Atoms/icons/24/grey/info-24

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. 6. 2022 bude Union zdravotná poisťovňa pri preplácaní Príspevku 150 € na zuby prihliadať na absolvovanie preventívnej prehliadky aj u všeobecného lekára a v prípade detí u pediatra. Viac sa dozviete na našom blogu.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Zdieľať

Naše poistenky si v schránkach nájdu pozvánky na mamografiu

Pozvánky na mamografické vyšetrenie, ktoré v týchto dňoch dostávajú do schránok poistenky Union zdravotnej poisťovne slúžia ako žiadanky na bezplatné mamografické vyšetrenie.

„Pozvánky slúžia ako žiadanka na skríningové mamografické vyšetrenie – takže, ak list poistenka dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Môže sa priamo objednať v jednom zo skríningových mamografických pracovísk, ktoré sú uvedené v priloženom zozname, informuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Ide o vysokošpecializované mamografické pracoviská, ktoré vybralo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Mamografia je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a teda ženy nemajú nič navyše doplácať.

Je veľmi dôležité, aby toto vyšetrenie pozvané poistenky absolvovali čo najskôr, pretože mamografia dokáže odhaliť rakovinu prsníka už v počiatočnom štádiu, kedy je dobre liečiteľná bez potreby veľkého operačného zásahu. Ak je výsledok mamografie v poriadku, lekár ho poistenke oznámi na počkanie. V prípade podozrenia na onkologické ochorenie majú v týchto pracoviskách zabezpečený ďalší manažment a náležité terapeutické riešenie.

Union zdravotná poisťovňa pozýva na mamografiu poistenky vo viacerých fázach – v tej prvej ide o ženy vo veku od päťdesiat rokov, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch neabsolvovali toto vyšetrenie. Ide o najrizikovejšiu skupinu poisteniek. „Ďalšie pozvánky budeme posielať v auguste,“ uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.

Poistenky, ktoré majú viac ako 40 rokov, môžu absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré majú podľa zákona nárok každé dva roky. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť si písomné odporučenie od gynekológa alebo od všeobecného lekára.


Viac informácií nájdete na https://www.union.sk/skrining-rakoviny-prsnika/, kde sa nachádza aj zoznam skríningových mamografických pracovísk.

Mamografické vyšetrenie. Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľom tejto služby je Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou v platnom znení a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.