Zdieľať

Viete, aké sú poplatky za prihlásenie auta?

poplatky za prihlásenie auta
Každé motorové vozidlo, ktoré doteraz nebolo evidované, musí byť prihlásené na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa motorového vozidla.
poplatky za prihlásenie auta
V článku si prečítate:

Nový vlastník musí prihlásenie vozidla zrealizovať do 30 dní od jeho nadobudnutia, pričom musí uviesť meno držiteľa auta, teda osoby, na ktorú je vozidlo registrované a ktorá bude uvedená v osvedčení o evidencii časť I a časť II (t.j. v technickom preukaze). V prípade záujmu je možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch dní. Toto je spoplatnené sumou 30 EUR.

Aké doklady treba predložiť pri prihlásení auta?

Pri prihlásení auta treba predložiť osvedčenie o evidencii časť II, doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, leasingová zmluva) a potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, takzvané PZP.

Nový vlastník teda musí uzavrieť povinné zmluvné poistenie (PZP) ešte pred prihlásením auta. Má to svoje opodstatnenie. Pôvodné poistenie auta totiž prestáva platiť okamihom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu.
V prípade, že sa vozidlo kupuje na leasing, je potrebné úradne overené splnomocnenie danej leasingovej spoločnosti. Podobne, keď je držiteľ alebo vlastník vozidla pri prihlasovaní zastupovaný, tiež treba predložiť aj úradne overený podpis splnomocniteľa.

Atoms/icons/80/grey-red/poistenie_auta_na_dovolenku-80

Môžete platiť za poistenie auta menej?

U nás si vyskladáte poistenie podľa seba. Splátky si nastaviť mesačne alebo štvrťročne. Prihodiť si poistenie batožiny, úrazu a prémiové asistenčné služby.

Správny poplatok

Za prihlásenie auta do evidencie vozidiel na príslušnom orgáne Policajného zboru sa platí správny poplatok, ktorého výška je závislá od dvoch faktorov:

Najmenšia výška poplatku je 33 eur, no môže sa vyšplhať až do výšky 3 900 eur.

Presnú cenu vypočítate pomocou koeficientu, v závislosti od veku vozidla. Ten sa vynásobí sumou, ktorej výška je stanovená podľa výkonu motora. Presné hodnoty pre výpočet si viete nájsť v príslušných tabuľkách na stránke Ministerstva vnútra SR (pod názvom správne poplatky).

Na rozdiel od situácie, kedy dochádza k zmene držiteľa (prepisu) v okrese, alebo k prihláseniu vozidla z iného okresu, pri prihlasovaní nového auta do evidencie nie je nutné pristaviť vozidlo ku kontrole, pretože jeho obhliadku príslušníci policajného zboru nevykonávajú.

Pristaviť vozidlo na kontrolu nie je nutné ani v prípade prisťahovania z iného okresu, kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla.

Článok bol prvýkrát publikovaný v roku 2019 a aktualizovaný 1. augusta 2022.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.