Zdieľať

Viete, aká vám hrozí pokuta za neplatnú STK?

Majitelia áut majú okrem práv aj povinnosti a jednou z nich je absolvovať pravidelné prehliadky technického a emisného stavu vozidla.

 

Majitelia áut majú okrem práv aj povinnosti a jednou z nich je absolvovať pravidelné prehliadky technického a emisného stavu vozidla. Pod technickou kontrolou vozidla sa rozumie preverenie všetkých technických funkcií auta a emisná kontrola má za cieľ zistiť, či auto nevypúšťa do ovzdušia viac škodlivín, ako je povolené množstvo. Obe kontroly je zo zákona nutné absolvovať každé dva roky, pri novom aute prvýkrát až po štyroch rokoch. 

Mnoho áut na slovenských cestách jazdilo a stále jazdí bez platnej EK a STK a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je tento fakt veľkou trúfalosťou. Aj preto od roku 2016 systém Ministerstva dopravy a výstavby pomocou databázy automaticky vyhľadáva autá, ktorým chýba overenie STK a EK a majiteľom sú tak udeľované pokuty. 

Cena pokuty je 165 EUR za chýbajúce STK a rovnako 165 EUR za EK, ak si však majiteľ vozidla do 15 dní od pokutovania svoju povinnosť splní a navštívi stanice kontroly, pokuta sa o ⅔ zníži. Zaplatí tak pokutu v hodnote “iba” 110 EUR za obe potvrdenia. Aj tak je to však mastná čiastka, ktorej je najlepšie sa vyhnúť. Pomôckou môže byť napríklad nastavenie pripomienky na webovej stránke stkonline.sk. Pripomienka je bezplatná a pre notorických zábudlivcov veľmi praktická. Mesiac pred skončením platnosti STK či EK vám príde primomienka na e-mail alebo SMS na zadané telefónne číslo.

Pokuta za neplatnú STK sa týka aj áut, na ktorých práve nejazdíte. Aj stará škodovka, ktorá vo dvore zaberá miesto, môže byť príčinou, pre ktorú vám príde drahá pokuta. Odporúčanie pre majiteľov podobných vozidiel je odhlásenia vozidla z evidencie. V tomto prípade navyše zaniká povinnosť platiť PZP, čo je tiež výhoda, ak sa auto práve nevyužíva. Vyradiť auto z evidencie sa dá aj na niekoľko mesiacov, počas ktorých vozidlo nepoužívate, napríklad v zime, a následne ho opäť evidovať. Povinné zmluvné poistenie tak platíte len určitú časť v roku, čo vám tiež ušetrí peniaze.

 

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.