Zdieľať

Prihlásenie vozidla: Čo všetko to obnáša?

Kúpa nového alebo už jazdeného vozidla ide ruka v ruke s povinnosťou prihlásiť vozidlo do evidencie. S tým sú spojené viaceré úkony, a samozrejme, aj poplatky. Čo všetko to však obnáša?

Kúpa nového alebo už ojazdeného vozidla ide ruka v ruke s povinnosťou prihlásiť vozidlo do evidencie. S tým sú spojené viaceré úkony, a samozrejme, aj poplatky. Čo všetko to však obnáša?

Na čo všetko treba myslieť

Postup a poplatky pre prihlásenie vozidla sa líšia v tom, či sa jedná o prvé prihlásenie nového vozidla, ojazdeného vozidla z druhej ruky, vozidla z inej krajiny alebo okresu. Poplatky závisia  aj od toho, aký výkon má motor prihlasovaného vozidla.

Prihlásenie vozidla je úkon, pre ktorý je potrebné navštíviť príslušné pracovisko evidencie vozidiel na základe trvalého bydliska držiteľa vozidla. Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo registrované a ktorá je povinná uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP)

Držiteľ je ten, kto je uvedený v malom technickom preukaze (Osvedčenie o evidencii vozidla – časť I).   

Či už sa jedná o prihlásenie nového vozidla, alebo o prepis ojazdeného vozidla, bude potrebné:

  • vyplniť  žiadosti o zapísanie vozidla do evidencie,

  • uzatvoriť platné povinné zmluvné poistenie a predložiť potvrdenie o jeho uzatvorení,

  • uhradiť správny poplatok (bude vypočítaný pri prihlasovaní vozidla).

Ak chcete vykonať zmenu majiteľa v rámci okresu, pripravte si aj tieto doklady:

  • Osvedčenie o evidencii vozidla – časť II (veľký technický preukaz),

  • čipovú kartu – Osvedčenie o evidencií vozidla – časť I (malý technický preukaz), ak bolo vydané.

Ak kupujete ojazdené auto, musíte ho prihlásiť v okrese svojho trvalého bydliska do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa). Ak sa jedná o prihlásenie vozidla z iného okresu, je potrebné predložiť pôvodné tabuľky vozidla s evidenčným číslom vozidla. Pri prihlásení vozidla je potrebné vozidlo pristaviť a umožniť kontrolu porovnania údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.

Pri prihlasovaní auta dovezeného zo zahraničia potrebujete aj odborný posudok o kontrole originality vozidla. Posudok nesmie byť starší ako 15 dní a musí mať výsledok “spôsobilé”.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je povinné a túto povinnosť ukladá zákon. Povinná poistka na auto chráni zdravie a majetok ostatných účastníkov nehody. Užitočné je však aj pre vás. Pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré autom spôsobíte niekomu inému, a teda ich nemusíte platiť z vlastného vrecka. 

Zákonné poistenie vybavíte online za pár minút, bielu a zelenú kartu dostanete priamo na e-mail. Dokonca môžete kombinovať PZP s ďalším poistením auta, ako napríklad  s havarijným poistením, poistením proti krádeži a živlom  či poistením pre prípad stretu s divou zverou. 

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnota vášho bývania medziročne stúpla o 18 %.
A čo vaša poistka?

Ak je poistná suma nižšia ako hodnota majetku, v prípade škodovej udalosti sa môže stať, že vyplatená poistná suma vám nebude stačiť na úplnú obnovu poistenej veci. 

Zistite, koľko by vás stálo poistenie nehnuteľnosti pri jej aktuálnej hodnote.