Zdieľať

Union poisťovňa ako prvá na Slovensku zaviedla obhliadky cez mobilný telefón

Rozbité okno, poškodená maľovka, či vytopený byt. Nepríjemnosti, ktorých vyriešenie si väčšinou vyžaduje mnoho času a vybavovania. Tomu je však koniec. Union poisťovňa zaviedla unikátnu novinku, ktorou je možnosť obhliadky menších poistných udalostí cez mobilný telefón.

 

Union poisťovňa ako prvá na Slovensku zaviedla obhliadky cez mobilný telefón

Likvidátor poisťovne už nemusí prísť na miesto poistnej udalosti osobne, ale klient môže preukázať škodu cez kameru svojho mobilného telefónu. Klient tak už oddnes nečaká na návštevu likvidátora, ale poistnú udalosť vyrieši rýchlo a jednoducho priamo z miesta vzniknutej škody.

„Stačí jeden telefonát a likvidácia škody je vybavená.  Sme radi, že ako prvá poisťovňa na Slovensku sme pre našich klientov zaviedli do praxe túto službu, ktorá výrazne zrýchli a zjednoduší likvidáciu vzniknutých nepríjemností spojených s riešením poistných udalostí. Union poisťovňa tak potvrdzuje pozíciu inovátora na našom poistnom trhu. Klienti tak môžu pohodlnejšie vyriešiť a odstrániť vzniknuté škody na svojom majetku,“ povedal Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva a riaditeľ Sekcie komerčného poistenia Union poisťovne. Ako ďalej doplnil, aplikácia funguje prostredníctvom wifi pripojenia a je určená pre operačné systémy Android a iOS.

Ako to funguje

Najväčšou výhodou novej služby je výrazné zjednodušenie komunikácie pri vzniknutej škodovej udalosti medzi poistencom a likvidátorom poisťovne. V prípade menšej majetkovej škody bude môcť likvidátor online vidieť vzniknutú škodu a najmä jej rozsah a už počas jedného telefonátu vyčísliť výšku poistného plnenia. Klient si len dohodne presný čas, kedy sa telefonicky spojí s likvidátorom, ktorý cez kameru mobilného telefónu vidí naživo miesto škody a vie ju rovno zdokumentovať.

Týmto sa značne zrýchli celý proces likvidácie škody a klient po niekoľkominútovom telefonáte bude mať peniaze za škodu na účte v omnoho kratšom čase. Aplikáciu nie je potrebné inštalovať, stačí ak klient povolí vstup do fotoaparátu svojho mobilného telefónu a pohľad z neho. Vypnutím sa prístup automaticky zamietne.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia