Zdieľať

PZP s bonusovou poukážkou v hodnote 10 EUR!

Ak práve zvažujete, že si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie (PZP) vášho auta, teraz je ten správny čas.

 

Ak práve zvažujete, že si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie (PZP) vášho auta, teraz je ten správny čas. Union poisťovňa prináša časovo obmedzenú akciu, počas ktorej získate k výhodnému PZP aj atraktívny bonus navyše – poukážku na nákup pohonných hmôt, tovaru a služieb na čerpacích staniciach OMV v nominálnej hodnote 10 EUR!

Podmienky získania bonusovej poukážky k PZP

Bonusovú poukážku v hodnote 10 EUR * získa každý klient (fyzická aj právnická osoba), ktorý splní nasledujúce podmienky:

 • uzatvorí PZP alebo predloží návrh na uzatvorenie PZP na osobné auto na dobu neurčitú v Union poisťovni v termíne od 22.03. do 15.06.2013
 • súčasne uhradí prvé ročné poistné, resp. prvú splátku poistného najneskôr do 30.06.2013
 • ak si klient uzatvorí PZP na viacero rozličných vozidiel, obdrží 1 ks poukážky za každé poistené vozidlo.

Výhody PZP od Union poisťovne

Povinné zmluvné poistenie (PZP) od Union poisťovne má viacero výhod:

 • atraktívna cena už od 69 EUR / rok **
 • možnosť výberu až z 3 balíkov poistného krytia
 • 50%-ný vstupný bonus za bezškodovosť
 • 5%-ná zľava pre existujúcich klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne
 • 23%-ná obchodná zľava pre fyzické osoby, ktoré si uzatvoria PZP online na www.union.sk
 • 10%-ná zľava na havarijné poistenie pre klientov, ktorí si uzatvoria PZP v Union poisťovni

Ako si môžete uzatvoriť PZP

 

Doplňujúce informácie

* Bonusová poukážka v hodnote 10 EUR:

 • platí pre PZP na dobu neurčitú, uzatvorené na individuálne osobné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t v držbe fyzických osôb – občanov, právnických osôb a SZČO
 • podmienkou je uzatvorenie zmluvy PZP alebo predloženie návrhu na uzatvorenie PZP v Union poisťovni, a.s., v termíne od 22.03.2013 do 15.06.2013 (vrátane) a zároveň úhrada poistného na účet Union poisťovne, a.s., najneskôr do 30.06.2013 (vrátane)
 • poukážku v nominálnej hodnote 10 EUR je možné využiť na nákup pohonných hmôt, tovaru a služieb na čerpacích staniciach OMV na Slovensku
 • na poukážky sa nevracia hotovosť
 • poukážka bude klientovi zaslaná poštou najneskôr do 3 týždňov od pripísania úhrady poistného na účet Union poisťovne, a.s., a to v správnej výške a pod správnym variabilným symbolom
 • ak si klient (poistník) uzatvorí PZP na viacero rozličných vozidiel (individuálne osobné motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t), obdrží 1 ks poukážky za každé poistené vozidlo
 • prípadné reklamácie vo veci nedoručenia poukážky treba adresovať zákazníckemu centru telefonicky na čísle 0850 00 33 33, e-mailom na adrese marketing@union.sk alebo osobne na hociktorom kontaktnom mieste Union poisťovne

** PZP už od 69 EUR ročne
Platí pre balík „Mini“ pri poistení cez webovú stránku www.union.sk v prípade, že držiteľ vozidla je starší ako 25 rokov, je existujúcim klientom Union poisťovne, a.s, alebo Union zdravotnej poisťovne, a.s, a poisťovaným je osobné motorové vozidlo s výkonom motora do 51 kW a celkovou hmotnosťou do 1450 kg

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.