnú kompenzáciu. 

Ak však chcete platiť nižšie poistné a obavy máte len z rakoviny, odporúčame poistenie onkologických chorôb. Sami si určíte, aké nádorové ochorenia si poistíte a rovnako si prispôsobíte aj výšku poistnej sumy. Peniaze získate vtedy, keď ich najviac potrebujete a poistné môžete zaplatiť aj v mesačných splátkach.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia