Zdieľať

Testovanie na genetickú predispozíciu rakoviny vlani podstúpilo vyše sto našich poistencov

mamografia
Dedičná forma rakoviny prsníka a vaječníkov predstavuje okolo desať až pätnásť percent zo všetkých diagnostikovaných prípadov týchto ochorení. Za vznik takmer sedemdesiatich percent prípadov tejto formy sú zodpovedné kauzálne mutácie, postihujúce gény BRCA 1 a 2.
mamografia

Charakteristickým znakom je zvýšený výskyt rakoviny prsníka a vaječníkov, ale aj nízky vek nástupu ochorenia (vo veku približne 40 až 50 rokov). Ak ste poistenkou alebo poistencom Union zdravotnej poisťovne, môžete sa nechať zadarmo otestovať, či máte genetickú predispozíciu na rakovinu prsníka a/alebo vaječníkov.

„Mnoho ľudí si testovanie génu BRCA 1 spája so známou americkou herečkou Angelinou Jolie, ktorá ho absolvovala už pred desiatimi rokmi s pozitívnym výsledkom. Jej následné rozhodnutie o preventívnej mastetkómii jej však možno zachránilo život, keďže jej matka zomrela na rakovinu prsníka vo veku 56 rokov. Testovanie genetickej predispozície rakoviny nie je v našich končinách nedostupné, práve naopak. Naši poistenci a poistenky ho majú plne hradené a sme radi, že ho minulý rok využilo 102 poistencov,“ vysvetľuje hovorkyňa Kristína Baluchová.

Kto má záujem dať sa otestovať, mal by najskôr navštíviť všeobecného lekára, gynekológa alebo onkológa, ktorý na základe údajov o výskyte ochorenia v rodine odporučí konzultáciu u klinického genetika. Predtým, ako sa pristúpi k samotnému prediktívnemu testovaniu, musí byť zrejmé, že je poistenec či poistenka skutočne v riziku.

Pani Mária má 46 rokov a žije v Senici. Jej mama mala rakovinu prsníka, gynekológ jej preto odporučil genetické vyšetrenie. Tým sa dokazovala prítomnosť zmeny v DNA (patogénneho variantu/mutácie) vrátane veľkých génových prestavieb v génoch BRCA 1 a 2. Výsledok testovania u pani Márie bol pozitívny, dostala preto genetikom písomne odporučený špeciálny program sledovania klinických a laboratórnych vyšetrení. „Nositeľ býva zaradený do špeciálneho preventívneho programu, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť včasného záchytu rakoviny prsníka alebo vaječníkov a úspešnosť ich následnej liečby. Naša poistenka teda získala presné informácie o tom, kedy má absolvovať špecifické vyšetrenie a aké má ďalšie možnosti v rámci svojej situácie,“ uvádza Baluchová. „To, že je identifikovaný mutovaný gén, neznamená s stopercentnou určitosťou, že sa rozvinie rakovina, ale riziko je vyššie ako u ľudí v bežnej populácii. Naopak, aj negatívny výsledok neznamená to, že sa ochorenie nerozvinie, ale riziko je tu podobné ako u ostatných ľudí. Každopádne, v diagnostike je úloha času nesporná, je jednoznačným prínosom vedieť o prípadných rizikách čo najskôr.“

Test BRCAscreen v hodnote 130 eur dokáže odhaliť minimálne 31 predispozícií v génoch BRCA1/2. Naše poistenky a poistenci majú test úplne zadarmo, ak spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

• v rodine nie je viac ako jeden prípad rakoviny prsníka u prvostupňovej (napr. matka, sestra) alebo druhostupňovej (napr. stará mama) pokrvnej príbuznej vo veku od 50 rokov (vek kedy bolo diagnostikované ochorenie);

• sú pacientkou/pacientom s nádorom prsníka vo veku nad 50 rokov a bez rodinnej anamnézy.

Priebeh testovania nie je náročný. Lekár odoberie vzorku krvi alebo ster z vnútornej strany líca a odošle do laboratória genomickej medicíny. Výsledok, ktorý býva dostupný spravidla do desiatich pracovných dní, by mal poistenke/poistencovi interpretovať genetik a odporučiť ďalší postup.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Špeciálny BRCAscreen test na odhalenie DNA predispozície rakoviny prsníka | Union.sk.

Martina Harsanyiova

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.