Zdieľať

Online poistenie auta rýchlo a jednoducho

Často počúvané klišé, že doba sa zrýchlila, je naďalej aktuálne a ľudia sa snažia ušetriť čas, kde sa len dá. Hoci mnoho povinností dokážu za nás urobiť stroje, stále je práve čas tou najdrahšou komoditou, ktorej ľudia nemajú nazvyš.

Často počúvané klišé, že doba sa zrýchlila, je naďalej aktuálne a ľudia sa snažia ušetriť čas, kde sa len dá. Hoci mnoho povinností dokážu za nás urobiť stroje, stále je práve čas tou najdrahšou komoditou, ktorej ľudia nemajú nazvyš. Aj preto sme sa rozhodli svojim klientom vyjsť v ústrety a vďaka našej online kalkulačke si  každý vodič môže vypočítať a uzavrieť PZP online.

Uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie (PZP) prikazuje zákon. PZP chráni iné osoby, ktorým spôsobíte škodu svojím vozidlom. Ak teda autom spôsobíte škodu na živote a zdraví iným osobám, poisťovňa ju za vás zaplatí až do výšky 5,24 mil. eur a až do výšky 1,05 mil.eur pri škode na majetku.

Formuláre, ktoré poisťovne pravidelne používajú, sú častokrát komplikované a ich vypĺňanie trvá určitú dobu. Navyše, ak sa rozhodnete uzavrieť povinné zmluvné poistenie osobne, musíte rátať aj s cestou a prípadným čakaním na pobočke.

PZP aj havarijné poistenie do 5 minút

Vďaka nášmu jednoduchému online poisteniu trvá uzatvorenie PZP či havarijného poistenia skutočne iba pár minút. Proces urýchľuje vyhľadávanie vozidla podľa zadanej EČV – vďaka nej sa viaceré informácie o vozidle doplnia automaticky a nemusíte ich tak pracne vyhľadávať v technickom preukaze. Dokumenty k poisteniu, vrátane zelenej karty, budú zaslané ihneď po uzatvorení poistenia do e-mailu. Obhliadka vozidla sa uskutoční v okrese, ktorý vám vyhovuje a pri PZP uzatvorenom online má klient výhodu skrátenej výpovednej doby.

Poistenie auta si u nás prispôsobujete podľa svojich potrieb. Môžete kombinovať hlavné poistenia s tými doplnkovými tak, ako vám to najviac vyhovuje.

Hlavné aj doplnkové poistenia

V Unione si môžete vyberať z hlavných a doplnkových poistení. A hoci doplnkové pripoistenia nie sú povinné, v mnohých prípadoch sú veľmi užitočné. 

Hlavné poistenia:

 • PZP

 • poistenie proti havárii a vandalizmu

 • poistenie proti krádeži

 • poistenie proti živelnej udalosti

Doplnkové poistenia:

 • poistenie stretu so zverou

 • poistenie batožiny

 • úrazové poistenie vodiča 

 • asistenčné služby.  

Cenu poistenia si vyrátate naraz, bez ďalšieho zdĺhavého výpočtu. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia