Zdieľať

Zľava až 25 % na PZP od Union poisťovne

Zľava až 25 % na PZP od Union poisťovne

Využite svoje SMART body a získajte od Union poisťovne exkluzívnu zľavu 25 % pre fyzické osoby a zľavu 15 % pre firmy a živnostníkov na balíky PZP OPTIMUM a EXCELLENT!

Zľava až 25 % na PZP od Union poisťovne

Chceli by ste za povinné zmluvné poistenie platiť menej? Union poisťovňa, a.s. vám v spolupráci s Shell CLUBSMART prináša jedinečnú ponuku.

Využite svoje SMART body a získajte od Union poisťovne exkluzívnu zľavu 25 % pre fyzické osoby a zľavu 15 % pre firmy a živnostníkov na balíky PZP OPTIMUM a EXCELLENT!

 

 Vyberte si z dvoch balíkov  PZP >>  Optimum Excellent

 

Shell zľava

  

 Krytie škôd na zdraví 5 mil. EUR 5 mil. EUR
 Krytie škôd na majetku 3 mil. EUR 5 mil. EUR
 Asistenčné služby  ZADARMO 24/7 Áno Áno

 

PZP Optimum vám dáva istotu aj pri väčších škodách, pretože poskytuje vyššie limity poistného plnenia ako predpisuje zákon.
PZP Excellent je určené pre tých, ktorí chcú mať istotu poistnej ochrany aj v prípade nadštandardne vysokých škôd.  

Uzatvorte si PZP s online SHELL zľavou rýchlo a jednoducho

Ako využiť PZP zľavu:

 1. Po zadaní objednávky na www.shellsmart.com obdržíte na vašu e-mailovú adresu špeciálny kód. 
 2. Na stránke www.union.sk prosím vyplňte údaje o držiteľovi vozidla a údaje o vozidle. 
 3. V položke Zľavy vyberte Firemná zľava, ako poskytovateľa zľavy vyberte Shell CLUBSMART a vložte špeciálny kód.
 4. Automaticky získate zľavu na PZP až do 25 %. 
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia