Zdieľať

Vylepšili sme detské poistenie: Okrem istoty prináša úspory

detské poistenie pre nezdbedníkov
Úrazy a ťažké ochorenia, žiaľ, neobchádzajú ani deti. Rodiny, ktoré zažili zotavovanie sa z úrazov či liečby vážnych diagnóz dieťaťa môžu potvrdiť, že zdravotné komplikácie a hospitalizácie dieťaťa spôsobujú rodičom stres aj po finančnej stránke.
detské poistenie pre nezdbedníkov

Detské poistenie so sporiacou zložkou môže byť bezpečnou voľbou pre všetkých rodičov maloletých ratolestí.

„Úraz dieťaťa, navyše s trvalými následkami, môže rodičov dieťa dostať do veľmi nešťastnej situácie. Dieťa zrazu potrebuje intenzívnu starostlivosť, rodinní príslušníci nemôžu chodiť do práce. V Union poisťovni ponúkame prostredníctvom nášho Detského poistenia pre nezbedníkov pomoc vo výške až do 50 tisíc eur,“ vysvetľuje Ondrej Reichbauer, manažér vývoja produktov poistenia osôb Union poisťovne. Pri mesačnej platbe poistného 25 eur rodičia zároveň deťom vytvárajú finančnú rezervu 600 až 1 650 eur, ktorá im bude vyplatená po ukončení poistnej doby v podobe poistného plnenia z dožitia. Poistnú dobu si vyberá klient alebo klientka a je v intervale od 6 do 15 rokov.

„Niektorým klientom vyhovuje kratšia poistná doba, stanovia si cieľ, že chcú takto deťom našetriť napríklad na kurz v autoškole, časť klientely, naopak, poistenie uzatvára na najdlhšiu poistnú dobu 15 rokov. Poistenie pre dieťa môže okrem rodiča uzavrieť aj jeho starý rodič či krstný rodič alebo iná blízka osoba, ktorá pozná dieťa a jeho zdravotný stav. Detské poistenie so sporiacou zložkou klienti často vnímajú aj ako vhodný praktický darček.“

Produkt Detské poistenie pre nezbedníkov je poskytovaný už od roku 2013 a v súčasnosti poskytuje ochranu viac ako dvanásťtisíc deťom vo veku od 0 do 28 rokov. Od 1. septembra 2023 sa predáva nová verzia tohto produktu s viacerými vylepšeniami a konkurenčnými výhodami.

„Okrem poistenia pre prípad úmrtia alebo dožitia, úmrtia úrazom, trvalých následkov úrazu, denného odškodného v prípade liečenia úrazu, hospitalizácie v dôsledku úrazu, popálenín či zlomenín sa poistenie rozširuje aj o poistenie chirurgických zákrokov a kritických chorôb, ako napr. rakovina, diabetes mellitus či skleróza multiplex. V prípade ak poistené dieťa nebude mať počas poistnej doby žiadnu poistnú udalosť, poisťovňa poistenému dieťaťu po skončení poistenia dožitím vypláca aj odmenu za bezškodový priebeh pripoistení,“ uvádza Ondrej Reichbauer.

Detské poistenie pre nezbedníkov nie je možné uzavrieť pre všetky deti, k uzatvoreniu poistnej zmluvy je potrebné odpovedať na jednu otázku o zdravotnom stave dieťaťa, nie sú však potrebné žiadne vyšetrenia.

Bližšie informácie o podmienkach poistenia a o poistnom krytí nájdete na webstránke Unionu. Poistenie je možné dojednať v najbližšej pobočke Slovenskej pošty, na pobočkách Poštovej banky na vybraných poštách a v pobočkách 365.bank.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.