Zdieľať

5 dôvodov, prečo si vybrať zmluvného poskytovateľa

Pacient-a-lekar-v-zahranici
Poistencom našej zdravotnej poisťovne odporúčame, aby dávali prednosť zmluvným poskytovateľom. Ošetrenie v nezmluvných zdravotníckych zariadeniach treba voliť len v úplne výnimočných prípadoch, keď hrozí nebezpečenstvo dlhej čakacej doby alebo ak nie je dostupný zmluvný poskytovateľ v danom regióne.
Pacient-a-lekar-v-zahranici
V článku si prečítate:

Istota, že zdravotnícke zariadenie spĺňa všetky podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Hneď prvou istotou je napríklad to, že zariadenie má povolenie na prevádzkovanie, ďalej materiálno – technické vybavenie, príslušné odborné vzdelanie, personálne zabezpečenie a iné. Niekedy sa stáva, že pacient navštívi napr. nezmluvného lekára, ktorý nemá povolenie alebo potrebné vybavenie ambulancie a môže mu byť poskytnutá neadekvátna zdravotná starostlivosť.

Kontrola správnosti postupu z medicínskeho pohľadu

Zdravotná poisťovňa kontroluje zdravotnícke zariadenia a ich postup z odborného pohľadu revízneho lekára zdravotnej poisťovne. Pri návšteve nezmluvného zdravotníckeho zariadenia sa pacient môže spoľahnúť iba na svoju dôveru k lekárovi príp. vlastné zhodnotenie správnosti zvoleného postupu diagnostiky či liečby. Môže sa stať, že pacient zaplatí aj za zdravotnú starostlivosť, lieky či zdravotnícku pomôcku, ktorú pri riešení daného zdravotného problému nepotrebuje, prípadne môže byť aj zbytočná.

Neplaťte za štandardnú zdravotnú starostlivosť dvakrát

Z povinného mesačného poistného v rámci odvodov na verejné zdravotné poistenie je hradená štátom garantovaná štandardná zdravotná starostlivosť. V prípade návštevy nezmluvného zariadenia pacient zaplatí aj za štandardnú zdravotnú starostlivosť, pretože lekár nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, a tak nemá ani nárok na úhradu z verejného zdravotného poistenia. Pacient ju teda uhradí druhýkrát, pretože raz ju už zaplatil vo forme poistného svojej zdravotnej poisťovni.

Regulovaná cena za poskytovanú zdravotnú starostlivosť

Jednou z úloh zdravotnej poisťovne je úhrada adekvátnej ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, aby boli verejné zdroje vynaložené hospodárne a účelne. Ceny u nezmluvných poskytovateľov sú väčšinou niekoľkokrát vyššie a to aj z dôvodu, že nie je určené maximum a zdravotnícke zariadenia si môžu určiť ceny v ľubovoľnej výške.

Široký výber a poradenstvo

Robíme všetko preto, aby sme vám poskytli čo najširšiu sieť zdravotníckych zariadení. Našim poistencom radi poradíme pri hľadaní lekára či konkrétnej zdravotnej starostlivosti, a to osobne na pobočke, telefonicky na 0850 003 333 alebo prostredníctvom kontaktného formuláru. Našu sieť zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti rozširujeme čo svedčí aj o spokojnosti zo strany lekárov, ktorých stále pribúda.

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

Lucia Papanova

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

Lucia Papanova

Tento text sa doťahuje z profilu: - vo wordpresse mouse over na svoje meno vpravo hore, - click "upraviť profil - scroll do sekcie "životopis" - vyplniť

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.