Zdieľať

Havarijné poistenie – viete, proti čomu vás ochráni?

havarijne poistenie proti comu ochrani

Pomerne veľké množstvo ľudí ešte stále netuší, na čo presne havarijné poistenie slúži. Pred čím vás havarijné poistenie ochráni, kedy sa ho oplatí uzatvoriť a kedy naopak nie, vám prezradíme v tomto článku.

havarijne poistenie proti comu ochrani

Čo je to havarijné poistenie?

Poďme si teda tento pojem objasniť. Úlohou havarijného poistenia je poskytnúť majiteľovi automobilu poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ktorou môže byť napríklad poškodenie, zničenie alebo krádež motorového vozidla. Môže ísť takisto o škody vzniknuté následkom živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu alebo dopravnej nehody bez ohľadu na to, či bola spôsobená vodičom vozidla alebo inou nepriaznivou udalosťou. 

Čo je to spoluúčasť?

Tento výraz je v súvislosti s havarijným poistením veľmi zaužívaný, no mnoho ľudí netuší, čo si pod ním predstaviť. A pritom práve výška spoluúčasti je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či bude pre vás vaša poistka výhodná alebo nie.

Spoluúčasť je vopred určená suma, ktorou sa budete podieľať na vzniknutej škode. Môže byť vyjadrená rôznymi spôsobmi:

 • Percentuálne – spoluúčasť je v tomto prípade vyjadrená percentom zo škody. Takže ak máte dohodnutú 5 % spoluúčasť a na aute vám vznikne škoda vo výške 2000 eur, budete sa na škode podieľať hodnotou 100 eur a poisťovňa uhradí zvyšnú sumu.

 • Fixnou dohodou – spoluúčasť je v takomto prípade vyjadrená presnou sumou. Napríklad ak vám vznikne na aute škoda v hodnote 2000 eur a máte dohodnutú spoluúčasť vo výške 200 eur, v prípade poistnej udalosti poisťovňa hradí 1800 eur.

 • Kombinovane – spoluúčasť je vyjadrená fixnou sumou a aj percentuálne. V takomto prípade sa uplatňuje suma, ktorá je vyššia. Predstavte si, že vám na aute vznikla škoda v hodnote 2000 eur. Máte dohodnutú 10 % spoluúčasť a fixnú sumu 100 eur. Pri 10 % sa pri danej sume podieľate na škode výškou 200 eur. Tým pádom je vyššia hodnota tá percentuálna a poisťovňa hradí 1800 eur.

 • Nulová spoluúčasť – na vzniknutej škode sa nepodieľate a poisťovňa hradí plnú sumu. Tento druh havarijného poistenia je však aj náležite drahší. 

0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.
Kedy sa (ne)oplatí uzavrieť havarijné poistenie?

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP)  je havarijné poistenie nepovinné. Zároveň je možné ho uzavrieť len pre vozidlá, ktorých vek neprekračuje určitú hranicu. Tá sa v jednotlivých poisťovniach líši. V prípade niektorých je to šesť alebo desať rokov, ale Union poisťovňa vám ponúka jedinečnú možnosť havarijného poistenia pre vaše vozidlo až do veku dvanásť rokov.

Staršie vozidlá nie sú týmto spôsobom poisťované ani v prípade, že by ich majiteľ bol ochotný hradiť vysokú spoluúčasť. Dôvodom je najmä fakt, že v podobných prípadoch je často výška spôsobenej škody vyššia ako hodnota samotného vozidla. 

Pred čím havarijné poistenie chráni?

Väčšinou to, samozrejme, závisí od obsahu poistného balíčka danej poisťovne. Union poisťovňa vám ponúka na výber z dvoch balíkov. V rámci prvého balíka Havária ste chránení v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu a poškodenia káblov a hadíc hlodavcami.

Ako naznačuje už jeho názov, druhý balík Havária a krádež vás chráni vo všetkých situáciách vymenovaných v rámci prvého balíka, ale navyše pridáva aj kompenzáciu v prípade krádeže. 

Možné pripoistenia pre maximálnu ochranu vozidla, majetku, aj vás

Pre kompletnú ochranu vášho automobilu vám Union poisťovňa ponúka i možnosti nasledujúceho pripoistenia:

 • Pripoistenie čelného skla – vďaka ktorému sa vyhnete plateniu spoluúčasti v prípade poškodenia čelného skla.

 • Úrazové pripoistenie – ktoré zabezpečí, že bude chránené nielen vaše vozidlo, ale aj jeho posádka.

 • Pripoistenie batožiny – vďaka ktorému bude v bezpečí aj vaša batožina umiestnená vo vozidle.

Vyskladajte si havarijné poistenie na mieru online!

Veríme, že po prečítaní nášho článku máte v tejto téme jasnejšie. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 0850 111 211. Vaše otázky radi zodpovieme. 🙂

 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia