Zdieľať

Zakladáte si firmu? Pozrite si základné typy poistení, ktoré sa vám zídu.

zakladate si firmu poistenie

Podnikanie je pre mnohých v prvom rade o slobode realizovať svoje sny, ktorá však obnáša i nemalý počet rizík. Buďte vždy o krok vpred a oboznámte sa s typmi poistení, ktoré sa vám pri podnikaní môžu zísť.

zakladate si firmu poistenie

Málokto vie, že podnikateľ často predstavuje oveľa viac ako len riadiacu osobu. Aby zvládol menšie či väčšie problémy, ktoré sa občas prihodia, musí sa lusknutím prsta premeniť na účtovníka, opravára, jednoducho na čokoľvek, čo je v danej situácii potrebné. A niekedy nestačí ani to. Chvíľka nepozornosti, nešťastná náhoda či rozbesnený živel a všetko, čo sme krvopotne budovali, sa ocitne v troskách.

Vhodný výber poistenia vás však môže v nejednej situácii nielen zachrániť, ale hlavne vám prinesie pokoj na duši a vy sa tak môžete venovať svojmu biznisu naplno.

Poistenie majetku pre podnikateľov

Tak, ako si chránime náš osobný majetok, tak by sme mali celkom prirodzene chrániť aj majetok našej firmy, ktorý sa takisto môže ocitnúť v rôznych rizikových situáciách.

Výhodami poistenia v poisťovni Union je napríklad tzv. „all-risk“ poistenie aj pre malých a stredných podnikateľov. Pre objasnenie – výraz „all-risk“ označuje poistenie proti všetkým rizikám, čo znamená, že je krytá každá majetková škoda, ktorá nie je v zmluve vylúčená.

Ďalej to je poistenie na východiskovú hodnotu, čo znamená náhradu škody vo výške celej faktúry na opravu alebo na kúpu novej veci.

Medzi ďalšie výhody poistení pre firmy patria poistenie lomu stroja alebo prepravy vlastných zariadení a zásob, rýchla a kvalitná likvidácia poistnej udalosti, prehľadná poistná zmluva a jasné poistné podmienky, zľavy pre nových klientov či platenie poistného v splátkach bez prirážok a minimálneho poistného.

 

Aké poistenia zahŕňa jedna zmluva?

Jediná zmluva vám ponúka celý balík poistení, akými sú napríklad:

 • Poistenie zariadení a zásob, ktoré by rozhodne nemalo chýbať žiadnej firme a ktoré kryje škody spôsobené živelnými, vodovodnými rizikami, odcudzením a vandalizmom.

 • Poistenie stavieb, ktoré vám zabezpečí dostatok finančných prostriedkov na obnovu zničenej alebo poškodenej nehnuteľnosti.

 • Poistenie finančnej hotovosti kryje nielen škody vzniknuté na peniazoch, ale i na cenných papieroch a cennostiach bez ohľadu na to, či vzniknú na mieste firmy alebo prepadnutím či odcudzením pri ich preprave.

 • Poistenie prerušenia prevádzky je určené pre firmy, ktoré prerušením prevádzky môžu prísť o plánovaný zisk a ktoré budú musieť v čase prerušenia platiť rôzne fixné náklady. My sa postaráme o stratený zisk a takisto o preplatenie fixných nákladov.

 • Poistenie skla, ktoré bezpochyby patrí medzi ten najkrehkejší majetok. Prenechajte starosti o jeho výmenu na nás.

 • Poistenie strojov a elektroniky, ktorá vás určite stála nemalé investície.

Pripoistenia pre podnikateľov, ktorí potrebujú viac

Ak sa vaše podnikanie týka bytových domov alebo stavebno-montážnych prác, určite oceníte aj tieto pripoistenia:

 • Poistenie bytových domov, čiže bytový dom si môžete v rámci jednej poistnej zmluvy poistiť spolu so zodpovednosťou za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti.

 • Stavebno-montážne poistenie, ktoré kryje škody a následky nehôd, ktoré vzniknú pri stavbách, konštrukciách a montážach technologických zariadení.

 

Poistenie zamestnancov ako základu úspechu vašej firmy

Spokojnosť zamestnancov by mala byť pre každého zamestnávateľa jednou z priorít. V poisťovni Union si môžete vybrať z viacerých zamestnaneckých produktov z oblasti zdravotného, cestovného či úrazového poistenia.

 • Celoročné cestovné poistenie šetrí najmä čas a peniaze. Vaši zamestnanci môžu byť na svojich cestách do zahraničia poistení po celý rok bez toho, aby bolo potrebné pred každou cestou navštíviť poisťovňu.

 • Poistenie zahraničných pracovných ciest. Ak svojich zamestnancov vysielate do zahraničia, je vašou povinnosťou nahradiť im výdavky vynaložené na poistenie liečebných nákladov v zahraničí.

 • Individuálne zdravotné poistenie. Poistenie Zdravie benefit ponúka zamestnávateľom možnosť zabezpečiť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť sebe, manažmentu i svojim zamestnancom.

 • Skupinové úrazové poistenie ponúka zamestnávateľom  zaujímavý benefit pre zamestnancov. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť zamestnancov pre prípad závažných ochorení a úrazu a takisto pozostalých v prípade úmrtia.

 • Poistenie ušlého zárobku. Z tohto poistenia Union poistenému doplatí rozdiel medzi nemocenskou dávkou a jeho príjmom.

 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. U nás môžete týmto spôsobom poistiť všetkých, prípadne len určitý výber vašich zamestnancov za škody, ktoré vám môžu spôsobiť.

Poistenie motorových vozidiel

Pre tie firmy, ktoré vlastnia päť alebo viac vozidiel, naša poisťovňa ponúka tzv. flotilové poistenie, čiže na jednej zmluve môžete mať uzatvorené poistenie viacerých vašich áut s výhodnejšími podmienkami.

Toto poistenie je možné uzatvoriť pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, pre havarijné poistenie spolu s poistením pre prípad krádeže a takisto doplnkové poistenia ako napríklad batožina, sklo, úraz a iné.

Flotilové poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím jeden technický rok a je možné ho platiť ročne, polročne, alebo kvartálne.

Možností je naozaj veľa a zhodnotenie toho, čo je pre vašu firmu najlepšie je len na vás. Rozmyslite si to dôkladne.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.