Zdieľať

Prečo uzatvoriť PZP prívesného vozíka v UNION poisťovni?

V UNION poisťovni sme sa už stretli s rôznymi prípadmi, kedy prívesný vozík spôsobil viac škody ako úžitku. Práve pre takéto nešťastné situácie je dôležité nezanedbať výber PZP pre váš prívesný vozík a vybrať si poistenie s dostatočným krytím.

Prívesný vozík je podľa zákona samostatné vozidlo, preto máme všetci povinnosť poistiť ho rovnako, ako auto.  Výber povinného zmluvného poistenia pre váš prívesný vozík však rozhodne netreba podceniť. V poisťovni UNION sme sa už stretli aj s prípadom, kedy prívesný vozík spôsobil škodu až v hodnote milión eur a práve kvôli takýmto situáciám netreba nič nechať na náhodu.

Ako uzatvoriť PZP pre prívesný vozík?

PZP pre prívesný vozík si môžete uzatvoriť úplne jednoducho, a to: 

 
A od čoho závisí cena poistenia? Poistiť môžete nové aj staršie prípojné vozidlo a základ ceny poistenia sa bude odvíjať od najväčšej prípustnej hmotnosti prívesného vozíka.

Poistíme váš prívesný vozík do 750 kg a taktiež vozíky až do 3500 kg. Poisťovňa UNION kryje škody spôsobené prípojným vozidlom až do hodnoty 5 000 000 EUR, takže budete pripravení na všetky možné (aj nemožné) situácie. Navyše, bez príplatku získate aj naše asistenčné služby!

Nezabudnite, že prívesný vozík sa neoplatí podceniť! Aj napriek tomu, že je malý, dokáže spôsobiť obrovskú dieru v rodinnom rozpočte. Samozrejme, len tým, čo nemajú uzatvorené výhodné poistenie. 🙂

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia