Zdieľať

Dôležité zmeny v cestnom zákone – 2. časť

V minulom článku sme si zhrnuli prvé z najdôležitejších zmien v novele zákona o cestnej premávke, ktorý vstúpil do platnosti v decembri minulý rok.Dnes sa zameriame na ďalšie zmeny, ktoré zahŕňajú centrálny informačný systém parkovania, záchrannú uličku na “vzor Západu” alebo zmenu na železničnom priecestí.

V minulom článku sme si zhrnuli prvé z najdôležitejších zmien v novele zákona o cestnej premávke, ktorý vstúpil do platnosti v decembri minulý rok. Hovorili sme o zmene týkajúcej sa kolobežkárov či cyklistov, o sprísnenom zákaze používať mobilné zariadenia za volantom či o jednoduchšej evidencii vozidiel. Dnes sa zameriame na ďalšie zmeny, ktoré zahŕňajú centrálny informačný systém parkovania, záchrannú uličku na “vzor Západu” alebo zmenu na železničnom priecestí.

Záchranná ulička alá Západ

S oddialenou účinnosťou od 1. apríla 2020 sa u nás zavádza povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne a na diaľnici, ktoré je už bežnou súčasťou v mnohých iných štátoch. Vodiči intuitívne vytvárajú záchranársku uličku aj bez zákonného príkazu, čo sa častokrát ukázalo pri väčších dopravných nehodách na diaľnici. Zákonom sa však zefektívni jej používanie a zamedzí sa zneužitiu vodičmi vozidiel, pre ktoré nie je určená. To bude zároveň predmetom sankcie aj prostredníctvom objektívnej zodpovednosti. Pri nehodách platí, že je nutné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, inak vodič ohrozuje seba, okoloidúce vozidlá a navyše porušuje zákon.

Centrálny informačný systém parkovania

Zmena sa dotýka aj centrálneho informačného systému parkovania. Jeho správcom bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska. Osoby ťažko zdravotne postihnuté obdržia inteligentné parkovacie preukazy a vďaka senzorom na vyhradených parkovacích miestach na Slovensku sa im uľahčí parkovanie. Spolu s ďalšími opatreniami sa navyše zaručí účinná kontrola a vymožiteľnosť práva pri parkovaní na vyhradených miestach. 

Pre ľudí, ktorí trpia kvôli obmedzenej schopnosti pohybu, má poisťovňa Union výhodu v podobe pzp, ktoré sa dá rýchlo a jednoducho uzatvoriť aj formou online.nutné nikam chodiť, všetko sa dá pohodlne vybaviť priamo z domova.

 

 

Zmena na železničnom priecestí

Doteraz pri železničnom priecestí platilo, že 50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 m pred priecestím možno jazdiť najviac rýchlosťou do 50 km/h. Po novom sa dané najvyššie povolené rýchlosti nezohľadňujú, keďže od bieleho prerušovaného svetla sa už upúšťa a podobne nastavený zákon nepoznajú ani medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie v mnohých krajinách západnej Európy. 

Nová teoretická skúška

Novela sa dotkla aj nových vodičov. Okrem už spomínaných sprísnených sankciách v prvých dvoch rokoch šoférovania, o ktorých sme písali v minulom článku, sa zmena týka aj teoretickej skúšky v autoškole. Po novom sa bude testovať elektronickou formou s individuálne generovanými otázkami, ktoré budú originálne pre každého jedného žiadateľa. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia