Zdieľať

Ako a do kedy môžete zmeniť zdravotnú poisťovňu?

ako a dokedy zmenit zdravotnu poistovnu

Čo by ste nemali podceniť pri výbere zdravotnej poisťovne? Kedy požiadať o zmenu poisťovne? Kto je pre vás a pre vašich blízkych ten správny zdravotný partner? V našom článku nájdete všetky potrebné informácie k zmene zdravotnej poisťovne.

ako a dokedy zmenit zdravotnu poistovnu

Každý rok majú poistenci možnosť požiadať o zmenu svojej zdravotnej poisťovne. Zmenu podobného charakteru treba samozrejme poriadne zvážiť a nepostupovať unáhlene. Častým dôvodom na prestup do inej poisťovne býva zmena lekára, ktorý nemusí mať vždy uzavretú zmluvu práve s tou vašou poisťovňou, prípadne to, či vaša poisťovňa hradí plánovaný operačný zákrok alebo inú liečebnú procedúru.

Veľký vplyv na výber majú aj reklamné kampane, ktoré ponúkajú rôzne nadštandardné služby, prípadne môžu zohrávať úlohu aj skúsenosti ľudí z vášho okolia. Ak sa pre tento krok rozhodnete, treba si vopred overiť, koľko zmluvných poskytovateľov má daná poisťovňa vo vašom regióne, ako s vybraným poistným hospodári alebo, ako dlho sa v nej čaká na zákrok.

Nemalým podielom na vašom rozhodovaní by mali byť benefity, ktoré vám daná zdravotná poisťovňa ponúka. Rozsah liečby je totiž stanovený zákonom a rozdiely medzi poisťovňami sú v tejto oblasti nulové. Čím sa však líšia, je práve ponuka, rozsah a charakter benefitov, ktoré svojim poistencom ponúkajú.

Napríklad TU si môžete pozrieť bohatú ponuku benefitov zdravotnej  poisťovne Union pre všetky vekové kategórie.

Partner pre celú rodinu

Pri výbere zdravotnej poisťovne si vyberáte vášho partnera pre zdravie. Práve preto by ste nemali výber zdravotnej poisťovne pre vás, alebo pre vašich blízkych podceňovať.

V Union zdravotnej poisťovni sú pre vás okrem bohatej ponuky zdravotných benefitov nachystané aj dlhodobo najkratšie čakacie doby na vyšetrenia, ako CT a MR, špeciálne výhody v sieti zdravotníckych zariadení AGEL SK a predovšetkým široká sieť zazmluvnených lekárov, či nemocníc po celom Slovensku.

Viac o tom, ako Union zdravotná poisťovňa pracuje na dostupnejších vyšetreniach a kvalite zdravotnej starostlivosti na Slovensku sa dozviete aj na www.union.sk/lekari

Čo by ste nemali podceniť?

Pri vypĺňaní prihlášky vyplňte a poriadne si skontrolujte všetky potrebné údaje. V prípade, že by neboli všetky povinné údaje riadne vyplnené, prihláška nebude spĺňať podmienky platnosti a vaša nová poisťovňa vás nebude môcť poistiť.

Vašou najdôležitejšou a jedinou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej uskutočnenia. V opačnom prípade vám môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 EUR. Je to vaša jediná povinnosť, ale určite si na ňu dajte pozor, aby ste sa vyhli maximálne zbytočnej pokute, ktorá určite zamrzí.

Ako to funguje?

O zmenu zdravotnej poisťovne môže požiadať každý. Treba tak urobiť najneskôr do konca Septembra. Po podaní prihlášky do zdravotnej poisťovne sa poistencom vami vybranej poisťovne stanete od nasledujúceho kalendárneho roka. Napríklad, ak si podáte prihlášku do Union ZP podáte v Septembri 2018, našim poistencom sa stanete od 1.1.2019.

Osobitnou kategóriou je vznik nového poistenia. Ten nastáva napríklad pri narodení dieťaťa, alebo po návrate z cudziny, kde si môžete vybrať zahraničnú zdravotnú poisťovňu. V týchto prípadoch nemusíte čakať do nasledujúceho kalendárneho roka, ale poistencom sa stávate v podstate ihneď po spracovaní prihlášky.

Samozrejme, ak sa budete chcieť poistiť v zahraničnej zdravotnej poisťovni, je potrebné sa odhlásiť z vašej aktuálnej, slovenskej zdravotnej poisťovne. Pri krátkodobom odchode do zahraničia, ako je napríklad dovolenka sa nemusíte odhlasovať z vašej terajšej zdravotnej poisťovne. Na dovolenku vám postačí cestovné poistenie, na ktoré poistencom Union ponúka až 50% zľavu.

Čo pre to treba urobiť?

Spôsob podania prihlášky sa môže u jednotlivých poisťovní jemne líšiť, potrebné informácie však určite nájdete na webstránke danej poisťovne. Ak by ste sa rozhodli prejsť do Union zdravotnej poisťovne, existuje viacero spôsobov, ako prihlášku podať. Stačí si len vybrať, ktorý vám najviac vyhovuje:

 • Najjednoduchšia možnosť je online prihláška. Vyplníte ju jednoducho a rýchlo z pohodlia domova a sami si vyberiete, ako prihlášku chcete doručiť na podpis k vám.
 • Prihlášku si môžete aj stiahnuť z našej webstránky a následne ju vytlačiť, vyplniť, podpísať a zaslať na centrálu Union zdravotnej poisťovne.
 • Alebo nám stačí zavolať na našu Zákaznícku linku a naši školení operátori s vami prihlášku vyplnia rýchlo a bezstarostne.

Aké povinnosti ubudli pri zmene zdravotnej poisťovne?

V minulosti bolo potrebné nahlásiť zmeny zamestnávateľovi, vrátiť starej poisťovni preukaz poistenca a oznámiť túto zmenu vášmu lekárovi. Jediné, čo však najnovšie musíte urobiť, je oboznámiť so situáciou zamestnávateľa, v prípade že ich máte viac, ste povinní túto zmenu oznámiť každému z nich.

Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom benefitov Union zdravotnej poisťovne alebo prestupu z jednej zdravotnej poisťovne do druhej, radi vám na ne odpovieme na telefónnom čísle 0850 003 333 alebo nám napíšte cez kontaktný formulár.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia