Zdieľať

Očkovanie proti HPV. Dôležité nielen pre dievčatá a ženy

konzultácia s gynekologičkou pri prevencii HPV
V poslednom zo série článkov o ľudskom papilomavíruse a prevencii rakoviny krčka maternice sa dozviete, prečo je dôležité očkovanie proti HPV a aké typy vakcín sú dostupné. Rovnako odpovieme aj na otázku, či je vhodné očkovanie aj v neskoršom veku a prečo je veľmi dôležité aj pre chlapcov.
konzultácia s gynekologičkou pri prevencii HPV
V článku si prečítate:

Článok bol prvýkrát publikovaný v roku 2020 a aktualizovaný 22. januára 2024.

Malígne ochorenia (rakovina) sú skupina ochorení, ktorých spoločným znakom je nekontrolovaný a autonómny rast (bunky už nepracujú pre „svoje telo“, ale iba pre seba).

Ako vzniká rakovina?

Malígny znamená po latinsky zlý. Tieto bunky rastú infiltratívne (tvoria výbežky pomedzi zdravé tkanivá, neexistuje zreteľná hranica a nedá sa odstrániť bez toho, aby sme odstránili aj zdravé tkanivo) a vedia sa šíriť po tele a vytvárať nové „kolónie“ (metastázy), čím narúšajú pôvodnú funkciu orgánu (napr. dýchanie pri pľúcach a pod).

Takéto bunky vznikajú v našom tele každý deň. Imunitný systém zvyčajne vykonáva svoju prácu dobre a tieto bunky identifikuje a odstráni. Rakovinová bunka má zmenenú DNA (v DNA je napísané, čo má bunka robiť a ako má fungovať pre organizmus). Zmena DNA sa volá mutácia. Nie všetky mutácie sú nebezpečné, mnohé sú dokonca prospešné (celá evolúcia funguje na náhodných mutáciách), väčšina je neutrálna.

Keď však náhodne zmutuje gén, ktorý kontroluje bunkové delenie a imunitný systém nereaguje (nevládze), vzniká rakovinové ochorenie.

Vznik rakoviny je zväčša dlhodobý proces a na to, aby sa z jedinej odrodilej bunky stal problém, potrebuje naozaj veľký alebo opakovaný stimul (napr. UV žiarenie pri rakovine kože). Veľkým objavom v medicíne bolo zistenie, že existujú vírusy, ktoré dokážu donútiť bunku, aby zmutovala.

Pozor! Slovo nádor alebo tumor neznamená automaticky rakovinu. Tumor (nádor) znamená lokálne zväčšenie orgánu alebo časti orgánu. Môže byť, a väčšinou je, benígny (opak malígneho, znamená dobrý). Benígny tumor rastie expanzívne (odtláča zdravé tkanivo, vytvára akúsi ohraničenú guľu a existuje zreteľná hranica medzi zdravým tkanivom a nádorom). Napríklad lipóm (tuková hrčka), alebo myóm na maternici.

0 %
Príspevok

Prispejeme 50 % z ceny na každú dávku vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 pre deti od 15 rokov, až do dovŕšenia 18. roku života.

Fakty o HPV

HPV (ľudský papilomavírus) je v prírode veľmi rozšírený. Má cca 200 typov, väčšina je neškodná, niektoré môžu spôsobovať rôzne ochorenia (najmenej 14 z nich, napríklad typ 16, 18), a to rakovinu krčka maternice, vulvy, vagíny, análneho otvoru, úst, hrdla, genitálne bradavice, laryngeálnu papilomatózu (veľmi veľa bradavíc, benígnych nádorov v hrdle, toto robí typ 6, 11).

Podľa CDC (Centers for Disease Control and Prevention) v USA pribudne každý rok cca 35 900 prípadov rakoviny asociovaných s HPV. Sexuálne aktívny človek sa veľmi pravdepodobne s vírusom stretne. 4 z 5 ľudí majú aspoň raz za život HPV. HPV sa pokladá za sexuálne prenosné ochorenie. Do 3 rokov od prvého sexuálneho styku sa dá HPV preukázať u 50% dievčat. U väčšiny ľudí sa vírus vyhojí (aj tie vysokorizikové) bez problémov za cca 7 až 24 mesiacov. Takže prítomnosť vysokorizikového vírusu neznamená rakovinu.

Správny prístup v prípade HPV sa dá definovať ako – nerob paniku, ale nekašli na to.

Vírus pôsobí lokálne, nespôsobuje zápal a nedostáva sa do krvi, čo je na prvý pohľad dobré, ale vysvetlím, prečo to tak nie je. Imunitný systém bojuje proti vírusu lokálne, to znamená, že sa nevytvoria protilátky, ktoré by bojovali proti vírusu v budúcnosti. Takže telo začína zakaždým odznova. Imunita je silnejšia u mladých, zdravých ľudí, u starších to už tak byť nemusí. S každým novým sexuálnym partnerom (alebo s novým sexuálnym partnerom partnera), sa môže človek nakaziť znovu, a/alebo získať nový typ vírusu. Na získanie HPV stačí kontakt pohlavných orgánov, nemusí dôjsť k súloži.

Ako sa chrániť proti HPV?

Kondóm, samozrejme, odporúčam, hoci neposkytuje 100-percentnú ochranu, znižuje riziko a znižuje vírusovú nálož (koľko vírusov prejde). Počet sexuálnych partnerov má taktiež význam (čím viac, tým väčšie riziko, že natrafím na nosiča). Toto, samozrejme, platí aj pre mužov.

Fajčenie je faktor, ktorý prispieva k pretrvávaniu HPV v tele a imunitný systém má problém zničiť HPV.

Kombinovaná antikoncepcia prispieva k pretrvávaniu HPV, avšak neexistujú dôkazy, že prestať brať antikoncepciu pomáha. Preto sa hormonálna antikoncepcia má užívať ako zvyčajne.

Očkovanie

Očkovanie proti rakovine znie ako splnený sen. Keby som mala vybrať najväčšie víťazstvá vedy celkovo, tak by to bola evolučná teória, teória relativity, antibiotiká, anestéza a očkovanie.

To, že môžeme zabrániť rakovine 3 injekciami (veľmi zjednodušene povedané), je úžasné. Vždy, keď vidím pacientku s pokročilou rakovinou cervixu, je mi veľmi ľúto, že tak málo by stačilo a toto utrpenie by vôbec nemusela zažiť.

Zatiaľ existuje tzv. preventívna vakcína. Ako väčšina ostatných očkovaní funguje tak, že naučí imunitný systém rozpoznať vírus a keď sa vírus dostane do tela, tak imunitný systém vie, čo má robiť. Vyvíja sa aj terapeutická vakcína, čiže taká, ktorá naučí imunitný systém bojovať s už rozbehnutou infekciou HPV. Liek na HPV nemáme, vieme iba čakať (pri ľahkých zmenách), alebo chirurgicky odstrániť postihnuté tkanivo.

Typy vakcín

Prvú profylaktickú vakcínu proti HPV schválila FDA (Food and Drug Administration) v roku 2006. Považujeme to za začiatok novej éry v prevencii onkologických ochorení a v medicíne vôbec. Na trhu sú 3 vakcíny, jedna je bivalentná (chráni proti 2 typom HPV, a to proti typu 16 a 18, tieto dva typu sú zodpovedné za 70 % prípadov rakoviny krčka), ďalej štvorvalentná (16, 18 plus 6, 11, tieto dva typu sú zodpovedné za genitálne bradavice a za laryngeálnu papilomatózu), a deväťvalentná (16, 18, 6, 11 plus 31, 33, 45, 52, 58, čo sú ďalšie vysokorizikové typy).

Samozrejme, čím viac typov vakcína pokryje, tým lepšie. Deväťvalentná vakcína imunizuje proti typom vírusu, ktoré sú zodpovedné za cca 90 % prípadov rakoviny cervixu, 90 % prípadov rakoviny konečníka u mužov aj u žien, 85 % prípadov rakoviny vulvy a vagíny, 90 % prípadov genitálnych bradavíc u mužov aj u žien.

Už dlhší čas bolo známe, že vakcinácia podstatne znižuje výskyt CIN 2/3 (HSIL), čo sú prekancerózne štádiá rakoviny krčka maternice. Z toho logicky vyplýva, že znižuje aj počet prípadov rakoviny krčka. V modernej medicíne ale platí, že za pravdu môžeme vyhlásiť len to, na čo máme dôkaz.

Pred niekoľkými rokmi vyšiel veľmi dôležitý článok v prestížnom časopise NEJM (The New England Journal of Medicine) o štúdii, ktorá potvrdila, že HPV vakcína môže zachrániť život. Vedci sledovali 1,7 milióna žien, ktoré boli alebo neboli očkované. Ochranný efekt vakcíny sa dá vyčísliť na 88 percent pri dievčatách zaočkovaných do 17 rokov. U žien, ktoré boli očkované neskôr, je ochranný efekt cca 50 percent.

Kedy zaočkovať?

Najlepší efekt sa dosiahne pri očkovaní dievčat (aj chlapcov) pred začiatkom sexuálneho života. Ale má to zmysel aj potom. Ja som mala 20 rokov, keď som si zakúpila pomerne drahú vakcínu. Aj keď je žena (muž) nakazená jedným typom vírusu, vakcína poskytuje ochranu proti ostatným typom. Neexistujú žiadne dôkazy, že vakcinácia podporuje skorší sexuálny debut (začiatok sexuálneho života).

Ako je to so ženami, ktoré už majú rozvinutú dyspláziu? Na toto ešte nemáme presnú odpoveď, ale viacero štúdií hovorí, že takého pacientky môžu z vakcinácie rovnako profitovať. 17 % žien po konizácii má stále prítomný HPV. Ako som písala v článku o konizácii, snažíme sa zobrať čo najmenej tkaniva, najmä u žien, ktoré ešte plánujú tehotenstvo. Preto sa hľadajú spôsoby, ako zabrániť rekonizácii (to znamená urobiť konizáciu na už konizovaný krčok). Podľa niektorých štúdií adjuvantná liečba vakcináciou (to znamená, že sa urobí konizácia plus očkovanie) znižuje možnosť novej vážnej dysplázie (CIN 2, 3) 4,5-násobne. Po celom svete práve prebiehajú viaceré štúdie, ktoré hľadajú jasný dôkaz. Takže odpoveď na otázku „mám sa dať zaočkovať po konizácii?“ je áno, veľmi pravdepodobne to pomôže a ublížiť to nemôže.

HPV vakcína je úplne bezpečná, prešla schválením svetových organizácií ako je americká FDA (Food and Drug Administration), EMA (European Medicines Agency), WHO (Svetová zdravotnícka oranizácia), GACVS (Global Advisory Committee on Vaccine Safety). Ako nežiaduce účinky boli hlásené bolesť hlavy, nevoľnosť, opuch, začervenanie, modrina, svrbenie v mieste vpichu. Vakcína neobsahuje živý vírus, obsahuje iba malú časť vírusu, ktorý sa volá L1 proteín, a teda vakcína nemôže spôsobiť ochorenie.

HPV vakcína a chlapci

Z vyššie uvedeného je, dúfam, zrejmé, že HPV sa netýka iba žien. HPV môže spôsobiť aj rakovinu u mužov. Navyše, muž môže nakaziť svoju sexuálnu partnerku (partnera). Platí to isté, čo pre dievčatá, najlepšie je zaočkovať sa ešte pred sexuálnym debutom, ale veľký zmysel to má aj potom. Navyše, muži sa screeningovo netestujú na HPV.

Austrália je jednou z krajín, kde sa veľmi skoro začalo plošne očkovať, najprv dievčatá, a potom aj chlapci. Zaočkovanosť je navyššia na svete, 78 % chlapcov a 86 % dievčat vo veku 15 rokov dostalo aspoň jednu dávku vakcíny. Austrália chce eradikovať (zlikvidovať) rakovinu krčka maternice do roku 2035 práve prostredníctvom vakcinačného programu a vyšetrenia HPV.

Ako sa vakcína podáva?

Je to injekcia do ramena, ktorá sa podáva v schéme 0-6 (to znamená, že druhá vakcína sa pichne 6 mesiacov po prvej) u detí do 15 rokov. U ľudí nad 15 rokov sú potrebné 3 vakcíny (kvôli tomu, že deti majú silnejšiu imunitnú odpoveď) v schéme 0-2-6. Vakcínu môže predpísať a podať pediater, gynekológ, obvodný lekár.

Ako je to s nákladmi?

Od 1. decembra 2023 je z verejného zdravotného poistenia preplácané očkovanie očkovacími látkami Cervarix a Gardasil 9 (čiastočne Cervarix a úplne Gardasil 9, v prípade, ak je dieťa zaočkované v 13. až 15. roku života. Očkovanie je hradené v 

Chceme toto očkovanie sprístupniť aj starším deťom, preto vám prinášame našim poistencom a poistenkám poskytujeme príspevok 50 % z ceny na každú dávku vakcíny Cervarix alebo Gardasil 9 pre deti od 15 rokov, až do dovŕšenia 18. roku života (na doplatok za očkovaciu látku Cervix sa príspevok nevzťahuje).

Musím chodiť na odbery cytológie, aj keď mám vakcínu?

Odpoveď je áno! Žiadna vakcína nechráni pred všetkými typmi HPV. Očkovanie významne znižuje prekancerózy a rakoviny krčka maternice. Nie však stopercentne. Preto musíte pravidelne absolvovať cytologický screening.

Rakovina krčka maternice je ochorenie, ktoré by vôbec nemuselo existovať. Dá sa to dosiahnuť plošným očkovaním (u dievčat aj chlapcov, najlepšie pred sexuálnym debutom) a pravidelnými odbermi cytológie.

Stiahnite si e-book Preventívna prehliadka u gynekológa

V e-book nájdete prehľadne spracované informácie o gynekologických preventívnych prehliadkach, ale aj o prevencii rakoviny krčka maternice a prsníkov.

gynekologička-pôrodníčka Denisa Marcišová

Autorka: MUDr. Denisa Marcišová

Gynekologička/pôrodníčka. Lekárka. Žena. Človek.

“V pekle je vyhradené specialne miesto pre ženy, ktoré nepomáhajú iným ženám.” 
Madeleine Albright
Tento výrok vystihuje, prečo som si vybrala gynekológiu. Chcem svojím dielom prispieť k tomu, aby bol svet pre ženy lepším miestom.
Ako lekárka pracujem od roku 2011. Pracovala som v Bratislave ako gynekologička, ale najmä pôrodníčka. V roku 2018 som sa naučila po švýédsky a prestahovala som sa do mesta Norrköping. Tu pracujem na Ženskej klinike na gynekológii, ale keďže pôrodníctvo je láska, tak sčasti aj v pôrodnici. Keď práve nepracujem, nečítam medicínsku literatúru a nespím, tak si ťukám DuoLingo, pečiem, diskutujem o “živote, vesmíre a vôbec”, alebo nakupujem pleťovú kozmetiku.
O mojom švédskom živote píšem na instagrame @myswedish_gynlife.

MUDr. Denisa Marcišová

MUDr. Denisa Marcišová

Gynekologička/pôrodníčka. Lekárka. Žena. Človek. “V pekle je vyhradené specialne miesto pre ženy, ktoré nepomáhajú iným ženám.”  Madeleine Albright Tento výrok vystihuje, prečo som si vybrala gynekológiu. Chcem svojím dielom prispieť k tomu, aby bol svet pre ženy lepším miestom. Ako lekárka pracujem od roku 2011. Pracovala som v Bratislave ako gynekologička, ale najmä pôrodníčka. V roku 2018 som sa naučila po švýédsky a prestahovala som sa do mesta Norrköping. Tu pracujem na Ženskej klinike na gynekológii, ale keďže pôrodníctvo je láska, tak sčasti aj v pôrodnici. Keď práve nepracujem, nečítam medicínsku literatúru a nespím, tak si ťukám DuoLingo, pečiem, diskutujem o “živote, vesmíre a vôbec”, alebo nakupujem pleťovú kozmetiku. O mojom švédskom živote píšem na instagrame @myswedish_gynlife.

MUDr. Denisa Marcišová

Gynekologička/pôrodníčka. Lekárka. Žena. Človek. “V pekle je vyhradené specialne miesto pre ženy, ktoré nepomáhajú iným ženám.”  Madeleine Albright Tento výrok vystihuje, prečo som si vybrala gynekológiu. Chcem svojím dielom prispieť k tomu, aby bol svet pre ženy lepším miestom. Ako lekárka pracujem od roku 2011. Pracovala som v Bratislave ako gynekologička, ale najmä pôrodníčka. V roku 2018 som sa naučila po švýédsky a prestahovala som sa do mesta Norrköping. Tu pracujem na Ženskej klinike na gynekológii, ale keďže pôrodníctvo je láska, tak sčasti aj v pôrodnici. Keď práve nepracujem, nečítam medicínsku literatúru a nespím, tak si ťukám DuoLingo, pečiem, diskutujem o “živote, vesmíre a vôbec”, alebo nakupujem pleťovú kozmetiku. O mojom švédskom živote píšem na instagrame @myswedish_gynlife.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

  • Udržateľné investície a obchodné operácie.
  • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
  • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
  • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
  • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
  • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
  • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.