Zdieľať

Viete, aká vám hrozí pokuta za neplatnú STK?

Majitelia áut majú okrem práv aj povinnosti a jednou z nich je absolvovať pravidelné prehliadky technického a emisného stavu vozidla.

 

Majitelia áut majú okrem práv aj povinnosti a jednou z nich je absolvovať pravidelné prehliadky technického a emisného stavu vozidla. Pod technickou kontrolou vozidla sa rozumie preverenie všetkých technických funkcií auta a emisná kontrola má za cieľ zistiť, či auto nevypúšťa do ovzdušia viac škodlivín, ako je povolené množstvo. Obe kontroly je zo zákona nutné absolvovať každé dva roky, pri novom aute prvýkrát až po štyroch rokoch. 

Mnoho áut na slovenských cestách jazdilo a stále jazdí bez platnej EK a STK a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je tento fakt veľkou trúfalosťou. Aj preto od roku 2016 systém Ministerstva dopravy a výstavby pomocou databázy automaticky vyhľadáva autá, ktorým chýba overenie STK a EK a majiteľom sú tak udeľované pokuty. 

Cena pokuty je 165 EUR za chýbajúce STK a rovnako 165 EUR za EK, ak si však majiteľ vozidla do 15 dní od pokutovania svoju povinnosť splní a navštívi stanice kontroly, pokuta sa o ⅔ zníži. Zaplatí tak pokutu v hodnote “iba” 110 EUR za obe potvrdenia. Aj tak je to však mastná čiastka, ktorej je najlepšie sa vyhnúť. Pomôckou môže byť napríklad nastavenie pripomienky na webovej stránke stkonline.sk. Pripomienka je bezplatná a pre notorických zábudlivcov veľmi praktická. Mesiac pred skončením platnosti STK či EK vám príde primomienka na e-mail alebo SMS na zadané telefónne číslo.

Pokuta za neplatnú STK sa týka aj áut, na ktorých práve nejazdíte. Aj stará škodovka, ktorá vo dvore zaberá miesto, môže byť príčinou, pre ktorú vám príde drahá pokuta. Odporúčanie pre majiteľov podobných vozidiel je odhlásenia vozidla z evidencie. V tomto prípade navyše zaniká povinnosť platiť PZP, čo je tiež výhoda, ak sa auto práve nevyužíva. Vyradiť auto z evidencie sa dá aj na niekoľko mesiacov, počas ktorých vozidlo nepoužívate, napríklad v zime, a následne ho opäť evidovať. Povinné zmluvné poistenie tak platíte len určitú časť v roku, čo vám tiež ušetrí peniaze.

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia