Zdieľať

Prihlásenie vozidla: Čo všetko to obnáša?

Kúpa nového alebo už jazdeného vozidla ide ruka v ruke s povinnosťou prihlásiť vozidlo do evidencie. S tým sú spojené viaceré úkony, a samozrejme, aj poplatky. Čo všetko to však obnáša?

Kúpa nového alebo už ojazdeného vozidla ide ruka v ruke s povinnosťou prihlásiť vozidlo do evidencie. S tým sú spojené viaceré úkony, a samozrejme, aj poplatky. Čo všetko to však obnáša?

Na čo všetko treba myslieť

Postup a poplatky pre prihlásenie vozidla sa líšia v tom, či sa jedná o prvé prihlásenie nového vozidla, ojazdeného vozidla z druhej ruky, vozidla z inej krajiny alebo okresu. Poplatky závisia  aj od toho, aký výkon má motor prihlasovaného vozidla.

Prihlásenie vozidla je úkon, pre ktorý je potrebné navštíviť príslušné pracovisko evidencie vozidiel na základe trvalého bydliska držiteľa vozidla. Držiteľom vozidla je osoba, na ktorú je vozidlo registrované a ktorá je povinná uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (PZP)

Držiteľ je ten, kto je uvedený v malom technickom preukaze (Osvedčenie o evidencii vozidla – časť I).   

Či už sa jedná o prihlásenie nového vozidla, alebo o prepis ojazdeného vozidla, bude potrebné:

 • vyplniť  žiadosti o zapísanie vozidla do evidencie,

 • uzatvoriť platné povinné zmluvné poistenie a predložiť potvrdenie o jeho uzatvorení,

 • uhradiť správny poplatok (bude vypočítaný pri prihlasovaní vozidla).

Ak chcete vykonať zmenu majiteľa v rámci okresu, pripravte si aj tieto doklady:

 • Osvedčenie o evidencii vozidla – časť II (veľký technický preukaz),

 • čipovú kartu – Osvedčenie o evidencií vozidla – časť I (malý technický preukaz), ak bolo vydané.

Ak kupujete ojazdené auto, musíte ho prihlásiť v okrese svojho trvalého bydliska do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby (odhlásenia z pôvodného držiteľa). Ak sa jedná o prihlásenie vozidla z iného okresu, je potrebné predložiť pôvodné tabuľky vozidla s evidenčným číslom vozidla. Pri prihlásení vozidla je potrebné vozidlo pristaviť a umožniť kontrolu porovnania údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.

Pri prihlasovaní auta dovezeného zo zahraničia potrebujete aj odborný posudok o kontrole originality vozidla. Posudok nesmie byť starší ako 15 dní a musí mať výsledok “spôsobilé”.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je povinné a túto povinnosť ukladá zákon. Povinná poistka na auto chráni zdravie a majetok ostatných účastníkov nehody. Užitočné je však aj pre vás. Pokrýva škody na majetku a zdraví, ktoré autom spôsobíte niekomu inému, a teda ich nemusíte platiť z vlastného vrecka. 

Zákonné poistenie vybavíte online za pár minút, bielu a zelenú kartu dostanete priamo na e-mail. Dokonca môžete kombinovať PZP s ďalším poistením auta, ako napríklad  s havarijným poistením, poistením proti krádeži a živlom  či poistením pre prípad stretu s divou zverou. 

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.