Zdieľať

PZP vášho auta vybavíte online

Ako uzatvoriť PZP k motorovému vozidlo čo najvýhodnejšie? No predsa online! Prečítajte si, aké jednoduché je uzatvoriť PZP v Union poisťovni cez internet, a navyše so zľavou!

Čo je PZP a prečo je potrebné?

PZP, povinné zmluvné poistenie alebo aj zákonná poistka, je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie je (ako už napovedá jeho názov) povinne dané zákonom a povinnosť uzatvoriť PZP má každý, kto je držiteľom vozidla s evidenčným číslom. Toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vozidlo iným osobám a finančné náklady hradí vždy poisťovňa vinníka dopravnej nehody.

Prečo PZP práve v Union poisťovni?

Ak hľadáte výhodné povinné zmluvné poistenie, ste na správnom mieste! V Union poisťovni si môžete vybrať z troch balíčkov krytia už od 52 €/rok. Navyše, k základnému PZP môžete uzatvoriť aj užitočné pripoistenia, ktoré vás ochránia napríklad v prípade rozbitia čelného skla, stretu so zverou či pri poškodení auta živlami.

PZP jednoducho a rýchlo? Online!

Prečo uzatvoriť PZP cez internet? Nielenže môžete PZP uzatvoriť z pohodlia domova bez čakania na pobočke a oveľa rýchlejšie…ale ak ho uzavriete online, získate najvyššiu možnú zľavu! Ako uzavrieť poistenie online? Vyplňte tento jednoduchý formulár, ktorý sa skladá zo 4 krokov. 

V prvom kroku formulára vyplníte svoje kontaktné údaje, typ vozidla, účel používania vozidla a základné informácie o vozidle. Vypĺňanie formulára si môžete zjednodušiť, ak vyplníte EČV vášho vozidla a systém sám doplní dostupné informácie.

V druhom kroku si zvolíte vami preferovaný balík PZP a prípadné pripoistenia. Zvolíte si aj dátum, od kedy chcete, aby PZP začalo platiť a frekvenciu, v akej chcete PZP uhradiť.

V treťom kroku vyplníte ďalšie informácie o vozidle z technického preukazu. Vyberiete si aj mesto, v ktorom bude vykonaná obhliadka vášho vozidla.

 

V poslednom kroku formulára vyplníte svoje osobné údaje a následne skontrolujete všetky údaje a vyberiete si spôsob platby. Po odoslaní formulára si budete môcť stiahnuť všetky potrebné dokumenty, teda návrh poistnej zmluvy a aj dočasnú bielu kartu. Ostatné informácie vám pošleme e-mailom.

 
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia