Zdieľať

Preventívna pripomienka: Takto nezabudnete na preventívnu prehliadku

V posledných týždňoch dostáva moderný svet krutú príučku v podobe nového koronavírusu, na ktorý neexistuje žiaden liek. Odborníci teraz iba opakujú, o čom hovoria už desaťročia: „Kto má slabšiu imunitu, na toho sa vírusy a baktérie nalepia omnoho ľahšie.“

 

V posledných týždňoch dostáva moderný svet krutú príučku v podobe nového koronavírusu, na ktorý neexistuje žiaden liek.

Odborníci teraz iba opakujú, o čom hovoria už desaťročia: „Kto má slabšiu imunitu, na toho sa vírusy a baktérie nalepia omnoho ľahšie.“

Ak sa chceme proti škodlivým mikroorganizmom nejako poistiť, musíme zdravšie jesť, pravidelne sa hýbať, nepreháňať to s alkoholom, nefajčiť. Posilňovanie imunity je však celoročnou úlohou – nestačia sporadické drepy a pol jabĺčka na olovrant.

Na druhej strane, niektoré ochorenia sa rodia pomaly a nenápadne, aj keď sa snažíte žiť zdravo. Dlho nemusíte nemáme žiadne ťažkosti, až kým sa problémy naplno neprejavia.

A práve pre tieto prípady tu máme preventívne prehliadky. Verte, že moderná medicína zatiaľ nič lepšie nevymyslela. Je to tá najvyššia ochrana zdravia.

Prevencia je polovica zdravia

Zdravo sa stravovať, mierne športovať, nepreháňať to s alkoholom, nefajčiť – to všetko sú základné rady pre každého, kto sa chce dožiť vysokého veku. No najmä tí skôr narodení by mali komunikovať s lekármi, aj keď ich nič nebolí. Minimálne by mali chodiť na preventívne prehliadky.

Už veľakrát sme sa presvedčili, že najťažšie ochorenia útočia predovšetkým na pacientov, ktorí ignorujú preventívky. Mnohí z nich sa potom čudujú, ako ľahko mohli zabrániť zlyhaniu organizmu, keby len prišli o pol roka skôr.

Sme toho svedkami aj teraz, v čase koronavírusovej pandémie. Zisťujeme, že ak koronavírus napadne pacienta, ktorý neriešil svoje zdravotné problémy, je tu vyššia pravdepodobnosť komplikácií, vrátane ohrozenia života.  

A pozor, netýka sa to len ľudí vo vysokom veku, povedzme po 80-tke, ako si niektorí myslia! Umierajú aj mladší, ak dosiaľ nevedeli, že majú cukrovku alebo srdcovo-cievnu chorobu. Tieto diagnózy sú totiž vysoko rizikové, ak už ochorieme na COVID-19.

Význam preventívnych prehliadok po nových udalostiach teda opäť narástol. Vedieť, ako na tom momentálne sme, je dôležitou informáciou pre naše budúce zdravie. Budeme teda preventívky naďalej zanedbávať?

Prevencia znamená včasnú liečbu 

Kto pravidelne chodí na preventívne prehliadky, u toho lekári ľahšie odhalia počiatočné štádium nejakej choroby. O tejto hlavnej úlohe preventívok sa hovorí stále, napríklad aj počas celonárodných kampaní. Preto je zarážajúce, ak záujem pacientov o pravidelné kontroly skôr klesá, ako rastie. 

Najhoršou výhovorkou, ktorú lekári dookola počúvajú, je zábudlivosť. Pozabudnúť na svoje telo, to je niečo, čomu lekári nedokážu porozumieť. K ďalším výhovorkám patrí pracovná vyťaženosť, či presvedčenie, že „mne určite nič nie je“. Žiaľ, aj tento pocit je často klamlivý. 

Samozrejme, neplatiči strácajú nárok na preventívne prehliadky!

Na aké preventívne prehliadky máte nárok?

Mnohí poistenci si myslia, že preventívne prehliadky sú doménou iba praktických lekárov. My sa teraz pozrieme na všetky, ktoré existujú na Slovensku. Povieme si aj to, kto a kedy na preventívne prehliadky  má nárok.

Preventívna prehliadka u dospelých (všeobecný lekár):

 • raz za 2 roky (darcovia krvi 1x za rok),

 • od 18 do 40 rokov – kontrola stavu očkovania, meranie hmotnosti a výšky, kontrola pulzu a tlaku krvi, odber krvi a vyšetrenie moču, poradenstvo,

 • nad 40 rokov – EKG (plus vyššie uvedené vyšetrenia),

 • nad 50 rokov – test na okultné krvácanie zo stolice (Union ZP ho hradí od 40 rokov).

Preventívna urologická prehliadka (urológ):

 • raz za 3 roky (ak lekár neurčí inak), 

 • pre mužov nad 50 rokov,

 • fyzikálne vyšetrenie, 

 • palpačné vyšetrenie semenníkov a prostaty (cez konečník),

 • ultrazvuk močových ciest a obličiek, 

 • laboratórny rozbor moču,

 • laboratórne vyšetrenie krvi.

 

Preventívna gynekologická prehliadka (gynekológ):

 • raz za rok,

 • pre ženy od 18 rokov (v prípade tehotenstva aj skôr),

 • komplexné vyšetrenie pohlavných orgánov,

 • ultrasonografia,

 • ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie (do 64 rokov),

 • tumor marker Ca 125,

 • poradenstvo – o antikoncepcii, pohlavne prenosných chorobách, onkologických malignitách,

 • ultrasonografia prsníkov (raz za 2 roky),

 • nad 40 rokov – mamografia prsníkov (v 2-ročnom intervale, do 69 rokov),

 • tehotné ženy – nárok na vyšetrenie v každom mesiaci tehotenstva, a potom 6 týždňov po pôrode. 

Preventívna gastroenterologická prehliadka (gastroenterológ):

 • raz za 10 rokov (ak lekár neurčí inak),

 • nad 50 rokov,

 • kolonoskopia (vyšetrenie úseku od análneho otvoru po slepé črevo),

 • v prípade polypov, alebo potenciálnej rakoviny – odber vzorky tkaniva, resp. odstránenie polypov.

 

Preventívna stomatologická prehliadka (zubný lekár):

 • raz za rok (tehotné ženy 2x počas tehotenstva),

 • od 18 rokov,

 • kontrola stav chrupu, ďasien, jazyka, mäkkých tkanív ústnej dutiny,

 • odstránenie zubného kameňa, zubného povlaku,

 •  ďalšie nevyhnutné zákroky.

Vedeli ste, že Union zdravotná poisťovňa odmeňuje svojich poistencov za zodpovedné správanie? Viac informácií dostanete tu: Odmeňujeme za prevenciu

Preventívna pripomienka: Pomôže vám, aby ste nezabudli

Stáva sa vám, že na preventívne prehliadky zabúdate? Najlepšie urobíte, ak požiadajte svoju poisťovňu, aby vás zasielala upozornenia. Zdravotná poisťovňa Union ponúka všetkým svojim klientom program, ktorý sa volá „Preventívna pripomienka“. 

Vďaka pripomienkam budete mať vždy včasné informácie o tom, na aké preventívne prehliadky máte nárok, alebo kedy sa blíži váš termín. .

Špeciálne pre ženy ponúka Union ZP ďalšie programy. Viac informácii nájdete tu: Výhody pre ženy

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Autor: Sabína Zavarská

Zdroj: union.sk

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia