Zdieľať

Poistenie domácnosti: Kompletný sprievodca krytými rizikami.

Poistená domácnosť pre model domu položený na stole
Nie výnimočne sa môžeme stretnúť s názorom, že poistenie bytu alebo domu je platená zbytočnosť. Niečo naviac, čo si veľa domácností nemôže dovoliť.
Poistená domácnosť pre model domu položený na stole


Veď o čo ide? Všetci doma dodržiavame isté pravidlá, sme opatrní, veci si vážime, a pred odchodom z bytu vždy skontrolujeme, či sú všetky spotrebiče vypnuté. Naozaj sa nemá čo stať.

Predtým ako začneme súhlasne kývať hlavou sa zamyslime, či si väčšina domácností naozaj môže dovoliť nemať poistenie. Pretože je to stále lacnejšie ako pri prípadnej škode, kedy bude potrebné zaplatiť niekoľko desiatok tisíc, ak ich vôbec máme niekde v rezerve.

Ak by sa totiž škody na majetku diali len neopatrným ľuďom, poistenie bytu a domu by bolo naozaj len plateným luxusom. Ale dovtedy, kým pred odchodom z bytu nebudete kontrolovať aj trubky v stenách, si radšej kúpte poistenie bytu.

Rôzne balíky krytých rizík

Každá poisťovňa má pre poistenie majetku určený iný produkt. Kým u jednej môžu byť niektoré riziká ešte v základnom balíku, u inej poisťovne sú za príplatok. 

Poistník, teda majiteľ bytu alebo domu, by sa mal predovšetkým orientovať na riziká, ktoré nemôže ovplyvniť a individuálne riziká vyplývajúce napríklad z jeho životného štýlu

Ovplyvniť nedokážete napríklad živelné katastrofy a vyčíňanie počasia. Individuálne riziko môžu predstavovať drahé šperky alebo športové vybavenie, ktoré chcete chrániť pred odcudzením. Prípadne máte doma malé dieťa, ktoré by mohlo, aj keď nechtiac, pri jazde na trojkolke poškriabať susedove drahé auto. 

Základný balík

Toto sú poistné riziká, ktoré má väčšina poisťovní už v základnom balíku: 

 

Živelné pohromy a neočakávané udalosti:

 • požiar – zadymenie
 • výbuch – nadzvuková vlna
 • blesk
 • víchrica a krupobitie – ľadovec
 • zosuv pôdy, zeminy, zrútenie skál 
 • zosuv lavíny
 • zemetrasenie
 • povodne a záplavy
 • poškodenie majetku pod ťarchou snehu alebo námrazy
 • atmosferické zrážky
 • povodne a záplavy 
 • pád stromu, stožiaru alebo iného predmetu 
 • voda z vodovodného potrubia, prasknuté potrubie
 • náraz vozidla
 • krádež a vandalizmus 
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí

 

Riziká, ktoré nenájdeme v základnom balíku si môžeme pripoistiť:

 • skrat elektromotora v domácich spotrebičoch,
 • pokazená práčka, 
 • prasknuté alebo rozbité sklo z akýchkoľvek príčin – sklenené časti nábytku, zrkadlá, akvária, sklokeramická varná doska, 
 • poistenie bicyklov mimo domu, 
 • výpadok elektrickej energie a následné škody, napríklad pokazený obsah chladničky a mrazničky, 
 • nepriamy úder blesku, prepätie, 
 • poškodenie vybavenia vodou z akvária, vodnej postele, klimatizačného zariadenia,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti – napríklad už v spomínanom prípade poškriabaného susedovho auta. 

 

Ako bonus môžete v niektorých poisťovniach získať asistenčné služby k poisteniu zdarma. Tie vám v prípade škody poskytnú pomoc pri riešení vzniknutej situácie. 

Za podpoistenie domácnosti zodpovedáte sami

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti nie je ten istý produkt nazvaný dvomi rozdielnymi menami. V oboch prípadoch ide o poistenie majetku, pričom sa líši predmet poistenia. 

Poistenie nehnuteľnosti chráni stavbu ako takú so všetkým, čo je jej pevnou súčasťou. Poistenie domácnosti naopak kryje škody spôsobené na vnútornom vybavení ako je nábytok, doplnky, spotrebiče, ceniny, šperky a vôbec všetko, čo nie je stavebnou súčasťou stavby. 

Poistná cena a poistná suma

Rozdielne sa určuje aj poistná cena konkrétneho majetku. Poistnú cenu nehnuteľnosti stanoví znalec alebo pracovník poisťovne. Viete teda orientačne, na akú hodnotu by ste mali nehnuteľnosť poistiť, aby boli dostatočne kryté prípadné škody. 

Pri poistení domácnosti stanovuje poistnú sumu, teda sumu, ktorá by bola vyplatená v prípade škody, sám klient. 

A tu je dôležité si dať pozor na podpoistenie, ku ktorému má množstvo klientov tendenciu skĺznuť len za cenu nižšej ceny poistky. 

Nižšia cena poistky však môže znamenať nízke poistné krytie v budúcnosti a hlavu v smútku. Domácnosť si preto vždy poistite na takú hodnotu, akú by ste potrebovali na jej nové vybavenie. 

Rada na záver: 

Nenechajte svoje poistenie zostarnúť a zoslabnúť. Čo tým myslíme? Trh s nehnuteľnosťami sa časom mení, hodnota nehnuteľností stúpa a peniaze, ktoré by vám pred 10 rokmi stačili na znovuzariadenie domácnosti by teraz nepokryli ani polovicu nákladov. 

Jednoducho povedané, nenechajte svoju poistnú zmluvu zapadnúť prachom niekde v šuflíku a pravidelne ju aktualizujte. 

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.