Zdieľať

Súťaž: Tankuje Vás drahé PZP?

Union poistovňa vyhlasuje súťaž "Tankuje Vás drahé PZP? Vypočítajte si cenu poistenia a vyhrajte poukážku na čerpaciu stanicu", ktora bude prebiehať v termíne od 1.5.2016 00:00 do 31.5.2016 do 23:59 hod.

Union poistovňa vyhlasuje súťaž „Tankuje Vás drahé PZP? Vypočítajte si cenu poistenia a vyhrajte poukážku na čerpaciu stanicu“, ktora bude prebiehať v termíne od 1.5.2016 00:00 do 31.5.2016 do 23:59 hod. Súťaže sa môže zúčastnit každý, kto si v danom termíne vypočíta cenu poistenia. Spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, bude vyžrebovaných 20 výhercov, z ktorých každý získa 1 poukážku na čerpaciu stanicu v hodnote 10,00 EUR. Výhercovia budú vyžrebovaní najneskôr do 15.6. 2015 a budú upovedomený e-mailom na adresu, ktorú uviedli pri prihlásení do súťaže.

Viac informácií o súťaži vyhlásenej Union poisťovňou, a.s. a o podmienkach priebehu a účasti, nájdete v štatúte súťaže.

Union Poisťovňa

Pomohla ti táto odpoveď?