Zdieľať

Poistenie domácnosti: Kompletný sprievodca krytými rizikami.

Poistená domácnosť pre model domu položený na stole
Nie výnimočne sa môžeme stretnúť s názorom, že poistenie bytu alebo domu je platená zbytočnosť. Niečo naviac, čo si veľa domácností nemôže dovoliť.
Poistená domácnosť pre model domu položený na stole


Veď o čo ide? Všetci doma dodržiavame isté pravidlá, sme opatrní, veci si vážime, a pred odchodom z bytu vždy skontrolujeme, či sú všetky spotrebiče vypnuté. Naozaj sa nemá čo stať.

Predtým ako začneme súhlasne kývať hlavou sa zamyslime, či si väčšina domácností naozaj môže dovoliť nemať poistenie. Pretože je to stále lacnejšie ako pri prípadnej škode, kedy bude potrebné zaplatiť niekoľko desiatok tisíc, ak ich vôbec máme niekde v rezerve.

Ak by sa totiž škody na majetku diali len neopatrným ľuďom, poistenie bytu a domu by bolo naozaj len plateným luxusom. Ale dovtedy, kým pred odchodom z bytu nebudete kontrolovať aj trubky v stenách, si radšej kúpte poistenie bytu.

Rôzne balíky krytých rizík

Každá poisťovňa má pre poistenie majetku určený iný produkt. Kým u jednej môžu byť niektoré riziká ešte v základnom balíku, u inej poisťovne sú za príplatok. 

Poistník, teda majiteľ bytu alebo domu, by sa mal predovšetkým orientovať na riziká, ktoré nemôže ovplyvniť a individuálne riziká vyplývajúce napríklad z jeho životného štýlu

Ovplyvniť nedokážete napríklad živelné katastrofy a vyčíňanie počasia. Individuálne riziko môžu predstavovať drahé šperky alebo športové vybavenie, ktoré chcete chrániť pred odcudzením. Prípadne máte doma malé dieťa, ktoré by mohlo, aj keď nechtiac, pri jazde na trojkolke poškriabať susedove drahé auto. 

Základný balík

Toto sú poistné riziká, ktoré má väčšina poisťovní už v základnom balíku: 

 

Živelné pohromy a neočakávané udalosti:

 • požiar – zadymenie
 • výbuch – nadzvuková vlna
 • blesk
 • víchrica a krupobitie – ľadovec
 • zosuv pôdy, zeminy, zrútenie skál 
 • zosuv lavíny
 • zemetrasenie
 • povodne a záplavy
 • poškodenie majetku pod ťarchou snehu alebo námrazy
 • atmosferické zrážky
 • povodne a záplavy 
 • pád stromu, stožiaru alebo iného predmetu 
 • voda z vodovodného potrubia, prasknuté potrubie
 • náraz vozidla
 • krádež a vandalizmus 
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí

 

Riziká, ktoré nenájdeme v základnom balíku si môžeme pripoistiť:

 • skrat elektromotora v domácich spotrebičoch,
 • pokazená práčka, 
 • prasknuté alebo rozbité sklo z akýchkoľvek príčin – sklenené časti nábytku, zrkadlá, akvária, sklokeramická varná doska, 
 • poistenie bicyklov mimo domu, 
 • výpadok elektrickej energie a následné škody, napríklad pokazený obsah chladničky a mrazničky, 
 • nepriamy úder blesku, prepätie, 
 • poškodenie vybavenia vodou z akvária, vodnej postele, klimatizačného zariadenia,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti – napríklad už v spomínanom prípade poškriabaného susedovho auta. 

 

Ako bonus môžete v niektorých poisťovniach získať asistenčné služby k poisteniu zdarma. Tie vám v prípade škody poskytnú pomoc pri riešení vzniknutej situácie. 

Za podpoistenie domácnosti zodpovedáte sami

Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti nie je ten istý produkt nazvaný dvomi rozdielnymi menami. V oboch prípadoch ide o poistenie majetku, pričom sa líši predmet poistenia. 

Poistenie nehnuteľnosti chráni stavbu ako takú so všetkým, čo je jej pevnou súčasťou. Poistenie domácnosti naopak kryje škody spôsobené na vnútornom vybavení ako je nábytok, doplnky, spotrebiče, ceniny, šperky a vôbec všetko, čo nie je stavebnou súčasťou stavby. 

Poistná cena a poistná suma

Rozdielne sa určuje aj poistná cena konkrétneho majetku. Poistnú cenu nehnuteľnosti stanoví znalec alebo pracovník poisťovne. Viete teda orientačne, na akú hodnotu by ste mali nehnuteľnosť poistiť, aby boli dostatočne kryté prípadné škody. 

Pri poistení domácnosti stanovuje poistnú sumu, teda sumu, ktorá by bola vyplatená v prípade škody, sám klient. 

A tu je dôležité si dať pozor na podpoistenie, ku ktorému má množstvo klientov tendenciu skĺznuť len za cenu nižšej ceny poistky. 

Nižšia cena poistky však môže znamenať nízke poistné krytie v budúcnosti a hlavu v smútku. Domácnosť si preto vždy poistite na takú hodnotu, akú by ste potrebovali na jej nové vybavenie. 

Rada na záver: 

Nenechajte svoje poistenie zostarnúť a zoslabnúť. Čo tým myslíme? Trh s nehnuteľnosťami sa časom mení, hodnota nehnuteľností stúpa a peniaze, ktoré by vám pred 10 rokmi stačili na znovuzariadenie domácnosti by teraz nepokryli ani polovicu nákladov. 

Jednoducho povedané, nenechajte svoju poistnú zmluvu zapadnúť prachom niekde v šuflíku a pravidelne ju aktualizujte. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia