Zdieľať

Psychologická odbornosť je v TOP 10 našich najvyhľadávanejších zmluvných lekárov a lekárok

psychologická konzultácia
Téma duševného zdravie rezonuje naprieč našou spoločnosťou najmä od pandemického obdobia a zdá sa, že je a stále bude veľmi aktuálna.
psychologická konzultácia
V článku si prečítate:

Viac chorôb duše, ale aj väčšia odvaha vyhľadať pomoc

Pandémia spôsobila, že okrem vzniku nových a prehĺbenia existujúcich problémov s duševným zdravím, si ľudia začali dôležitosť duševného zdravia oveľa viac uvedomovať a mnohí sa prestali hanbiť vyhľadať potrebnú pomoc.

Problém s nedostatkom zdravotníckeho personálu a navyše problém s množstvom personálneho zastúpenia v niektorých odbornostiach, vrátane tých, ktoré sa zameriavajú na liečbu duševných ochorení, však spôsobujú problémy s nájdením odbornej pomoci.

Úplne alarmujúci je stav v pedopsychatrii. Na 1,3 milióna slovenských detí je presne štyridsaťdeväť psychiatrov a psychiatričiek na celom Slovensku (zdroj: denník SME).

Psychologická odbornosť patrí u nás medzi najžiadanejšie

V Union zdravotnej poisťovni máme zazmluvnených celkovo dvestošesťdesiatdva psychiatrických a stošesťdesiatdeväť psychologických ambulancií (nemocnice nie sú započítané).

Vekový priemer zdravotníckeho personálu je v týchto ambulanciách pomerne vysoký, najmä v psychiatrickej odbornosti, kde je na úrovni päťdesiatsedem rokov. V psychologickej odbornosti je priemerný vek päťdesiattri rokov (informácie sú aktuálne k 1. decembru 2022).

Atoms/icons/80/grey-green/info-80

Tip od nás

Pridajte sa do facebookej skupiny Union pre zdravú dušu, ktorá obsahuje množstvo zaujímavého a užitočného obsahu týkajúceho sa duševného zdravia. 

Rozloženie psychiatrických a psychologických ambulancií v jednotlivých krajoch je približne rovnomerné. 

Na úrovni okresov chýbajú psychiatrické ambulancie v okresoch Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Brezno, Krupina, Levoča a Gelnica (ak nepočítame jednotlivé samostatné okresy miest Bratislava a Košice).

Psychologických ambulancií je menej, zastúpenie majú len v šesťdesiatjeden slovenských okresoch.

Pritom na základe podnetov od našich poisteniek a poistencov, ktorí potrebujú pomoc s nájdením lekára či lekárky, patria psychologické ambulancie do TOP 10 hľadaných zmluvných ambulancií. 

Je teda často problém nájsť zmluvnú psychologickú ambulanciu, ktorá má kapacitné možnosti na ošetrenie poistenca alebo poistenky.

V Union zdravotnej poisťovni sa vždy snažíme pomôcť našim poistenkám a poistencom, no nie vždy musíme uspieť. Kapacity lekárov sú obmedzené a pacientov je veľa.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je pre nás prvoradá. Pomôžeme vám nájsť lekárku alebo lekára.

VEDELI SE, ŽE...

... psychiatri a psychiatričky sú lekári a lekárky s atestáciou, klinickí psychológovia a psychologičky však tiež musí spĺňať isté kritériá? Pre obe odbornosti platí, že po splnení týchto kritérií, môžu so zdravotnou poisťovňou uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Na základe nej si potom môžu vykazovať tie druhy liečby a výkonov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Ak teda navštívite našu zmluvnú psychologickú ambulanciu, máte ako naši poistenci a poistenky tieto výkony a liečbu hradenú z vášho zdravotného poistenia.

Tabuľka na obrázku nižšie zobrazuje porovnanie, ako stúpal počet poistencov a poisteniek Union zdravotnej poisťovne na vyšetreniach u jednotlivých odborností od roku 2019 do roku 2021. 

Najväčší záujem bol o odborné vyšetrenie na psychiatrii, v ambulancii klinickej psychológie a v ambulancii detskej psychiatrie. 

Nasleduje psychoterapia a psychofyzická príprava na pôrod, najmenší počet pacientov a pacientok absolvoval vyšetrenie na neuropsychiatrii a v ambulancii psychiatrickej sexuológie. 

Zdroj: Union zdravotná poisťovňa

 

Zdroje: 
https://domov.sme.sk/c/23065654/kym-sme-cakali-na-psychologa-dieta-sa-pokusilo-siahnut-si-na-zivot.html

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.