Zdieľať

Dôležité zmeny v cestnom zákone – 1. časť

Od 1. decembra minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá sa dotýka cyklistov, kolobežkárov, ale aj nových neskúsených vodičov. Tu je prehľad tých najdôležitejších zmien:

Od 1. decembra minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá sa dotýka cyklistov, kolobežkárov, ale aj nových neskúsených vodičov. Tu je prehľad tých najdôležitejších zmien:

Kolobežkári a cyklisti

Jazdci na kolobežkách s pomocným motorčekom, ktorí doteraz boli v kategórii chodcov, sa po novom radia medzi vodičov nemotorového vozidla. Toto odlíšenie medzi elektrickou a klasickou kolobežkou je z dôvodu pribúdajúcich incidentov, kedy e-kolobežkári ohrozujú chodcov. Odteraz už budú musieť jazdiť nie po chodníkoch, ale po cestných komunikáciách, inak im hrozí pokuta. 

Aj cyklistom sa trochu mení situácia. Doteraz mohli jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Formulácia tohto zákona však nebola postačujúca, preto sa v novele zákona upresnilo, že cyklisti s uvedeným množstvom promile môžu jazdiť na cestičke pre cyklistov a v obci, teda na mieste presne vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce. 

 

Zákaz telefonovania a sprísnené parkovanie

Je zakázané nielen používať mobilný telefón, okrem telefonovania s hands free, ale po novom ho už nemožno počas jazdy ani držať v ruke. Rovnako sú zakázané aj iné telekomunikačné, či audiovizuálne zariadenia. Zvyšuje sa tiež pokuta za používanie mobilov a podobných zariadení počas jazdy. V blokovom konaní nárast z 50 eur na 100 eur a v riadnom konaní zo 100 eur na 200 eur.

Zákon sa tiež dotýka parkovania. Parkovanie na chodníkoch bude možné len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde na chodníku. Musí ísť len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou. Zákon má za úlohu posilniť ochranu chodcov.

Skúšobná doba pre nových vodičov

Pre nových vodičov sa zavádza dvojročná skúšobná doba. Ak sa počas nej dopustia dvoch závažných priestupkov alebo prekročia rýchlosť, budú musieť absolvovať doškoľovací kurz v autoškole, rehabilitačný program u dopravného psychológa a preskúšania pravidiel na polícii. Ide o prísnu zmenu, avšak štatistiky uvádzajú, že práve začínajúci vodiči sú najrizikovejšou kategóriou, ktorá najčastejšie spôsobuje dopravné nehody. V prípade ťažkých dopravných nehôd s následkami na zdraví človeka nestačí ani zo zákona povinné zmluvné poistenie. Štát preto zvolil radikálnejší prístup, čas ukáže, či sa podobný model osvedčí. 

Jednoduchšia evidencia vozidiel

Odteraz si majiteľ auta  môže prihlásiť auto sám cez elektronickú službu. Doklady a tabuľky TEČ dostane poštou na svoju adresu a pôvodné doklady odovzdá majiteľ prostredníctvom doručovacej služby či cez kuriéra. Pri evidencii vozidiel chcelo MV SR zlepšiť a zefektívniť poskytovanie doterajších služieb. Upustilo sa od fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle a odteraz je umožnené vykonávanie niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Zmeny sa netýkajú nutnosti vlastniť pre každé vozidlo pzp poistenie

Autolekárničky a diaľničné známky

Pozitívne sa zmena zákona odzrkadľuje v nariadeniach o autolekárničkách. Už nebude nutné pravidelné dvojročné obmieňanie, postačí, ak bude autolekárnička nedotknutá a bude obsahovať všetko potrebné, čo určuje zákon. 

Novinkou je aj typ diaľničnej známky, ktorá bude platiť 365 dní od jej zakúpenia a nie iba do konca januára, ako je tomu v štandardnom prípade ročnej diaľničnej známky.  V platnosti zostáva naďalej aj 10 dňová diaľničná známka. 

Toto je len malý “výcuc” toho najdôležitejšieho zo zmien v cestnom zákone, ktorý má za cieľ zvýšiť komfort a bezpečnosť na cestách. Naďalej platí, že každé vozidlo musí mať uzatvorené pzp, ktoré je dnes jednoduché uzatvoriť aj formou online

 
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia