Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa pokračuje v skríningovom programe – svoje poistenky opäť pozýva na mamografické vyšetrenie

Už pred dvomi rokmi spustila Union zdravotná poisťovňa ako jediná zdravotná poisťovňa svoj vlastný skríningový program.

Už pred dvomi rokmi spustila Union zdravotná poisťovňa ako jediná zdravotná poisťovňa svoj vlastný skríningový program. Tento rok je skríning koordinovaný Ministerstvom zdravotníctva SR a pozývacie listy majú podľa zákona svojim poistencom posielať zdravotné poisťovne. Na pilotnú fázu skríningu rakoviny hrubého čreva a konečíka, ktorá bola spustená v januári, teraz nadväzuje skríning rakoviny prsníka. Vysoké percento nádorov prsníka je primárne zachytávané v pokročilom klinickom štádiu a v priemere až 300 žien ročne preto zomrie úplne zbytočne.

Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť už včasné štádium ochorenia, keď je dobre liečiteľné bez potreby veľkého operačného zásahu. V mnohých prípadoch dokonca aj bez chemoterapie alebo rádioterapie. Union zdravotná poisťovňa preto ako prvá už v júni poslala 300 poistenkám pozývacie listy na mamografické vyšetrenie. 

„Počty žien, ktoré pravidelne absolvujú mamografickú prevenciu však stále nie je dostatočný. Preto sme považovali za nevyhnutné čo najskôr spustiť skríning, založený na adresnom pozývaní najrizikovejšej skupiny poisteniek. Union zdravotná poisťovňa preto aj v septembri odosiela pozývacie listy na mamografické vyšetrenie v rámci skríningu  rakoviny prsníka ďalším 550 svojim poistenkám a v skríningu budeme kontinuálne pokračovať,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne. Ako dodala, skríning rakoviny prsníka sa bude robiť na vysokošpecializovaných a posúdených skríningových mamografických pracoviskách. Ide o pracoviská, ktoré reagovali na výzvu o vyplnenie vstupného dotazníka, v ktorom mali deklarovať svoje technické vybavenie, pripravenosť prevádzky, aj odbornú spôsobilosť a preverila ich Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. V súčasnosti splnilo podmienky šesť mamografických pracovísk a sú poverené vykonávaním skríningovej mamografie. 

Ktoré ženy Union zdravotná poisťovňa na mamografiu pozýva?

Pozývacie listy na skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov dostanú poistenky vo veku od 50 do 69 rokov, pretože táto veková skupina býva najviac ohrozená. „Pozývací list slúži zároveň ako žiadanka na mamografické vyšetrenie prsníkov, takže poistenka, ktorá ho dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo k všeobecnému lekárovi pre písomné odporúčanie. Môže sa priamo objednať na skríningové mamografické vyšetrenie v jednom z  preverených mamografických pracovísk, ktoré je najbližšie k jej bydlisku,“ uviedla Miroslava Jurčáková, koordinátorka pre skríning Union zdravotnej poisťovne.  

 

Poistite sa za 3 minúty
priamo v mobile

Vďaka digitálnemu podpisu nemusíte už nikam chodiť, ani na nikoho čakať.
Našu online prihlášku podpíšete priamo v mobile.

V liste je uvedený aktuálny zoznam mamografických pracovísk, ktoré sú na základe rozhodnutia Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne poverené vykonávať skríningové mamografické vyšetrenie a kontakty, na ktorých sa môže poistenka na vyšetrenie objednať.

 

Zdroj: Tlačová správa Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.