Zdieľať

Povinné vs. havarijné zmluvné poistenie?

Staré ľudové porekadlo hovorí: „bližšia košeľa ako kabát“. V prípade poistenia motorového vozidla to však očividne neplatí. Veď ako inak si vysvetliť, že podľa prieskumov agentúry GFK z leta 2015  len 10% domácností má na motorové vozidlo uzatvorené okrem povinného zmluvného poistenia (PZP) aj havarijné poistenie.

Staré ľudové porekadlo hovorí: „bližšia košeľa ako kabát“. V prípade poistenia motorového vozidla to však očividne neplatí. Veď ako inak si vysvetliť, že podľa prieskumov agentúry GFK z leta 2015  len 10% domácností má na motorové vozidlo uzatvorené okrem povinného zmluvného poistenia (PZP) aj havarijné poistenie. A pritom len to ochráni vaše vozidlo v prípade, že spôsobíte dopravnú nehodu.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Je to jednoduché. Kým PZP chráni v prípade vami spôsobenej nehody hlavne cudzie vozidlo, havarijné poistenie chráni to vaše.

 Povinné zmluvné poistenie

 Havarijné poistenie

 Škody na majetku 5 mil. €
 Škody na živote a zdraví 5 mil. €
 Asistenčné služby* ✔
 Havária ✔
 Živelná udalosť ✔
 Vandalizmus ✔
 Poškodenie káblov a hadíc hlodavcami ✔
 Asistenčné služby ✔
 Krádež* ✔

*poistenie závislé od zvoleného poistného balíka

Ako vyplýva už z názvu, PZP si musí platiť každý majiteľ motorového vozidla registrovaného na Slovensku. Je to povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona a jeho účelom je hradiť škody, ktoré majiteľ vozidla spôsobí tretím osobám v prípade dopravnej nehody.
Takže ak by ste napríklad nabúrali na križovatke do auta pred vami, tak z vášho PZP bude uhradená škoda, ktorú ste v takomto prípade spôsobili na cudzom vozidle. To je chvíľa, kedy budete určite radi, že máte PZP a že nemusíte preplácať zlomený nárazník toho hrozne drahého auta, ktoré ste práve nabúrali. Čo však s vaším zničeným nárazníkom, ktorý v autoservise nebude stáť o nič menej?

Havarijné poistenie je tu pre vaše vozidlo

Práve toto je chvíľa pre havarijné poistenie. V prípade, že ho uzatvorené nemáte, tak akúkoľvek škodu na svojom aute hradíte vy sami. V prípade vážnejšieho poškodenia vášho auta sa ľahko môže stať, že ho budete musieť úplne odpísať.
Či už ide o haváriu, živelnú pohromu, prípadne o vandalizmus alebo niečo na prvý pohľad tak banálne ako káble poškodené hlodavcami, tak každá z týchto udalostí znamená hlavne jedno – poriadny zásah do vašej peňaženky. Toto všetko rieši práve havarijné poistenie – od škrabancov a drobných nehôd na parkovisku cez poničenie auta vandalmi až po vážne havárie a krádež vozidla. Havarijné poistenie vám pomôže aj v prípade, kedy nehoda nebude mať jednoznačného vinníka a akékoľvek riešenie cez PZP by bolo komplikovaným a zdanlivo nekonečným procesom. Samozrejmosťou sú aj asistenčné služby, ktoré sú vám neustále po ruke.

Vyberte si poistenie podľa vašich potrieb

V UNION poisťovni sme si vedomí, že každý majiteľ motorového vozidla má iné nároky a požiadavky, preto si môžete vyskladať také poistenie, aké vám vyhovuje najviac .

Povinné zmluvné poistenie

Havarijné poistenie

BASICOPTIMUMEXCELLENT PLUSHAVÁRIAHAVÁRIA & KRÁDEŽ
Škody na majetku1 mil. €3 mil. €5 mil. €
Škody na živote a zdraví5 mil. €5 mil. €5 mil. €
Asistenčné služby
Živel2,500 €
Havária
Živelná udalosť
Vandalizmus
Poškodenie káblov a hadíc hlodavcami
Asistenčné služby
Krádež

K PZP môžete získať zadarmo nielen krytie škody na vašom vozidle poškodenom živlami (s balíkom EXCELLENT PLUS), ale aj pripoistiť si najčastejšie poistné udalosti, ako sú výmena čelného skla, poškodenie diskov a pneumatík na výtlkoch alebo stret so zverou.

V prípade havarijného poistenia je zase na vašom zvážení, ako veľmi sa obávate krádeže svojho motorového vozidla.

Havarijné poistenie je najlepšia investícia do budúcnosti vášho auta

Nech sa však už rozhodnete akokoľvek, štatistiky hovoria jasne. V roku 2015 sa na slovenských cestách stalo viac ako 13500 dopravných nehôd a nespočetné množstvo drobných ťukancov, ktoré neboli hlásené polícii. A aj keď si všetci prajeme, aby sme sa nikdy nestali účastníkmi ani jednej z nich, tak havarijné poistenie môže byť tým jediným určujúcim faktorom, ktorý rozhodne o tom, či sa z nehody stane len spomienka na drobnú nepríjemnosť alebo mimoriadne drahá chvíľa nepozornosti.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia