Zdieľať

Diaľničná známka a zmeny v roku 2020

Na Slovensku je spoplatnených približne 620 km diaľníc a rýchlostných ciest a ich užívanie je možné len po zakúpení diaľničnej známky. Vo februári 2020 nastáva pre šoférov dlho očakávaná zmena.

 

Na Slovensku je spoplatnených približne 620 km diaľníc a rýchlostných ciest a ich užívanie je možné len po zakúpení diaľničnej známky. Vo februári 2020 nastáva pre šoférov dlho očakávaná zmena.

Doteraz sa na Slovensku dali zakúpiť tri varianty diaľničných známok:

 • 10 dňová za 10 EUR

 • mesačná za 14 EUR

 • ročná za 50 EUR

 

Vítaná zmena

Ročná diaľničná známka má štandardnú platnosť do konca januára nasledujúceho roku. Preto vodiči, ktorí si zakúpili známku počas roka – napríklad kvôli kúpe nového auta – boli v nevýhode. Od februára 2020 bude platnosť známky 365 dní od zakúpenia, to znamená, že ak si vodič kúpi známku aj na konci roka, jej platnosť v januári nekončí, ale trvá do decembra budúceho roka.

Jedinou nevýhodou nového typu diaľničnej známky je, že si vodič nemusí zapamätať, kedy si ju má obnoviť. Doteraz to bolo jasné pre všetkých vodičov, od budúceho roka sa pre zábudlivcov zvýši riziko pokuty. Ak si však zakúpia diaľničnú známku elektronicky a uvedú svoje telefónne číslo, prevádzkovateľ im zašle pripomínajúcu SMS pred koncom jej platnosti. Podobne ako poistka na auto, aj diaľničná známka bude mať individuálny dátum splatnosti pre každého vodiča.

Pre tých, ktorí majú radi stereoptyp, naďalej zostáva v platnosti aj starý typ ročnej kalendárnej známky. Je výhodná pre vodičov, ktorým vyhovuje presný termín, kedy končí jej platnosť, t.j. 31. január. Takto šikovní vodiči využívajú diaľnice dokonca 13 mesiacov.

 

Kúpa je aj elektronická

Od roku 2019 je na Slovensku možnosť kúpiť si diaľničnú známku aj elektronicky. Aktivovať sa dá online pomocou internetového obchodu eznamka.sk, alebo pomocou mobilnej aplikácie. Rovnako zostáva možnosť kúpiť si diaľničnú známku štandardným spôsobom na čerpacích staniciach, alebo v samoobslužných automatoch na hraniciach.

 

Prívesy, motorky a ZŤP

Samostatná diaľničná známka sa týka aj prípojných vozidiel, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t. Podobne ako pri autách, aj tu sú známky rozdelené na 10 – dňovú, mesačnú alebo ročnú.

Motocykle majú diaľničnú známku zadarmo, využívanie je pre ne bezplatné a nemusia sa ani nikde registrovať. Ani držitelia preukazov ZŤP za diaľničnú známku neplatia, tu je to však opačne ako pri motocykloch – ich vozidlo musí byť správne zaregistrované.

Ak plánujete aj v roku 2020 využívať diaľnice a rýchlostné cesty, nezabudnite si skontrolovať platnosť pzp a občas si v pamäti pripomenúť diaľničný kódex, aby vaša jazda bola pre vás aj vaše okolie bezpečná. Aká je minimálna či maximálna rýchlosť, rozostup medzi autami, plynulé zrýchlenie, či ako sa zachovať pri vytváraní záchrannej uličky? Sú to možno bežné veci, ale niekedy tá správna informácia pomôže v ťažkej chvíli viac, ako by sme si mysleli.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia