Zdieľať

Výtlky na cestách. Kto mi preplatí škody na aute?

Už ste mali niekedy poškodené auto kvôli výtlkom na ceste? Tak nám dáte za pravdu, že je to zbytočne nepríjemná situácia. Našťastie je tu pre vás pripoistenie proti výtlkom k vášmu PZP od Union poisťovne. Čo vám teda preplatí a ako postupovať?

Trvalé následky stretu s výtlkom

 

Medzi najčastejšie škody spôsobené výtlkmi patrí, samozrejme, poškodenie pneumatík, diskov, kolies… Časté je však aj narušenie geometrie, poškodenie tlmičov a podvozku, záber môže dostať aj náprava a dokonca aj brzdový systém. Prečítajte si viac o tom, čo všetko sa môže s vaším autom stať po blízkom stretnutí s výtlkom.

 

Prvá pomoc pre vozidlo

 

Čo teda robiť, keď vám do cesty vošiel výtlk a vaše autíčko si to odnieslo? Postupujte ako pri nahlasovaní poistnej udalosti z PZP. Poistnú udalosť môžete nahlásiť jednoducho a rýchlo cez internet vyplnením krátkeho formulára.

 

Ak sa s nami chcete stretnúť osobne, radi vás privítame v jednom z našich kontaktných miest. Pokiaľ je škoda na vašom aute taká, že nemôžete pokračovať v jazde, prípadne potrebujete akokoľvek pomôcť, nezabudnite, že máte k dispozícii aj nonstop asistenčnú službu. Asistenčná služba k balíkom PZP Optimum a Excellent vám pomôže s odťahom vozidla, výmenou defektu, prípadne vám poskytne náhradné vozidlo.

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia