Zdieľať

PZP s bonusovou poukážkou v hodnote 10 EUR!

Ak práve zvažujete, že si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie (PZP) vášho auta, teraz je ten správny čas.

 

Ak práve zvažujete, že si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie (PZP) vášho auta, teraz je ten správny čas. Union poisťovňa prináša časovo obmedzenú akciu, počas ktorej získate k výhodnému PZP aj atraktívny bonus navyše – poukážku na nákup pohonných hmôt, tovaru a služieb na čerpacích staniciach OMV v nominálnej hodnote 10 EUR!

Podmienky získania bonusovej poukážky k PZP

Bonusovú poukážku v hodnote 10 EUR * získa každý klient (fyzická aj právnická osoba), ktorý splní nasledujúce podmienky:

 • uzatvorí PZP alebo predloží návrh na uzatvorenie PZP na osobné auto na dobu neurčitú v Union poisťovni v termíne od 22.03. do 15.06.2013
 • súčasne uhradí prvé ročné poistné, resp. prvú splátku poistného najneskôr do 30.06.2013
 • ak si klient uzatvorí PZP na viacero rozličných vozidiel, obdrží 1 ks poukážky za každé poistené vozidlo.

Výhody PZP od Union poisťovne

Povinné zmluvné poistenie (PZP) od Union poisťovne má viacero výhod:

 • atraktívna cena už od 69 EUR / rok **
 • možnosť výberu až z 3 balíkov poistného krytia
 • 50%-ný vstupný bonus za bezškodovosť
 • 5%-ná zľava pre existujúcich klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne
 • 23%-ná obchodná zľava pre fyzické osoby, ktoré si uzatvoria PZP online na www.union.sk
 • 10%-ná zľava na havarijné poistenie pre klientov, ktorí si uzatvoria PZP v Union poisťovni

Ako si môžete uzatvoriť PZP

 

Doplňujúce informácie

* Bonusová poukážka v hodnote 10 EUR:

 • platí pre PZP na dobu neurčitú, uzatvorené na individuálne osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t v držbe fyzických osôb – občanov, právnických osôb a SZČO
 • podmienkou je uzatvorenie zmluvy PZP alebo predloženie návrhu na uzatvorenie PZP v Union poisťovni, a.s., v termíne od 22.03.2013 do 15.06.2013 (vrátane) a zároveň úhrada poistného na účet Union poisťovne, a.s., najneskôr do 30.06.2013 (vrátane)
 • poukážku v nominálnej hodnote 10 EUR je možné využiť na nákup pohonných hmôt, tovaru a služieb na čerpacích staniciach OMV na Slovensku
 • na poukážky sa nevracia hotovosť
 • poukážka bude klientovi zaslaná poštou najneskôr do 3 týždňov od pripísania úhrady poistného na účet Union poisťovne, a.s., a to v správnej výške a pod správnym variabilným symbolom
 • ak si klient (poistník) uzatvorí PZP na viacero rozličných vozidiel (individuálne osobné motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t), obdrží 1 ks poukážky za každé poistené vozidlo
 • prípadné reklamácie vo veci nedoručenia poukážky treba adresovať zákazníckemu centru telefonicky na čísle 0850 111 211, e-mailom na adrese marketing@union.sk alebo osobne na hociktorom kontaktnom mieste Union poisťovne

** PZP už od 69 EUR ročne
Platí pre balík „Mini“ pri poistení cez webovú stránku www.union.sk v prípade, že držiteľ vozidla je starší ako 25 rokov, je existujúcim klientom Union poisťovne, a.s, alebo Union zdravotnej poisťovne, a.s, a poisťovaným je osobné motorové vozidlo s výkonom motora do 51 kW a celkovou hmotnosťou do 1450 kg

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia