Zdieľať

Zatočte so stresom, kým on nezatočí s vami

Či už sa nám to páči, alebo nie, stres sa stal bežnou súčasťou našich životov. Ako však rozpoznať, kedy je potrebné stres aktívne riešiť? A ako s ním najlepšie bojovať?

Na jednej strane máme krátkodobý stres, ktorý môže byť pre nás dokonca prospešný. Dokáže nás totiž vybičovať k lepšiemu výkonu v práci, v škole či v športe. Na druhej strane je tu dlhodobý stres, ktorý negatívne ovplyvňuje naše fyzické aj duševné zdravie. Ako ich však správne rozpoznať?

Stres je zákerný v tom, že dokáže ovplyvňovať naše zdravie bez toho, aby sme si to uvedomovali. Bolesti hlavy, nespavosť či klesajúcu produktivitu v práci väčšinou pripisujeme bežným chorobám. Pritom častou príčinou našich problémov môže byť práve stres. Ten má dopad nielen na naše fyzické zdravie, ale aj na naše myšlienky, pocity a správanie. Ak sa naučíte rozpoznávať jeho symptómy, bod pre vás. Získate totiž náskok a môžete sa tak vyhnúť jeho negatívnym následkom.

Ako vplýva stres na naše telo

Každý človek je do určitej miery odolný voči stresu. Keď sme mu však vystavení dlhodobo, naše telo jedného dňa „vypne“. Postupne začne zlyhávať imunitný systém, a to so sebou prináša celú kopu zdravotných problémov. Medzi najčastejšie patria bolesti hlavy, neprestávajúca únava, problémy so spánkom, bolesti žalúdka, znížený záujem o sexuálny život či svalové napätie.

 

Nálada ako na hojdačke? Nič nezvyčajné

Stres nás ovplyvňuje ako celok. To znamená, že nemá dopad len našu fyzickú schránku, ale aj psychickú, čo je pre niektorých ľudí ešte horšie. Úzkosť, nepokoj, nedostatočná motivácia, neschopnosť sústrediť sa, pocit preťaženia, podráždenie či hnev, bezdôvodný smútok alebo dokonca depresie – to všetko dokáže spôsobiť dlhodobý stres, ktorému nevenujeme dostatočnú pozornosť. Duševné zdravie je veľmi krehká záležitosť, preto by sme sa oň mali príkladne starať. 

Ako vplýva stres na naše správanie

Pod vplyvom dlhodobého tlaku – či už v práci, alebo v súkromnom živote, sa u človeka môže začať meniť aj jeho správanie. Zrazu sa môžeme začať neobvykle preceňovať alebo, naopak, podceňovať, naše konanie môžu sprevádzať nečakané výbuchy hnevu. Neobvyklé nie sú ani alkoholové a drogové závislosti či sociálna izolácia.

Proti stresu je najlepšia prevencia

Najlepším liekom proti stresu je vôbec ho nezažiť. V dnešnej dobe je to síce málo pravdepodobné, čo si budeme klamať, ale určite dokážeme jeho následky aspoň minimalizovať. Dokonca to nie je ani také zložité. Stačí, ak si osvojíte pár základných návykov:

 • Zaraďte do svojho denného programu pravidelnú pohybovú aktivitu, najlepšie 30 minút denne.

 • Naučte sa relaxovať. Doprajte si trochu meditácie, jógy alebo sa vyberte na masáž.

 • Hovorí sa, že smiech lieči. Je to pravda. A nič tak nezatočí so stresom ako práve smiech. Smejte sa často a nahlas!

 • Dohodnite si s priateľmi pravidelné stretnutia pri káve či poháriku červeného vína. Socializácia je dôležitá.

 • Nájdite si čas na svoje obľúbené činnosti – napr. čítanie kníh či počúvanie hudby.

Kedy je načase vyhľadať odbornú pomoc

Ak si nie ste istí, či je práve stres spúšťačom vašich problémov, určite navštívte lekára. Je lepšie nechať sa poriadne preventívne vyšetriť, ako neskôr riešiť oveľa závažnejšie problémy.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia