Zdieľať

Naše poistenky si v schránkach nájdu pozvánky na mamografiu

Pozvánky na mamografické vyšetrenie, ktoré v týchto dňoch dostávajú do schránok poistenky Union zdravotnej poisťovne slúžia ako žiadanky na bezplatné mamografické vyšetrenie.

„Pozvánky slúžia ako žiadanka na skríningové mamografické vyšetrenie – takže, ak list poistenka dostane, nemusí ísť ku gynekológovi alebo všeobecnému lekárovi pre písomné odporučenie. Môže sa priamo objednať v jednom zo skríningových mamografických pracovísk, ktoré sú uvedené v priloženom zozname, informuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Ide o vysokošpecializované mamografické pracoviská, ktoré vybralo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Mamografia je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a teda ženy nemajú nič navyše doplácať.

Je veľmi dôležité, aby toto vyšetrenie pozvané poistenky absolvovali čo najskôr, pretože mamografia dokáže odhaliť rakovinu prsníka už v počiatočnom štádiu, kedy je dobre liečiteľná bez potreby veľkého operačného zásahu. Ak je výsledok mamografie v poriadku, lekár ho poistenke oznámi na počkanie. V prípade podozrenia na onkologické ochorenie majú v týchto pracoviskách zabezpečený ďalší manažment a náležité terapeutické riešenie.

Union zdravotná poisťovňa pozýva na mamografiu poistenky vo viacerých fázach – v tej prvej ide o ženy vo veku od päťdesiat rokov, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch neabsolvovali toto vyšetrenie. Ide o najrizikovejšiu skupinu poisteniek. „Ďalšie pozvánky budeme posielať v auguste,“ uzatvára B. Dupaľová Ksenzsighová.

Poistenky, ktoré majú viac ako 40 rokov, môžu absolvovať preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré majú podľa zákona nárok každé dva roky. V tomto prípade je však potrebné zabezpečiť si písomné odporučenie od gynekológa alebo od všeobecného lekára.


Viac informácií nájdete na https://www.union.sk/skrining-rakoviny-prsnika/, kde sa nachádza aj zoznam skríningových mamografických pracovísk.

Mamografické vyšetrenie. Zdroj: Adobe Stock

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.