Zdieľať

Tip pre dovolenkárov: Zaočkujte sa proti žltačke a encefalitíde

V letnom období, najmä počas dovolenky, odporúčame kvôli zvýšenému riziku zvážiť očkovanie proti proti žltačke a encefalitíde.

Ak sa chystáte v lete na dovolenku, má zmysel zvážiť nepovinné očkovanie. Z našich skúseností vyplýva, že slovenským dovolenkárom sa oplatí zvážiť najmä očkovanie proti hepatitíde A a B a proti kliešťovej encefalitíde.

Pred cestou do zahraničia zvážte očkovanie proti žltačke

O hepatitíde typu A sa často hovorí ako o chorobe špinavých rúk. Je to vírusové ochorenie, ktoré napáda pečeň. Vírus sa z tela vylučuje stolicou a pri nedodržaní dostatočnej hygieny, napr. neumyté ruky po návšteve toalety, sa vírus hepatitídy A rukami šíri ďalej. Rizikom sú aj kontaminované potraviny či nápoje. 

Hepatitída typu B je tiež infekčné vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša najmä sexuálnym stykom a krvou, napr. pri poraneniach, keď sa vírus dostane do krvného obehu človeka.

V zahraničí je riziko nákazy hepatitídou A a B vyššie v krajinách či oblastiach s nižším štandardom hygieny, napr. v Afrike, Ázii ale aj v niektorých krajinách strednej a východnej Európy. Ak sa nechcete vystaviť riziku ochorenia hepatitídou A a B, odporúčame vám zvážiť očkovanie kombinovanou vakcínou proti žltačke typu A aj B. 

Viete o tom, že Union zdravotná poisťovňa uhradí svojim poistencom nad 16 rokov príspevok na každú z troch dávok očkovacej látky TWINRIX ADULT vo výške 50 %?

 

Pri dovolenke na Slovensku pozor na kliešte

Len nedávno preletela slovenskými médiami informácia, že niekoľko ľudí sa nakazilo nebezpečnou kliešťovou encefalitídou. Ide o akútne ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém človeka – hovoríme o zápale mozgových blán a mozgu. Prejavuje sa vysokými horúčkami, malátnosťou a bolesťami hlavy. Pri komplikovanejšom priebehu môže pacient trpieť trvalými následkami a výnimočne ochorenie končí smrťou. Šíriteľom vírusu encefalitídy je kliešť, ktorý však môže infikovať domáce zvieratá a preto zdrojom ochorenia môže byť aj surové mlieko a mliečne výrobky. 

Ak sa chystáte stráviť dovolenku na Slovensku, túrami a výletmi v lesoch, pohybom v lúčnom poraste či v parkoch, účinnou ochranou proti kliešťovej encefalitíde je očkovanie.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne starší ako 1 rok majú nárok na finančný príspevok na každú z troch dávok očkovacej látky proti kliešťovej encefalitíde vo výške 50%.

 

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Stiahni si ....

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia