Zdieľať

Dôležité zmeny v cestnom zákone – 1. časť

Od 1. decembra minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá sa dotýka cyklistov, kolobežkárov, ale aj nových neskúsených vodičov. Tu je prehľad tých najdôležitejších zmien:

Od 1. decembra minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke, ktorá sa dotýka cyklistov, kolobežkárov, ale aj nových neskúsených vodičov. Tu je prehľad tých najdôležitejších zmien:

Kolobežkári a cyklisti

Jazdci na kolobežkách s pomocným motorčekom, ktorí doteraz boli v kategórii chodcov, sa po novom radia medzi vodičov nemotorového vozidla. Toto odlíšenie medzi elektrickou a klasickou kolobežkou je z dôvodu pribúdajúcich incidentov, kedy e-kolobežkári ohrozujú chodcov. Odteraz už budú musieť jazdiť nie po chodníkoch, ale po cestných komunikáciách, inak im hrozí pokuta. 

Aj cyklistom sa trochu mení situácia. Doteraz mohli jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Formulácia tohto zákona však nebola postačujúca, preto sa v novele zákona upresnilo, že cyklisti s uvedeným množstvom promile môžu jazdiť na cestičke pre cyklistov a v obci, teda na mieste presne vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce. 

 

Zákaz telefonovania a sprísnené parkovanie

Je zakázané nielen používať mobilný telefón, okrem telefonovania s hands free, ale po novom ho už nemožno počas jazdy ani držať v ruke. Rovnako sú zakázané aj iné telekomunikačné, či audiovizuálne zariadenia. Zvyšuje sa tiež pokuta za používanie mobilov a podobných zariadení počas jazdy. V blokovom konaní nárast z 50 eur na 100 eur a v riadnom konaní zo 100 eur na 200 eur.

Zákon sa tiež dotýka parkovania. Parkovanie na chodníkoch bude možné len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde na chodníku. Musí ísť len o zaparkovanie na chodníku, ktorý susedí s cestou. Zákon má za úlohu posilniť ochranu chodcov.

Skúšobná doba pre nových vodičov

Pre nových vodičov sa zavádza dvojročná skúšobná doba. Ak sa počas nej dopustia dvoch závažných priestupkov alebo prekročia rýchlosť, budú musieť absolvovať doškoľovací kurz v autoškole, rehabilitačný program u dopravného psychológa a preskúšania pravidiel na polícii. Ide o prísnu zmenu, avšak štatistiky uvádzajú, že práve začínajúci vodiči sú najrizikovejšou kategóriou, ktorá najčastejšie spôsobuje dopravné nehody. V prípade ťažkých dopravných nehôd s následkami na zdraví človeka nestačí ani zo zákona povinné zmluvné poistenie. Štát preto zvolil radikálnejší prístup, čas ukáže, či sa podobný model osvedčí. 

Jednoduchšia evidencia vozidiel

Odteraz si majiteľ auta  môže prihlásiť auto sám cez elektronickú službu. Doklady a tabuľky TEČ dostane poštou na svoju adresu a pôvodné doklady odovzdá majiteľ prostredníctvom doručovacej služby či cez kuriéra. Pri evidencii vozidiel chcelo MV SR zlepšiť a zefektívniť poskytovanie doterajších služieb. Upustilo sa od fyzického porovnávania údajov z dokladov s údajmi na vozidle a odteraz je umožnené vykonávanie niektorých ďalších evidenčných úkonov na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Zmeny sa netýkajú nutnosti vlastniť pre každé vozidlo pzp poistenie

Autolekárničky a diaľničné známky

Pozitívne sa zmena zákona odzrkadľuje v nariadeniach o autolekárničkách. Už nebude nutné pravidelné dvojročné obmieňanie, postačí, ak bude autolekárnička nedotknutá a bude obsahovať všetko potrebné, čo určuje zákon. 

Novinkou je aj typ diaľničnej známky, ktorá bude platiť 365 dní od jej zakúpenia a nie iba do konca januára, ako je tomu v štandardnom prípade ročnej diaľničnej známky.  V platnosti zostáva naďalej aj 10 dňová diaľničná známka. 

Toto je len malý “výcuc” toho najdôležitejšieho zo zmien v cestnom zákone, ktorý má za cieľ zvýšiť komfort a bezpečnosť na cestách. Naďalej platí, že každé vozidlo musí mať uzatvorené pzp, ktoré je dnes jednoduché uzatvoriť aj formou online

 

Martina Harsanyiova

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.