Zdieľať

Škoda na aute po vyčíňaní vandalov vyjde v priemere až na 900 EUR

Pozreli sme sa na údaje o poistných udalostiach v rozmedzí rokov 2011 až 2018, ktoré v Unione evidujeme a zanalyzovali sme takmer 50 tisíc z nich. Pripravili sme výber najzaujímavejších informácií, ktoré vychádzajú z reálnych poistných udalostí našich klientov. Prečítajte si 2. časť nášho seriálu o poistných udalostiach.

Najviac sa vypláca z povinného zmluvného poistenia

Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte tretím osobám, a to až do výšky 5,24 mil. EUR pri škode na živote a zdraví a až do výšky 1,05 mil. EUR pri škode na majetku.

Mnohí nad povinnosťou poistenia motorových vozidiel polemizujú. Avšak priemerná výška škody, ktorú sme za nášho klienta z PZP vyplatili, je 1 310 EUR. Najvyššie plnenie bolo dokonca až 102 tisíc EUR. Predstava, že takúto sumu musíte zaplatiť z vlastného vrecka, je desivá. 

Zranení pri nehodách pribúda

Ak sa pozrieme na škody na zdraví a živote, ktoré klienti spôsobili, vidíme rastúci trend. Medziročne je nárast v tejto smutnej štatistike až 20 % za ostatných päť rokov. V roku 2018 sme zaznamenali až 150 poistných udalostí, pri ktorých došlo k škode na zdraví. 

V 90 % škôd na zdraví môžeme hovoriť o úrazoch. Jedno až dve percentá prípadov z celku však končí smrťou poškodeného a rovnaký podiel prípadov invaliditou v dôsledku úrazu. Udalosti so škodou na zdraví sa najčastejšie vyskytujú v piatok, pre smrť a invaliditu v dôsledku úrazu je najčastejším čiernym dňom streda. 

Dokopy sme poškodeným za škody na zdraví z povinného poistenia našich klientov vyplatili už viac ako 1,6 milióna EUR. Priemerná výška škody na zdraví, ktorú sme vyplatili, je viac ako 4 tisíc EUR.

Veľmi časté škody na majetku

Veľkú časť všetkých udalostí tvoria škody spôsobené na majetku tretím osobám, až 44 % zo všetkých v sledovanom období. Ide o poistné plnenie z povinného zmluvného poistenia. Zatiaľ, čo sa počet poistných udalostí naviazaných na toto poistenie pohybuje rádovo až v tisíckach ročne, pri ostatných typoch poistenia (napríklad poistenie pre prípad krádeže vozidla) sú to len desiatky, prípadne stovky poistných udalostí za rok. Dokopy sme poškodeným za škody na majetku z povinného poistenia našich klientov vyplatili už takmer 29 miliónov EUR. Z toho viac ako 5 miliónov EUR iba v minulom roku. 

Až polovica udalostí je z havarijného poistenia 

Viac ako polovica poistných udalostí v rozpätí rokov 2011 až 2018 rieši situáciu, kedy si klienti nárokujú plnenie z havarijného poistenia. Najčastejším dôvodom je stret s iným vozidlom v takmer štvrtine všetkých prípadov. Nasleduje vlastná havária, ktorá tvorí až 23 % udalostí. Ide o situáciu, kedy si klient spôsobí škodu na vozidle sám.Takmer pätinu škôd z havarijného poistenia tvoria náhrady za poškodené čelné sklo.

Až 18 % škôd sa udeje na parkovisku. Síce nízke percento škôd na vozidlách, iba 3 %, je spôsobených vandalizmom, avšak výška takejto škody dosahuje v priemere až 900 EUR.

Krádeží áut je pomenej, no škoda zostáva vysoká 

Medziročne sledujeme klesajúci trend krádeží motorových vozidiel. Ročne sa odcudzí do 20 áut. Priemerná škoda, ktorá však vznikne a je z poistenia proti krádeži vyplatená, presahuje 7 000 EUR. 

Až 70% týchto krádeží predstavuje samotné odcudzenie motorového vozidla, okolo 13 % tvoria krádeže výbavy a v 8 % sa odcudzila časť vozidla. Najčastejším dňom pre krádež vozidla je štvrtok, v sobotu a utorok sa vozidlá kradnú minimálne. Ak sa pozrieme na mesiace, počas ktorých sa kradne najviac, vyhráva jún a november.

Krúpy najničivejšie z prírodných živlov

Častou príčinou poistných udalostí je vyčíňanie prírody. Evidujeme až 204 udalostí, kedy došlo k poškodeniu vozidla prírodnými živlami ako sú krúpy, blesk, povodeň či záplavy. Avšak z vymenovaných až ohromných 73 % z poistných udalostí spôsobuje krupobitie s priemernou výškou škody takmer 1 400 EUR. 

V 15 % klienti nahlásili poškodenie pádom predmetu na vozidlo a 7 % škôd zapríčinila víchrica. Štatisticky je najhorším dňom nedeľa, najhoršie sú na tom mesiace máj až august, kedy sú náhle zmeny počasia najčastejšie a prinášajú najviac škôd. 

Stret so zverou stále častejší

Za sledované obdobie vidíme, že sa udalosti spôsobené práve stretom vozidla so zverou stávajú stále častejšie. Ročne je to v priemere cez 100 prípadov, v roku 2018 až 202 udalostí. Dni, kedy sa tieto udalosti udejú najčastejšie, sú piatok, nedeľa a pondelok. Z pohľadu mesiacov je najrizikovejšie obdobie od septembra až do konca roka. Priemerná škoda, ktorá našim klientom vznikla zrážkou so zverou, je až 1 700 EUR. 

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.