Zdieľať

Nepodceňujte chrípku a využite bezplatné očkovanie od Union zdravotnej poisťovne

bezplatne ockovanie proti chripke

Zvíťazte v boji proti chrípke. Union zdravotná poisťovňa prepláca očkovaciu vakcínu v plnej výške. Nepodceňujte toto vírusové ochorenie a buďte pripravený na blížiace sa chrípkové obdobie.

bezplatne ockovanie proti chripke

Čo je to vlastne chrípka?

Chrípka je jedným z najzávažnejších infekčných ochorení dýchacieho systému. Každoročne u nás spôsobí množstvo ťažkých komplikácií, napríklad zápal pľúc, prínosných dutín alebo stredného ucha. Dôsledkom tejto infekcie môžu byť neurologické problémy a dokonca aj zápal srdcového svalu – myokarditída. 

Ako sa chrípka prenáša a prejavuje?

Ochorenie sa šíri vzduchom prostredníctvom malých kvapiek, ktoré sa dostanú do ovzdušia pri kašli alebo kýchaní. Inkubačná doba je jeden až tri dni. Nástup býva väčšinou náhly, sprevádza ho zimnica a vysoká horúčka, bolesť hlavy, svalov a kĺbov. Často sa objavuje aj  bolesť pri prehĺtaní a suchý, dráždivý kašeľ.

Na rozdiel od prechladnutia, ktoré po prvých dňoch postupne odznieva, chrípka vrcholí v priebehu 2 až 5 dní. Chrípkou sú najviac ohrozené deti do 2 rokov, tehotné ženy, starší ľudia a ľudia s chronickými a dlhotrvajúcimi zdravotnými ťažkosťami. 

Ako sa pred chrípkou chrániť?

Optimálne je kombinovať niekoľko postupov. Dôležitá je kontinuálna starostlivosť o imunitu – dostatočný príjem vitamínov, minerálov, racionálna strava a pravidelná fyzická aktivita. Ďalšou možnosťou prevencie je očkovanie, ktoré predstavuje efektívny a bezpečný spôsob ochrany.

Napriek tomu využilo očkovanie proti chrípke minulý rok iba necelých 5% obyvateľstva. Nízky záujem o očkovanie je dôsledkom slabej informovanosti o význame tohto očkovania v prevencii proti chrípke.

Je vakcína proti chrípke bezpečná a účinná?

Očkovacie látky sa v súčastnosti vyrábajú pomocou genetického inžinierstva a sú vysoko čistené, takže riziko vzniku alergickej reakcie je veľmi malé. Proces výroby každej vakcíny podlieha prísnym kritériám tak ako výroba liekov. Výskyt prípadných nežiaducich účinkov monitoruje Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Ministerstvo zdravotníctva SR. Tak ako každá vakcína, ani tá proti chrípke však nie je 100 % účinná.

Po očkovaní nemusí dôjsť k vytvoreniu dostatočnej imunitnej odpovede organizmu, pretože vírus chrípky je veľmi dynamický a počas roka sa mení. Avšak, aj v prípade prepuknutia ochorenia, vakcína zabezpečí, aby bol jeho priebeh miernejší, čo je dôležité u osôb, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku komplikácií chrípky.

Kedy je najlepší čas na očkovanie proti chrípke?

Každoročne býva zvýšený výskyt chrípkových ochorení v decembri a vrcholí počas februára. Očkovanie je preto najlepšie vykonať práve v tomto období – v priebehu októbra a novembra, aby sa včas stihli vytvoriť ochranné protilátky. Efekt očkovania nastupuje do 10 až 14 dní a pretrváva približne rok.

Niektorí ľudia by nemali byť zaočkovaní bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom (ľudia, ktorí majú ťažkú ​​alergiu na slepačie vajcia, ľudia, ktorí mali závažnú reakciu na očkovanie proti chrípke v minulosti, deti mladšie ako 6 mesiacov). Očkovanie by sa taktiež malo odložiť u pacientov s horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou. Rizikové skupiny by mali očkovanie opakovať každý rok, pretože vírusy chrípky a zloženie vakcíny sa stále vyvíjajú a menia.

Union zdravotná poisťovňa svojim poistencom prepláca očkovanie proti chrípke v plnej výške

Buďte na chrípkové obdobie pripravený. Union zdravotná poisťovňa dbá na zdravie svojich poistencov, a preto hradí očkovaciu vakcínu v plnej výške. Dbajte na svoje zdravie aj vy a nenechajte sa prekvapiť chrípkou.

Navštívte preto čo najskôr svojho všeobecného lekára alebo pediatra. Predpíše vám recept na vakcínu, ktorú si bezplatne vyzdvihnete v lekárni a následne vás zaočkuje. Očkovanie pozostáva z jednej látky a je dostupné v každom veku. Očkovaciu látku uhradí Union zdravotná poisťovňa v plnej výške. Viac informácií nájdete na stránke https://www.union.sk/ockovanie-proti-chripke.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia