Zdieľať

Nepoužívate svoje auto? Vyraďte ho dočasne z evidencie

Je vaše auto dočasne nepojazdné alebo sa ho nechystáte istý čas používať? Financovanie nepoužívaného vozidla vás stojí nielen peniaze, ale aj čas potrebný na vybavenie technickej a emisnej kontroly, ako aj povinného zmluvného poistenia. Ako auto teda dočasne odhlásiť z evidencie?

Ako postupovať?

Ak chcete svoje vozidlo dočasne odhlásiť z evidencie, je potrebné navštíviť dopravný inšpektorát a tam predložiť nasledovné doklady:

 • Platný doklad totožnosti

 • Vyplnenú žiadosť o zmenu v evidencii

 • Ak ste podnikateľ, prineste originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list

 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla

 • Ak vám boli vydané, treba priniesť i čipovú kartu alebo osvedčenie o evidencii časť I

 • Tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Ak boli stratené alebo odcudzené, prineste čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení, prípadne doklad o oznámení tejto udalosti na útvare PZ

 • V prípade, že za seba posielate zástup, je potrebné predložiť splnomocnenie s vaším úradne overeným podpisom

 

Súvisiace poplatky

Tušíte správne, dočasné vyradenie automobilu z evidencie je spoplatnené. Výška poplatku rastie priamo úmerne s dĺžkou doby vyradenia. Poplatky sú nasledovné:

 • Do jedného roka – 5 EUR

 • Jeden až dva roky – 20 EUR

 • Dva až štyri roky – 35 EUR

 • Štyri až šesť rokov – 70 EUR

 • Šesť až desať rokov – 170 EUR

 • Nad desať rokov – 350 EUR

V rámci poplatku je tiež zahrnuté vydanie dokladov pre dočasné vyradenie vozidla z evidencie a tiež pre jeho opätovné zaradenie.

 

Aké sú ďalšie podmienky?

Vaše vozidlo nemôže byť počas doby vyradenia prevádzkované ani účastné v cestnej premávke a takisto nesmie byť zničené.

Ak chcete svojho tátoša začať prevádzkovať ešte pred uplynutím stanovenej lehoty, je potrebné, aby ste podali žiadosť o jeho opätovné zaradenie do evidencie vozidiel. Pri tejto žiadosti je stanovený správny poplatok vo výške 5 EUR.

 

Čo robiť po uplynutí stanovenej doby?

Po vypršaní doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie ste povinný sa ako vlastník vozidla dostaviť na orgán Policajného zboru najneskôr do 15 dní.

V prípade, že vozidlo už nemá platnú technickú a emisnú kontrolu,je potrebné obe tieto kontroly mať úspešne absolvované do siedmich dní od opätovného zaradenia vozidla do evidencie.

Veríme, že vaše vybavovanie prebehne hladko a bez zbytočných komplikácií.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.