Zdieľať

Havarijné poistenie staršieho auta: Kedy sa ešte oplatí?

havarijne poistenie starsieho auta

Kúpiť staršie ojazdené auto neznamená automaticky kúpiť auto bez hodnoty. Napriek tomu je havarijné poistenie staršieho auta často posudzované ako zbytočnosť alebo istý druh nadštandardu, ktorý väčšina ľudí s mávnutím ruky oželie.

havarijne poistenie starsieho auta

 

Kúpiť staršie ojazdené auto neznamená automaticky kúpiť auto bez hodnoty. Napriek tomu je havarijné poistenie staršieho auta často posudzované ako zbytočnosť alebo istý druh nadštandardu, ktorý väčšina ľudí s mávnutím ruky oželie.

Je havarijné poistenie staršieho auta skutočne také nevýhodné?

Kedy sa ešte oplatí uvažovať nad havarijnou poistkou, ak kupujete staršie auto?

Pri kúpe nového auta na lízing je havarijná poistka vozidla povinná. Lízingová spoločnosť si týmto spôsobom chráni (zatiaľ) svoj majetok. Je to istota toho, že v prípade havárie bude auto vrátené do pôvodného stavu aj v prípade, že na to vy ako úver splácajúca osoba nebudete mať peniaze.

Pri kúpe auta za vlastné prostriedky je rozhodnutie o uzavretí či neuzavretí havarijného poistenia na vás. A tu sa veľa ľudí dostane k otázke – dať, či nedať havarijnú poistku na staršie auto? A čo je to vlastne staršie auto v súvislosti s havarijnou poistkou?

Poučky hovoria o tom, že veková hranica auta, kedy sa ešte oplatí havarijné poistenie, je 6 rokov. Toto číslo však musíme brať len ako orientačnú hodnotu. Pri rozhodovaní, či je auto na havarijné poistenie príliš staré, musíme zohľadniť aj ďalšie aspekty.

Trhová hodnota auta

Trhová hodnota predstavuje aktuálnu hodnotu vozidla v čase, kedy sa ho chystáte poistiť. Je to suma, za ktorú by ste ho v daný okamih mohli predať. Táto suma je výrazne nižšia ako predajná cena nového auta.

Kým niektorým autám môže po pár rokoch veľmi výrazne klesnúť trhová hodnota, sú autá, ktoré si aj rokmi držia istú hodnotu. Preto sa niektoré autá neoplatí havarijne poistiť už po piatich rokoch, kým niektoré sú výhodne poistiteľné aj po siedmych.

A hlavný dôvod? Pri bežnej oprave financovanej z havarijného poistenia vám v servise opravia auto pomocou nových dielov, čo je skvelé.

Totálna škoda

Problém môže nastať pri totálnej škode, čiže škode, ktorá je vzhľadom na hodnotu auta nerentabilná. Jednoducho povedané, oprava auta by bola drahšia ako je jeho súčasná hodnota na trhu a pre poisťovňu je výhodnejšie vyplatiť vám túto sumu, samozrejme krátenú ešte o hodnotu vraku.

Pri určení poistnej sumy vychádza väčšina poisťovní z jeho pôvodnej predajnej hodnoty. Platiť teda budete výšku poistného ako za nové auto. V prípade totálnej škody ale dostanete len jeho súčasnú hodnotu. A to sa až tak nevyplatí.

Sú samozrejme poisťovne, ktoré pri určovaní poistnej sumy auta vychádzajú  z jeho trhovej hodnoty. Toto je však aspekt, ktorý pri rozhodovaní určite zvážte.

Ojazdené neznamená lacné. Toto platí najmä o luxusnejších typoch áut, ktoré sa väčšinou oplatí havarijne poistiť aj ako staršie a ojazdené.

Výška spoluúčasti

Výška spoluúčasti predstavuje niekoľko percent z ceny opravy nabúraného vozidla, ktoré zaplatíte z vlastného vrecka. Pri nízkej cene opravy vozidla zaplatíte minimálnu sumu spoluúčasti, ktorá býva väčšinou vo výške približne 160 EUR.

Ak platíte za havarijné poistenie staršieho auta napríklad 800 EUR ročne a v prípade väčšej opravy zaplatíte vysokú spoluúčasť, takáto poistka sa zrejme až tak nevyplatí.

Samozrejme, môžete si vybrať poistku bez spoluúčasti. Táto varianta je samozrejme drahšia.

Aj na havarijnom poistení môžete ušetriť. Zľavu môžete získať za bezškodový priebeh a to až do výšky 60% v závislosti od poisťovne. 

Alternatíva k havarijnému poisteniu? PZP s pripoistením.

Pre všetky staršie autá, ale aj pre tých, ktorí z nejakého dôvodu nechcú havarijné poistenie je tu PZP s vylepšením – s možnosťou pripoistiť si najčastejšie druhy rizík, s ktorými sa vodiči každodenne stretávajú na cestách.

Pripoistiť si môžete stret so zverou, poškodenie čelného skla, krádež, vandalizmus a mnoho ďalšieho.

Je dobré porovnať si rozsah pripoistení, služieb a spôsobov plnenia vo viacerých poisťovniach a na základe toho vybrať to, ktoré vám sedí najviac.

Veríme, že vám tento článok pomôže pri rozhodovaní o vhodnom poistení pre vaše staro-nové auto. Vybaviť si PZP online sme sa už naučili. Jednoducho a z pohodlia domova si teraz môžete vybaviť aj havarijné poistenie online.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia