Zdieľať

Ako sa postarať o svoje psychické zdravie počas karantény? S Unionom to doma zvládnete

Slovensko sa ocitlo vo výnimočnej situácii, akú nikto z nás nikdy predtým nezažil. Karanténa, či dlhé zdržiavanie sa osamote má výrazný vplyv aj na naše duševné zdravie. No a práve starostlivosť o psychické zdravie je teraz omnoho dôležitejšia, než kedykoľvek predtým.

Sme vystavení náročnej situácii, musíme sa vyrovnať s obmedzeniami a novými situáciami, nad ktorými sme donedávna nemuseli ani premýšľať. Union zdravotná poisťovňa preto prichádza v spolupráci s uznávaným psychológom a členom Ústredného krízového štábu SR Robertom Krausem so sériou videí, ktoré sú venované práve ochrane duševného zdravia.

„Snažíme sa meniť životy k lepšiemu a obzvlášť tejto ťažkej dobe, ktorú všetci prežívame je to mimoriadne dôležité. Nikomu z nás neprospieva karanténa a odlúčenie od ľudí. Cieľom videí je poradiť ľuďom ako sa postarať o svoje psychické zdravie v čase trvania karantény a všetkých mimoriadnych opatrení, ktoré majú výrazný vplyv na naše životy. Verím, že séria videí, ktoré prinášame pre ľudí im pomôže prekonať nápor na psychiku,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako ďalej doplnila, videá sa budú venovať témam ako práca z domu, vzťahom, významu fyzickej aktivity pre naše zdravie, relaxácii, rodičom a deťom v izolácii, či sociálnej izolácii.

„Venovať zvýšenú pozornosť psychickému zdraviu je v aktuálnej situácii reflektujúcej ochorenie COVID-19 viac než len dôležité, nakoľko práve psychika významne ovplyvňuje našu imunitu a teda celkovú obranyschopnosť organizmu, ale aj celkové vnímanie vzniknutých situácií, ktoré si vyžadujú pozornosť zo strany mnohých jednotlivcov. Zdravie – telesné aj duševné je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného fungovania a preto je priam až žiadúce priblížiť oblasť psychického zdravia širšej verejnosti.  Zmena stereotypu, sociálna izolácia, nadmerná vnútorná tenzia či frustrácia významne vplýva na naše psychické prežívanie a preto som veľmi rád, že sa Union zdravotná poisťovňa rozhodla investovať čas a pozornosť práve do prevencie duševného zdravia a tým prispela aj k ochrane telesného zdravia a celkovej životnej pohody,“ uviedol psychológ Robert Krause.

Všetky videá bude možné postupne nájsť na webovej stránke Union zdravotnej poisťovne, rovnako aj na facebookovej a youtubovej stránke Unionu.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia